دانلود پایان نامه حسابداری با عنوان بررسی تاثیر جریان سرمایه و بحران اقتصادی بر نقدینگی و نقش کیفیت گزارشگری مالی (فایل word)

انگیزه اصلی این تحقیق، بررسی وجود پدیده "پرواز به سمت کیفیت" به عنوان پاسخ به اثرات کنترل سرمایه بر جریانات سرمایه و بررسی عواملی است که تاثیر جانبی آن ها را بر بازار سهام با توجه ویژه به کیفیت گزارش دهی مالی محدود می سازد. اولین سوال پژوهشی این مطالعه این است که میزان کارامد بودن کنترل سرمایه به ویژه بعد از یک دوره طولانی بحران اقتصادی که پیامدهای اقتصادی تحت بررسی را در بر می گیرد، چه میزان است. سوال دوم تحقیقاتی ناشی از اثرات مورد انتظار کنترل سرمایه بر هزینه سهام و همچنین عدم تقارن اطلاعات است. می توانید این پژوهش رشته حسابداری را به صورت فایل word دانلود نمایید.
قیمت : 1,765,000 ریال
شناسه محصول : 2010458
نویسنده/ناشر/نام مجله :
سال انتشار: 1400
تعداد صفحات فارسي : 130
نوع فایل های ضمیمه : word
حجم فایل : 526 Kb
کلمه عبور همه فایلها : www.daneshgahi.com
عنوان فارسي : پایان نامه حسابداری با عنوان بررسی تاثیر جریان سرمایه و بحران اقتصادی بر نقدینگی و نقش کیفیت گزارشگری مالی (فایل word)

چکیده

جریان آزاد سرمایه (تحرک سرمایه) محور بحث مربوط به شایستگی و نقش آن ها در افزایش آسیب پذیری مالی است .بدین منظور پژوهشی با عنوان بررسی تاثیر جریان سرمایه  و بحران اقتصادی بر نقدینگی و نقش کیفیت گزارشگری مالی(مطالعه موردی: شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران). انجام گرفت. برای دستیابی به اين هدف نمونه ای متشکل از 125 شرکت پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال¬های 1392 تا 1398 در نظر گرفته شد. در اين راستا و با استفاده از نرم افزار ايويوز نسخه 10 و با استفاده از داده¬های ترکیبی و به روش رگرسیون خطی چند متغیره نسبت به آزمون فرضیه اقدام نموديم که نتايج حاصل از آزمون فرضیه  ها نشان داد که  جریان بحران اقتصادی منجر به کاهش نقدینگی بازار می گردد.. اجراء کنترل سرمایه منجر به کاهش نقدینگی بازار می گردد. می توانید این پژوهش رشته حسابداری را به صورت فایل word دانلود نمایید.

بیان مسئله

کنترل سرمایه به عنوان اقدام سیاست مالی به منظور محدود کردن آشفتگی بازار در نظر گرفته می شود. برخی حامیان محدود کننده حرکت سرمایه بر نقش کنترل سرمایه در بحران آسیا در مالزی تاکید دارند و ادعا می کنند که کنترل سرمایه به کاهش نتیجه منفی بحران کمک کرده و یک کشور را قادر می سازد که سریع تر به رشد دست پیدا کنند.

اجراء کنترل سرمایه بر جریانات سرمایه دارای برخی اثرات جانبی منفی بر اقتصاد است. شرکت ها با مشکلات نقدینگی پول روبرو شده که این مساله منجر به بروز مشکلاتی در تولید به دلیل دسترسی محدود به مواد خام وارداتی و مشکلاتی ناشی از افزایش حساب های قابل دریافت می گردد. نقدینگی بازار بعد از آزاد سازی بازارها افزایش یافته و با توجه به این که نقدینگی یک شاخص رشد بلند مدت تولید ناخالص داخلی است (لوین و زاروس، 1998)، می توان ادعا کرد که تاثیر منفی کنترل سرمایه بر نقدینگی بازار نیز باید دارای اثر منفی بر اقتصاد واقعی باشد.

