دانلود پایان نامه مدیریت با عنوان مطالعه اثرات مطالبات، نوع وثایق و ریسک بانکی بر روی هزینه تمام شده پولی (فایل word)

ایا بين مطالبات سررسیدگذشته وهزینه تمام شده پولی رابطه وجود دارد؟ ایابين میزان وصول وهزینه تمام شده پولی رابطه وجود دارد؟ توجه به هزینه تمام شده پول می تواند در کاهش ریسک بانکی موثر باشد و بالعکس وصول تسهیلات و کاهش ریسک اعتباری می تواند در هزینه تمام شده پول موثر باشد و نظربه اینکه این موضوع تاکنون کمتر مورد بررسی علمی قرار گرفته است میتواند راهگشای برنامه کاری مسولان بانکی و اقتصادی باشد. می توانید این پژوهش رشته کارآفرینی و مدیریت کسب و کار را به صورت فایل word دانلود نمایید.
قیمت : 1,805,000 ریال
شناسه محصول : 2010555
نویسنده/ناشر/نام مجله :
سال انتشار: 1398
تعداد صفحات فارسي : 50
نوع فایل های ضمیمه : word
حجم فایل : 264 Kb
کلمه عبور همه فایلها : www.daneshgahi.com
عنوان فارسي : پایان نامه مدیریت با عنوان مطالعه اثرات مطالبات، نوع وثایق و ریسک بانکی بر روی هزینه تمام شده پولی (فایل word)

چکیده

اطلاعات مالی وگزارشهاي صورت های مالی بانکها نه تنهااز منابع مهم اطلاعاتي براي تصميم گيريها به شمار مي روند بلکه اثرات ان در هزینه تمام شده پول و خدمات برای بانکها و مدیران حایز اهمیت فراوان است.باتوجه به اینکه هزینه  تمام شده پول موید مدیریت صحیح منابع وهزینه های بانک میباشد واز طرفی ریسک بانکی هم مدیریت پرداخت ووصول تسهیلات را در بردارد مطالعه ارتباط این دو مقوله می تواند معیاری مناسب برای بررسی عملکرد بانکی  محسوب گردد.لذا بدین منظور از  اطلاعات گزارشگری و صورت های مالی 23 شعبات بانک ملت استان سمنان بعنوان جامعه اماری تحقیق در بازه زمانی سالهای 1387 تا 1396 بهره گرفته شد. می توانید این پژوهش رشته کارآفرینی و مدیریت کسب و کار را به صورت فایل word دانلود نمایید.

مقدمه

ارائه تسهیلات مالی یکی از فعالیت¬های مهم نظام بانکی کشور تلقی می¬شود. برای اعطای تسهیلات باید درجه اعتبار و قدرت بازپرداخت اصل و فرع دریافت کننده تسهیلات را تعیین نمود. بنابراین یکی از جنبه¬های مهم در فرآیند اعطای تسهیلات از سوی بانک¬ها، برآورد واقعبینانه از احتمال عدم بازپرداخت تسهیلات از سوی مشتریان است یا همان ریسک بانکی است  تا از این طریق، اقدامات و تصمیمات لازم برای پیش¬گیری و یا مقابله با زیان¬های احتمالی در نظر گرفته شود.لذا در این تحقیق سعی شده است تا رابطه ریسک بانکی و برخی از عوامل اثر گذار بران نظیر مطالبات سرسید گذشته ،مشکوکالوصول و نو ع وثایق مورد بررسی قرار گیرد.

اهداف تحقیق

توجه به هزینه تمام شده پول می تواند در کاهش ریسک بانکی موثر باشد و بالعکس وصول تسهیلات و کاهش ریسک اعتباری می تواند در هزینه تمام شده پول موثر باشد و نظربه اینکه این موضوع تاکنون کمتر مورد بررسی علمی قرار گرفته است میتواند راهگشای برنامه کاری مسولان بانکی و اقتصادی باشد. و همچنین از آنجاکه هزینه  تمام شده پول معمولا در سطح کلان بانکی محاسبه می شود و در استانها کمتر مورد توجه قرار گرفته محاسبه این شاخص و بررسی ارتباط ان با ریسک در سیستم بانکی میتواند جالب توجه باشد.

فهرست مطالب

فصل اول کلیات     1

1-1- مقدمه          2

2-1-بیان مساله و اهمیت موضوع تحقیق 2

3-1- اهداف تحقیق 5

4-1 سوالات تحقیق 5

5-1 فرضیات تحقیق            6

-روش تحقیق        6

-جامعه اماری تحقیق:          7

7-1-استفاده کنندگان از نتایج پژوهش(اشخاص حقیقی و حقوقی).        7

8-1-واژه های کلیدی.          7

فصل دوم ادبیات تحقیق         8

1-2-مقدمه           9

2-2-کلیات تحقیق و تعاریف   9

تعریف ریسک و انواع ان:     11

ریسک اعتباری:    11

ریسک اعتباری و تاریخچه پیدایش آن:   14

ضرورت طراحی سیستمهای سنجش و ارزیابی اعتبار مشتریان:         15

مفهوم ریسک وانواع آن از منظر بانکها و کسب وکار:        15

الف-ریسک بازار:  16

ب-ریسک اعتباری: 17

شاخص هاي ريسك اعتباري:  18

ج-ریسک نقدشوندگی:          19

د-ریسک حقوقی (قانونی):     20

ه-ریسک کشوری و انتقال وجوه           20

و-ریسک نرخ بهره 21

ز-ریسک نقدینگی   21

ح-ریسک عملیاتی   21

ت-ریسک شهرت   22

هزینه تمام شده پولی:           22

عوامل موثر بر هزینه تمام شده پول:     23

3-2-تحقیقات انجام شده         23

فصل سوم 29

روش اجرایی تحقیق 29

1-3-مقدمه           30

2-3-فرضیات تحقیق           31

3-3 سوالات تحقیق 31

4-3-روش گردآوری اطلاعات            31

5-3-روش اجرایی تحقیق      32

جدول 1- میزان درصد ذخیره مطالبات مشکوک الوصول     34

6-3-جامعه آماری، روش نمونه گیری و تعیین اندازه نمونه   35

7-3- روش اجرایی 35

فصل چهارم          37

تجزیه و تحلیل داده ها          37

1-4-مقدمه           38

2-4-بررسی فرضیات تحقیق  38

3-4- مدل مفهومی تحقیق      40

فصل پنجم 41

نتیجه گیری          41

1-5-مقدمه:          42

2-5-نتیجه گیری    42

3-5-پیشنهادات:     44

منابع.......           46

 

 


Keywords: مطالبات بانکی ریسک بانکی اعتبارات تسهیلات معوقات هزینه تمام شده
این برای گرایش های: کارآفرینی، کاربرد دارد. [ برچسب: ]

Skip Navigation Linksصفحه اصلی > دپارتمان ها > دپارتمان علوم انسانی > مديريت > گرایش ها > کارآفرینی > محصولات قابل دانلود کارآفرینی > پروژه های آماده کارآفرینی > پایان نامه مدیریت با عنوان مطالعه اثرات مطالبات، نوع وثایق و ریسک بانکی بر روی هزینه تمام شده پولی (فایل word)