دانلود تحقیق هنر با عنوان سورئالیسم و ضمیر ناخودآگاه (فایل word)

ضمیر ناخودآگاه انسان محل و منبع بزرگ ذخیره تصاویری روشن و ناروشن است. تصاویری که در فضای تاریک ناخودآگاه به صورت مستقل و یا در هم ریخته ذخیره شده اند . هنرمند سوررئال با روشنایی انداختن در این انبار بزرگ گاه مصالحی از آن بیرون می کشد که برای خودش نیز ناشناخته و غیر قابل یادآوری و شناسایی است. می توانید این تحقیق رشته هنر را به صورت فایل word دانلود نمایید.
قیمت : 350,000 ریال
شناسه محصول : 2010523
نویسنده/ناشر/نام مجله :
سال انتشار:
تعداد صفحات فارسي : 10
نوع فایل های ضمیمه : word
حجم فایل : 48 Kb
کلمه عبور همه فایلها : www.daneshgahi.com
عنوان فارسي : تحقیق هنر با عنوان سورئالیسم و ضمیر ناخودآگاه (فایل word)

چکیده

ضمیر ناخودآگاه انسان محل و منبع بزرگ ذخیره تصاویری روشن و ناروشن است. تصاویری که در فضای تاریک ناخودآگاه به صورت مستقل و یا در هم ریخته ذخیره شده اند . هنرمند سوررئال با روشنایی انداختن در این انبار بزرگ گاه مصالحی از آن بیرون می کشد که برای خودش نیز ناشناخته و غیر قابل یادآوری و شناسایی است. می توانید این تحقیق رشته هنر را به صورت فایل word دانلود نمایید.

مقدمه

سوریال شیوه ای است ادبی که در سال 1922 در فرانسه پیدا شد و مانند مکتبهای دیگر دامنه نفوذ خود را به هنرهای دیگر هم کشانید....این مکتب با جنبش تازه ای که در قلمرو علم پیدا شده همگام و هم صدا شده و کوشش می کند جبر منطقی و قانون علیت را ویران کند.شکستن سدها و گشودن بندها به عبارت دیگر عصیان در برابر همه چیز، محرک باطنی سوررئالیسم است.سوررئالیسم،خود،کاری ذهنی است که می خواهد با زبان یا قلم ویا هر وسیله ی دیگر جریان واقعی عمل یا تفکر را بیان کند.طرفداران این مکتب برای بیرون کشیدن و برانگیختن «واقعیت جامع» که در اعماق «ضمیر پنهان»آدمی پنهان است،چند وسیله ی عملی پیشنهاد می کنند که ساده ترین آنها«نوشتن خودبخود» است. یعنی نویسنده پس از آنکه خود را به رویا سپرد هر چه به ذهنش رسید باید بی تامل یادداشت کند.اولین جمله خودبه خود می آید و به دنبال آن جملات دیگر.... پیدایش سوررئالیسم کشف یکی از جنبه های اصلی وجود انسان بود که دروازه ی جدیدی را به روی اکتشافات او در عالم ذهن و ماده باز کرد. انسان دست پرورده ی علم محض، در معنای تجربه پذیر بودن هر پدیده و تفکری ، و به عبارتی پیروان مومن آموزه های علم نوین و آموزگاران آن چون دکارت و ولتر و... به جنبه ای دیگر از هستی و حقیقت دست یافت. بر کتاب زندگی او که بخصوص پس از رنسانس و عصر نوزایی،عرصه ی بلامنازع اندیشه های پوزیتیویستی (عملگرایانه)شده بود صفحات جدیدی از اندیشه های دیگرگون و ماورایی نوشته شداز آن گونه که هر پدیده ای لزوما پدیدار نیست و می توان در ورای ماده نیز به وقایع و حقایقی دست یافت.

 


Keywords: سورئالیسم ضمیر ناخودآگاه
این برای گرایش های: کلیه گرایش ها، کاربرد دارد. [ برچسب: ]