تحت این شرایط، سرمایه گذاران می توانند سهام خود را با متوسل شدن به سرمایه گذاری های امن تر مجددا متعادل سازند. چنین پدیده ای اصطلاحا "پرواز به سمت کیفیت" نامیده شده و مرتبط با انتقال به سمت سرمایه گذاری های کم ریسک تر است (کابالرو و کورلات، 2008). به صورت متفاوت و از دیدگاه بازار سرمایه، سرمایه گذاران به دنبال فروش اوراق بهادار ریسک پذیر و حفظ اوراق بهادار کم ریسک به منظور حفظ سرمایه گذاری خود از تلاطم بازار می باشند.

در این مطالعه، تلاش هایی به منظور ارائه شواهی در رابطه با اثرات اجراء مقررات مربوط به جریانات سرمایه انجام دادیم. به طور خاص نقدینگی را هدف قرار دادیم و به بررسی نقش کیفیت گزارش دهی مالی شرکت ها در بازار در محدود کردن تاثیر منفی کنترل سرمایه پرداختیم.

انگیزه اصلی تحقیق ما، بررسی وجود پدیده "پرواز به سمت کیفیت" به عنوان پاسخ به اثرات کنترل سرمایه بر جریانات سرمایه و بررسی عواملی است که تاثیر جانبی آن ها را بر بازار سهام با توجه ویژه به کیفیت گزارش دهی مالی محدود می سازد. اولین سوال پژوهشی این مطالعه این است که میزان کارامد بودن کنترل سرمایه به ویژه بعد از یک دوره طولانی بحران اقتصادی که پیامدهای اقتصادی تحت بررسی را در بر می گیرد، چه میزان است. همانطور که ادوارد (1999)

سوال دوم تحقیقاتی ما ناشی از اثرات مورد انتظار کنترل سرمایه بر هزینه سهام (ادوارد، 1999) و همچنین عدم تقارن اطلاعات است. به دلیل این که کیفیت گزارش دهی مالی عدم تقارن اطلاعاتی را کاهش می دهد و بنابراین منجر به کاهش هزینه سهام می شود، به بررسی این مساله پرداختیم که آیا کاهش کیفیت گزارش دهی مالی دارای هر گونه اثر (منفی) کنترل سرمایه بر نقدینگی است یا خیر. هدف ما ارزیابی این مساله است که آیا کیفیت گزارش دهی دارای نقش محدود کننده ای در تشدید هر گونه اثرات منفی به واسطه اجراء کنترل سرمایه ای است یا خیر.

ساختار پایان نامه

پژوهش حاضر در پنج فصل تدوین گردیده است که در فصل اول، کلیاتی در مورد موضوع تحقیق، بیان مسئله، ضرورت و اهمیت تحقیق، روش شناسی پژوهش و تعریف واژه های کلیدی آمده است. در فصل دوم این پژوهش، مطالب مربوط به ادبیات، پیشینه و سابقه موضوع به تفصیل بیان شده است. همچنین فصل سوم پژوهش، شامل بررسی روش تحقیق و روش های آماری مورد استفاده است. در این فصل، روش شناسی به صورت کامل و مفصل بیان شده است. در فصل چهارم، تجزیه وتحلیل های آماری انجام می گیرد و درنهایت فصل پنجم نیز تحلیل و بحث در مورد یافته های تحقیق و پیشنهادهای محقق است.

