مقالات ترجمه شده مهندسی برق گرایش کلیه گرایش ها

لیست مقالات ترجمه شده مهندسی برق گرایش کلیه گرایش ها به شرح زیر است؛ همچنین می توانید از بخش جستجوی پیشرفته اقدام به یافتن مقالات ترجمه شده مهندسی برق گرایش کلیه گرایش ها نمایید.

Research on Permanent Magnet Linear Synchronous Motor Control System Simula
تحقیق در مورد شبیه سازی سیستم کنترل موتور سنکرون خطی مغناطیس دائم
Dynamics of avalanche quantum dot infrared photodetectors
دینامیک آشکارسازهای نوری مادون قرمز نقطه کوانتومی بهمنی
Electric-Field Limits for the Design of Grading Rings for Composite Line Insulators
محدودیت میدان الکتریکی برای طراحی درجه بندی حلقه های مقره کامپوزیت خط
Cooperative control of multi-missile systems
کنترل مشارکتی سیستم های چند موشکه
Prosumer based energy management and sharing in smart grid
مدیریت انرژی مبتنی بر مصرف کننده ی آینده نگر و اشتراک گذاریِ انرژی در شبکه ی هوشمند
Probabilistic load flow in systems with wind generation
پخش بار احتمالی در سیستم های با تولید بادی
Short–mid-term solar power prediction by using artificial neural networks
پیش بینی میان مدت و کوتاه مدت توان خورشیدی با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی
Antenna Performance Improvement Techniques for Energy Harvesting: A Review Study
روش‌های بهبود عملکرد آنتن برای برداشت انرژی: یک مطالعه مروری
Scheduling of a Pumped-Storage Hydro in the Day-Ahead Market and in the Secondary Reserve Market
برنامه ریزی واحد ذخیره انرژی با پمپاژ آب در بازار روز بعد و در بازار رزرو ثانویه
Compressive Sensing in Channel Estimation for SISO and MIMO OFDM Systems
سنجش فشردگی در تخمین کانال برای سیستم های OFDM MIMO و SISO
Performance Analysis of dispersion compensation Fiber Bragg Grating (FBG) in Optical Communication
Distributed Multi -Agent System Based Load Frequency Control for Multi- Area Power System in Smart Grid
Hangup in Phase-Lock Loops
تعویق‌ در حلقۀ قفل فاز
Application of Compressive Sensing in Cognitive Radio Communications: A Survey
کاربرد حسگری فشرده در ارتباطات رادیویی شناختی: یک بررسی
The Tobit Kalman Filter: An Estimator for Censored Measurements
فیلتر کالمن توبیت : برآوردگری برای اندازه گیری های سانسور شده
Circuit Breaker Transient Recovery Voltage Requirements for Medium Voltage Systems with NRG
الزامات ولتاژ بازیابی گذرای مدارشکن برای سیستم های ولتاژ فشار متوسط با NRG
SINGULAR FRACTIONAL CONTINUOUS-TIME AND DISCRETE-TIME LINEAR SYSTEMS
سیستم های خطی زمان پیوسته و زمان گسسته کسری منفرد
Energy and reserve scheduling with post-contingency transmission switching
زمان بندی انرژی و ذخیره با سوئیچینگ انتقال بعد از پیشامد احتمالی
A 10-bit 50-MS/s redundant SAR ADC with split capacitive-array DAC
یک SAR ADC اضافی 10 بیتی MS/s 50 با DAC آرایه خازنی دو بخشی
Distance protection for microgrids in distribution system
حفاظت دیستانس برای ریزشبکه در سیستم توزیع
TSV-to-TSV inductive coupling-aware coding scheme for 3D Network-on-Chip
طرح کدینگ آگاه از کوپلینگ القایی TSV به TSV برای شبکه روی تراشه‌ی سه بعدی
A hybrid descent method with genetic algorithm for microphone array placement design
یک روش نزولی ترکیبی با الگوریتم ژنتیک برای طراحی پیکربندی آرایه های میکروفون
Series Compensated Transmission Line Protection Using Distance Relays
استفاده از رله دیستانس برای محافظت خطوط انتقال جبران شده سری
Fault Tolerance Considerations for Long Endurance AUVs
ملاحظات تحمل خطا برای AUV های مقاوم
Three-axis dynamic modeling of induction motor
مدل‌سازی دینامیکی سه محوری برای موتور القایی
Adaptive beamforming algorithm for interference suppression based on partition PSO Sign In or Purchase
الگوریتم شکل‌دهی بیم تطبیقی‌ برای حذف تداخل بر اساس PSO پارتیشنی
Type-2 Fuzzy Logic Systems
سیستم های فازی نوع 2

Skip Navigation Links