مقالات ترجمه شده مهندسی برق گرایش کلیه گرایش ها

لیست مقالات ترجمه شده مهندسی برق گرایش کلیه گرایش ها به شرح زیر است؛ همچنین می توانید از بخش جستجوی پیشرفته اقدام به یافتن مقالات ترجمه شده مهندسی برق گرایش کلیه گرایش ها نمایید.

An Optimal Dispatch Algorithm for Managing Residential Distributed Energy Resources
یک الگوریتم پخش بار بهینه برای مدیریت منابع انرژی توزیع شده مسکونی
On optimal sizing, siting and timing of distribution substations
زمان بندی، مکان و اندازه بهینه پست های توزیع
Improved bridge type inrush current limiter for primary grounded transformers
بهبود محدودکننده ی جریان هجومی نوع پل برای ترانس های با سیم پیچ اولیه ی زمین شده
A novel fast distance relay for series compensated transmission lines
جبرانسازی سری خطوط انتقال با استفاده از رله دیستانس جدید با سرعت عملکردی بالا
Operation of networked microgrids in a distribution system
عملکرد ریز شبکه های شبکه شده در یک سیستم توزیع
Orbital Angular Momentum in Radio—A System Study
اندازه حرکت زاویه ای مداری در رادیو – مطالعه یک سیستم
Simultaneous placement and sizing of DGs and shunt capacitors in distribution systems by using IMDE algorithm
A 10-bit 50-MS/s SAR ADC With a Monotonic Capacitor Switching Procedure
یک SAR ADC 10 بیتی MS/s 50 با یک رویه کلیدزنی خازن یکنواخت
The Contourlet Transform: An Efficient Directional Multiresolution Image Representation
تبدیل کانتورلت: یک نمایش تصویر مالتی رزولوشن و جهتی کارا
Optimal Coordination of Overcurrent Relays using Gravitational Search Algorithm with DG Penetration
هماهنگی بهینه رله‌های اضافه جریان با استفاده از الگوریتم جستجوی گرانشی با نفوذ DG
Effective method of subsynchronous resonance detection and its limitations
روش کارآمد تشخیص تشدید زیرسنکرون و محدودیت های آن
On Optimally Reducing Power Loss in Micro-grids With Power Storage Devices
کاهش تلفات بهینه توان در ریزشبکه ها با استفاده ازتجهیزات ذخیره سازی انرژی
Coordinated reactive power control to ensure fairness in active distribution grids
کنترل هماهنگ توان راکتیو برای تضمین بی طرفی در شبکه های توزیع فعال
Quantitative Risk Management by Demand Response in Distribution Networks
مدیریت کمّی ریسک توسط پاسخ تقاضا در شبکه های توزیع
مبدل DC-DC سه پورتی دو جهته با جریان ورودی بدون ریپل و کلیدزنی نرم
یک روش تخمین بیز بازگشتی برای حل مسائل ارزیابی غیرمخرب الکترومغناطیسی معکوس
Adaptive neuro-fuzzy fusion of sensor data
ترکیب عصبی-فازی تطبیقی داده‌های حسگر
Modeling and control of the doubly fed induction generator wind turbine
مدل‌سازی و کنترل توربین بادی مبتنی بر ژنراتور القایی تغذیه دوبل
Reliability Evaluation of Active Distribution Systems Including Microgrids
ارزیابی قابلیت اطمینان سیستم های توزیع فعال با در نظر گرفتن ریزشبکه ها

Skip Navigation Links