فهرست مطالب

فصل اول کلیات پژوهش      13

1-1.مقدمه           14

1-2.بیان مسئله پژوهش       14

1-3.ضرورت و اهمیت پژوهش         17

1-4. اهداف پژوهش           19

1-5.سؤالات پژوهش          19

1-6.فرضیه‌های پژوهش      20

7-1. تعاریف متغیرهای پژوهش         21

8-1. قلمرو پژوهش            22

9-1.جامعه آماری و نحوه نمونه گیری 22

10-1. ساختار پایان نامه      24

فصل دوم مبانی پژوهش       25

2-1 مقدمه           26

2-2. مباحث نظری بحران اقتصادی و جریان سرمایه        27

1-2-2. مفهوم بحران اقتصادی           27

2-2-4. مفهوم جریان سرمایه 30

2-2-5. مفهوم سرمایه گذاری            31

6-2-2. رابطه محافظه کاری و کارایی سرمایه‌گذاری        33

2-3.مبانی نظری  کیفیت گزارشگری مالی و نقدینگی       34

1-2-3. کیفیت گزارشگری مالی         34

1-1-2-3. تعریف گزارشگری مالی     34

2-1-2-3. اهمیت و جایگاه کیفیت گزارشگری مالی          36

3-1-2-3. رویکردهای ارزیابی کیفیت گزارشگری مالی    38

4-1-2-3. معیارهای اندازه گیری کیفیت گزارشگری مالی  39

5-1-2-3. هزینه های محرمانه کیفیت گزارشگری مالی     41

6-1-2-3. ویژگی های شرکت و کیفیت گزارشگری مالی   42

3-2-1-7. ضرورت استانداردهای حسابداری در کیفیت گزارشگری مالی        46

2-2-3- نقدینگی    48

1-2-2-3 نقدینگی و اهمیت آن           48

2-2-2-3 هدف‌های گزارشگری صورت جریان وجوه نقد   50

3-2-2-3 تحلیل رابطه بین هدف‌های گزارشگری مالی و هدف‌های گزارشگری صورت جریان وجوه نقد      53

