دانلود تحقیق مدیریت با عنوان ارائه الگوی سنجش ریسک در مدیریت منابع انسانی (فایل word)

هدف از برنامه ريزی برای مديريت ريسك چیست؟ در اين پژوهش نقش مديريت ريسك درمدیریت منابع انساني از چند منظر مورد بررسي قرار گرفته است. در ابتدا اهمیت ریسک در منابع انسانی تعاریف و مفاهیم ریسک ، مديريت ريسك، مفهوم منابع انسانی، ماهيت ريسك در منابع انسانی و سپس به ارتباط اين دو حوزه از دانش مديريت مي پردازد. می توانید این تحقیق مدیریت منابع انسانی را به صورت فایل word دانلود نمایید.
قیمت : 635,000 ریال
شناسه محصول : 2010051
نویسنده/ناشر/نام مجله :
سال انتشار: 1395
تعداد صفحات فارسي : 21
نوع فایل های ضمیمه : word
حجم فایل : 327 Kb
کلمه عبور همه فایلها : www.daneshgahi.com
عنوان فارسي : تحقیق مدیریت با عنوان ارائه الگوی سنجش ریسک در مدیریت منابع انسانی (فایل word)

چکیده

در اين پژوهش نقش مديريت ريسك درمدیریت منابع انساني از چند منظر مورد بررسي قرار گرفته است. در ابتدا اهمیت ریسک در منابع انسانی تعاریف و مفاهیم ریسک ، مديريت ريسك،مفهوم منابع انسانی ، ماهيت ريسك در منابع انسانی و سپس به ارتباط اين دو حوزه از دانش مديريت مي پردازد. . از آنجائيكه مديريت ريسك يك فرايند سنجش يا ارزيابي همچنين طراحي استراتژي هايي براي اداره ريسك محسوب مي شود، مانند ساير رشته هاي دانش مديريت از دانش ها، ضابطه ها، اصول و قاعده هاي ويژه اي براي دستيابي به هدف هاي از پيش تعيين شده، بهره مي گيرد. اين اهداف شامل: بقاء، صرفه جوئي، ايجاد سطح قابل قبولي از نگراني و اضطراب، ثبات عايدات يا درآمدها، عدم توقف عمليات و يا ايجاد حداقل تاخيرات، رشد مداوم و تخصيص به هنگام براي توسعه، مسئوليت اجتماعي يا سودمند نمودن شركت، و رعايت مقررات نگهداري سوابق سازمان و موارد مرتبط با ريسك و ساير الزامات خارجي است. می توانید این تحقیق مدیریت منابع انسانی را به صورت فایل word دانلود نمایید.

مقدمه

مديريت ريسك در منابع انسانی مانند ساير رشته هاي ديگر دانش مديريت و كاربرد آن از دانش ها، ضابطه ها، اصول و قاعده هاي ويژه براي دستيابي به پيش بيني ها و هدف هاي از پيش تعيين شده بهره مي گيرد.آرمان اين رشته از دانش مديريت، كمك به انسانها براي حفاظت مستمر از خود، داراييها و فعاليت هاي خود در برابر حادثه هايي است كه در طول تاريخ زندگي بشر همواره او را با مخاطره روبرو كرده است. اين رشته كه كاربرد آن از نخستين سالهاي دهه 1960 به طرز گسترده اي رواج يافته از جنبه هايي با تمدن بشر همزاد است و ظهور ديگر بار آن در واقع نوآفريني شيوه هاي نوين در سازماندهي روشهاي قديمي است (مظلومی،1386).تمركز نظام مديريت ريسك در دهه هاي اخير علاوه بر تاكيد بر ارزيابي و كنترل بحران و ريسك منابع مالي و مادي، نگاه ويژه اي به منابع انساني در سازمانها داشته و سعي نموده زمينه ها و عواملي كه ريسك منابع انساني را افزايش مي دهد،كنترل يا حتي الامكان از بين ببرد. مديريت ريسك در حوزه منابع انساني افزايش كارايي و اثربخشي نيروي انساني را به همراه خواهد داشت و منجر به افزايش سودآوري و توسعه سازماني مي شود.

مدیریت ریسک

احتمال یا پیش بینی اینکه حادثه ای بالقوه وجود دارد که ممکن است به فعل دراید.  مدیریت ریسک شامل تدوین واجرای  استراتژی هایی برای پیشگیری از رسیدن آسیب به بیمار ،خانواده، وبه حد اقل رسانیدن خسارات مالی وحفظ دارائی وشان سازمان است. مدیریت خطر برنامه ای است که به سمت شناسایی،ارزشیابی واتخاذ عمل صحیح در مقابل خطرات بالقوه که می توانند منجر به جراحت بیمار ، خانواده ، ویا پرسنل شوند ،جهت داده می شود. مدیریت خطر در مدیریت کیفیت  ترکیب شده است. ومسئله محور می باشد.

منابع انسانی

عبارت است از مديريت و ادارة استراتژيك و پايدار با ارزش ترين دارايي هاي شركت يعني كاركناني كه در آنجا كار مي كنند و منفردا" در كنار هم به شركت در وصول به اهدافش كمك مي كنند.

اجزای اصلی مدیریت ریسک

اجزای اصلی مدیریت ریسک را میتوان به چند بخش تقسیم نمود که عبارت اند از:

تشخیص ریسک تجزیه وتحلیل ریسک ، ارزیابی و(یا بررسی وتحقیق ) ریسک ،استراتژی جهت کاهش، حذف و یا انتقال ریسک ،بررسی  ونظارت مداوم ویا آموزش ،پیشگیری ریسک.

فهرست مطالب

·         چکیده

·         مقدمه

·         ریسک

·         مدیریت ریسک

·         منابع انسانی

·         اجزای اصلی مدیریت ریسک

·         فرآيند مديريت ريسك

·         روشهای اندازهگیری ریسک

·         ارزیابی ریسک

·         بررسی متون روشهای مختلف ارزیابی ریسک

·         مفهوم مديريت منابع انساني

·         اهداف مديريت منابع انساني

·         توسعه مفهوم مديريت منابع انساني

·         ويژگي هاي مديريت منابع انساني

·         داشبرد فرایندهای منابع انسانی

·         ریسک در منابع انسانی

·         وجوه اشتراك مدیریت منابع انسانی و مدیریت ریسك

·         مهارت‌های مدیران در مدیریت ریسک و مدیریت منابع انسانی

·         ریسک های مدیریت منابع انسانی سازمان

·         ریسک دیدگاه های کارکنان نسبت به واحد منابع انسانی

·         ریسک های فردی متخصصین منابع انسانی

·         نتیجه گیری

·         منابع

 

Keywords: ریسک مدیریت منابع انسانی ریسک منابع انسانی
این برای گرایش های: مدیریت منابع انسانی، کاربرد دارد. [ برچسب: ]