دانلود تحقیق مدیریت با عنوان چارچوبی یکپارچه جهت مدیریت ریسک برون سپاری (فایل word)

هدف این مقاله مدیریت ارائه چارچوبی عمومی جهت ارزیابی و شبیه سازی ریسک های برون سپاری در زنجیره تامین می باشد. این مقاله به ارائه یک سیستم یکپارچه شامل روش های کمی و کیفی کمک می کند. با اتخاذ این چارچوب پشتیبانی تصمیم برون سپاری ، سازمان ها می توانند ثبات زنجیره تامین شان را بهبود بخشند و هزینه عملیاتی را در آن واحد کاهش دهند. می توانید این مقاله رشته مدیریت را به صورت فایل word دانلود نمایید.
قیمت : 655,000 ریال
شناسه محصول : 2010366
نویسنده/ناشر/نام مجله :
سال انتشار:
تعداد صفحات فارسي : 19
نوع فایل های ضمیمه : word
حجم فایل : 365 Kb
کلمه عبور همه فایلها : www.daneshgahi.com
عنوان فارسي : تحقیق مدیریت با عنوان چارچوبی یکپارچه جهت مدیریت ریسک برون سپاری (فایل word)

چکیده

هدف- این مقاله به دنبال ارائه چارچوبی عمومی جهت ارزیابی و شبیه سازی ریسک های برون سپاری در زنجیره تامین می باشد.

طرح /روش/رویکرد- این رویکرد ترکیبی روش تجزیه و تحلیل ریسک کیفی را که حالت ریسک-شکست زنجیره تامین و تحلیل اثر نامیده می شود، دربرمی گیردکه اقدامات شناسائی، تحلیل و کاهش ریسک را به منظور ارزیابی ریسک برون سپاری زنجیره تامین با هم ادغام می کند.  ارزیابی ریسک کیفی به مدیران ریسک ، ارائه ی یک نمایش تصویری از ریسکهای حتمی را با استفاده از نقشه ریسک اجازه خواهد داد. شبیه سازی مونت کارلو(MSC) مربوط به ریسک های حتمی برون سپاری تحویل با استفاده از سیستم Milk-Run اتخاذ شده است.

یافته ها- متغیرهای کلیدی عملکرد و ریسک برون سپاری تحویل با استفاده از مفاهیم آماری پایه تحلیل شده اند. چنین نتیجه گیری شد که تنظیمات تازه پیاده شده ی برون سپاری تحویل در سیستم Milk-Run میانگین هزینه کل و زمان تاخیر تحویل به  مشتری را کاهش می دهد. با این وجود، حد معینی از ریسک و عدم قطعیت با توجه به وجود تغییر و عدم پایداری همچنان وجود دارد.

محدودیت ها / کاربردهای تحقیق- این مقاله نشان می دهد که سازمان قادر به مدیریت ریسک از طریق اتخاذ یک روش سیستماتیک برای شناسائی ریسکهای بالقوه قبل از برون سپاری می باشد و می تواند MSC را برای بررسی ریسکهای قابل سنجش همچون زمان تاخیر و هزینه بکار ببرد. می توانید این مقاله رشته مدیریت را به صورت فایل word دانلود نمایید.

مقدمه

در زنجیره تامین جهانی ، هر نقطه واحد شکست منجر به وقفه هائی در شبکه تامین خواهد شد.  ریسک متفاوتی در زنجیره تامین رخ می دهد. بنابراین، اتخاذ روش های موثر ارزیابی ریسک جهت مدیریت و کاهش وقوع کلیه ریسک ها ، وظیفه ی تمامی موجودیت های درگیر در شبکه زنجیره تامین می باشد. از آنجائی که برون سپاری هزینه ها را پائین نگاه می دارد و زنجیره تامین را ناب می سازد ، انتخابی رایج در سازمان ها محسوب می شود. پاسخگوئی بالا به هم به همراه تلاش های مشارکتی با دیگر تامین کنندگان به  تنظیم یک استراتژی ارزیابی خوب کمک خواهد کرد.

برون سپاری که یک صنعت جهانی 6 تریلیون دلاری آمریکائی است نظر صنعت و دانشگاه را به خود جلب کرده است. برون سپاری به عنوان انتقال فعالیت ها به شریک سوم است که پیش از این در سازمان انجام می شد.در طی دهه پیشین،  برون سپاری که در کلیه فعالیت های تجاری نقش دارد بدون توجه به شرایط اقتصادی خوب یا بد 10 درصد افزایش یافته است. اگرچه برون سپاری دارای مزیت هائی چون کاهش هزینه، سرمایه گذاری کمتر بر دارائی فیزیکی و تخصیص منعطف منابع انسانی می باشد ، بهتر است سازمان ها فعالیت های برون سپاری خود را با با استراتژی مشارکت بلند مدت سازگار کند تا منافع کوتاه مدت.

سازمان ها باید  جدا از شناخت مزایای برون سپاری ریسک تصمیم گیری نادرست درباره ی برون سپاری را نیز بدانند. یک سازمان می تواند عملکردهای گوناگونی را برون سپاری کند و حدود مختلفی از تعهد و  ادغام را بین سازمان و ارائه دهندگان خدمات برون سپاری نشان دهد. ازآنجائی که درجه تعهد در برون سپاری متفاوت است پیچیدگی هائی در تعامل ایجاد می شود که منجر به نگرانی های مختلفی درباره ریسک می شود. هرگونه تصمیم برون سپاری ای بهتر است با در نظر گرفتن کامل ریسکهای بالقوه که به موازات عملیات می باشند، گرفته شود.

روش شناسی

چارچوب ارائه شده در شکل 1 نشان داده شده که شامل 2 قسمت اصلی ارزیابی کیفی ریسک(بخش 1-3) و ارزیابی کمی ریسک(بخش 2-3) می شود.با توجه به ارزیابی کیفی ریسک، حالت SCR-Failure و تحلیل اثر (FMEA) استفاده شده و نقشه ریسک ایجاد شده. نقشه ریسک امتیاز ریسک مربوطه و عدد برتری ریسک هر ریسک را نشان می دهد. این مسئله به شناسائی ریسکهای اساسی برون سپاری کمک می کند. مطابق با شاخص های عملکرد سازمان مثل هزینه و زمان، مدل های ریاضی به منظور نمایش عوامل  احتمالی در برون سپاری لجستیک بکارگرفته شده اند. با توجه به ارزیابی کمی ریسک، شبیه سازی مونت کارلو(MCS) به منظور مطالعه تغییر هزینه و زمان برای سناریوهای "قبل از برون سپاری" و "بعد از برون سپاری" اتخاذ شده است.

فهرست مطالب

·         چکیده

·         مقدمه

·         پیشینه تحقیق

·         روش شناسی

·         طراحی ارزیابی کیفی ریسک

·         ارزیابی ریسک

·         مقیاس ریسک  با توجه به هزینه و زمان تاخیر

·         MSC  از طریق رافع ریسک

·         مطالعه موردی ریسک برون سپاری با استفاده از سیستم Milk-Run

·         بکارگیری چارچوب ارزیابی ریسک در شرکت موردی

·         جمع آوری داده

·         نتایج

·         نتیجه گیری

Keywords: مدیریت ریسک برون سپاری شبیه سازی مونت کارلو نقشه ریسک حالت شکست و تحلیل اثر
این برای گرایش های: کلیه گرایش ها، کاربرد دارد. [ برچسب: ]

Skip Navigation Links