2-4. پیشینه پژوهش           54

2-5. توسعه فرضیات و خلاصه و جمع بندی فصل          59

فصل سوم روش تحقیق        64

1-3- مقدمه          65

2-3. مدل و متغیرهای پژوهش          65

3-3. جامعه آماري و روش نمونهگیری            67

4-3. روش‌های گردآوری داده‌ها و کاربرد آن      69

5-3. روش تجزیه و تحلیل اطلاعات    71

6-3. روش تحقیق  73

7-3. خلاصه و جمع بندی فصل         74

فصل چهارم تجزیه و تحلیل داده ها      75

4-1- مقدمه          76

4-2- توصیف داده ها          76

4-2-1- توصیف جامعه       76

4-2-2- توصیف نمونه        77

4-2-3- آمار توصیفی متغیرهای پژوهش          77

4-3- تجزیه تحلیل داده ها     80

4-3-1- آمار استنباطی         80

4-3-1-1- پایایی متغیرها     80

4-4- تحلیل داده‌ها  81

4-5- آزمون پیشفرض ها     82

4-5-1- آزمون نرمال بودن باقیمانده ها 83

4-5-2- آزمون استقلال (عدم خودهمبستگی) باقیمانده ها    84

4-5-2-1- آزمون همگنی واریانس باقیمانده ها    85

4-5-3- آزمون نرمال بودن توزیع داده‌ها           86

4-5-4- بررسی نرمال بودن جملات خطا          88

4-5-5- عدم وجود خود همبستگی جمله خطا (باقیمانده ها)  89

4-5-6- ثابت بودن واریانس جمله خطا (باقیماندهها)         90

4-5-7- عدم وجود همخطی بین جملات توضیحی            92

4-5-8- عدم وجود خودهمبستگی جز خطا         94

4-6- تحلیل یافته‌ها 95

4-6-1- آزمون تشخیص مدل (آزمون چاو)        95

4-6-2- آزمون تشخیص نوع مدل (آزمون‌هاسمن)            96

4-7- فرضیات پژوهش        98

4-7-1- مدل اول پژوهش     98

4-7-2- مدل دوم پژوهش     102

4-8- خلاصه نتایج آزمون فرضیه پژوهش        106

فصل پنجم نتیجه گیری و پیشنهادات     108

5-1- مقدمه          109

5-2- خلاصه تحقیق           109

5-3- یافته‌های پژوهش        112

5-3-1- فرضیات پژوهش     112

5-4- پیشنهادهای برآمده از تحقيق       116

5-4-1- پيشنهادهاي كاربردي            118

5-4-2- پيشنهادهايي براي تحقيقات آتي 120

5-6- خلاصه فصل            121

منابع و پیوست      122

منابع      123

 فهرست جداول

جدول(1-1)  تعریف عملیاتی متغیرها   21

جدول(3-1)  تعریف عملیاتی متغیرها   66

جدول(3-2) تعیین حجم نمونه            69

جدول (4-1): آمار توصیفی متغیرهای پژوهش   78

جدول 4-2. نتایج آزمون مانایی برای متغیرهای مدلها        81

جدول 4-3. آزمون تعیین نرمال بودن باقیماندهها (مدل اول)            83

جدول 4-4. آزمون تعیین نرمال بودن باقیماندهها (مدل دوم)            84

جدول 4-5. آزمون تعیین نرمال بودن متغیرهای اصلی تحقیق          87

جدول 4-6. نتایج آزمون جارکوبرا      88

جدول 4-7. نتایج آزمون جارکوبرا مدل دوم       89

جدول 4-8. آزمون  همبستگی سریالی LM        90

جدول 4-9. آزمون بروش-پاگان-گودفری          91

جدول 4-10. نتایج حاصل از آزمون عدم وجود هم خطی بین جملات توضیحی در مدل اول پژوهش           92

جدول 4-11. نتایج حاصل از آزمون عدم وجود هم خطی بین جملات توضیحی در مدل دوم پژوهش           93

جدول 4-12. نتایج حاصل از آزمون عدم وجود خودهمبستگی جزء خطا         95

جدول 4-13. نتایج آزمون F لیمر برای مدل اول 96

جدول 4-14. نتایج آزمون F لیمر برای مدل دوم  96

جدول 4-15. نتایج آزمون‌هاسمن برای مدل اول  97

جدول 4-16. نتایج آزمون‌هاسمن برای مدل دوم  97

جدول 4-17. نتایج بررسی ضرایب جزئی (مدل اول) با روش تصادفی با توجه به ناهمسانی مدل   98

جدول 4-18. نتایج بررسی ضرایب جزئی (مدل دوم) با روش تصادفی با توجه به همسانی مدل     103

جدول 4-19. نتایج فرضیه ها            107

 فهرست اشکال

شکل 4-1. نمودار P-P Plot جهت آزمون نرمال بودن باقیمانده ها (مدل اول)  83

شکل 4-2. نمودار P-P Plot جهت آزمون نرمال بودن باقیمانده ها (مدل دوم)   84

شکل 4-3. نمودار پراکنش مقادیر باقیماندهها در مقابل مقادیر پیشبینی شده (مدل اول)      85

شکل 4-4. نمودار پراکنش مقادیر باقیماندهها در مقابل مقادیر پیشبینی شده (مدل دوم)      86

نمودار 4-5. آزمون جارکوبرا بررسی نرمال بودن جملات خطا مدل اول        88

نمودار 4-6. آزمون جارکوبرا بررسی نرمال بودن جملات خطا مدل دوم         89

 


Keywords: جریان سرمایه بحران اقتصادی نقدینگی کیفیت گزارشگری مالی
این برای گرایش های: حسابداری، کاربرد دارد. [ برچسب: ]

Skip Navigation Linksصفحه اصلی > دپارتمان ها > دپارتمان علوم انسانی > حسابداری > گرایش ها > حسابداری > محصولات قابل دانلود حسابداری > پروژه های آماده حسابداری > پایان نامه حسابداری با عنوان بررسی تاثیر جریان سرمایه و بحران اقتصادی بر نقدینگی و نقش کیفیت گزارشگری مالی (فایل word)