دانلود تحقیق روانشناسی با عنوان رابطه بین عملکرد خانواده و هوش معنوی با مشکلات رفتاری بیرونی شده دانش آموزان (فایل word)

هدف اصلی در این پژوهش روانشناسی تعیین رابطه بین عملکرد خانواده و هوش معنوی با مشکلات رفتاری بیرونی شده دانش آموزان بود. یکی از عواملی که در پیشرفت تحصیلی و رفتار دانش آموزان اثرگذار است هوش معنوی می باشد. پژوهش حاضر بر حسب روش از نوع توصیفی است و از لحاظ هدف، جزء پژوهش‏هاي كاربردي مي‏باشد و از نظر جمع آوری اطلاعات از نوع میدانی- مقطعی و همبستگی می باشد. ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش عبارتند از پرسشنامه پرسشنامه هوش معنوی کینگ ، (SISRI-24)، پرسشنامه سنجش عملکرد خانواده (FAD) و پرسشنامه مشکلات رفتاری آخنباخ (YSR). می توانید این تحقیق روانشناسی را به صورت فایل word دانلود نمایید.
قیمت : 545,000 ریال
شناسه محصول : 2009958
نویسنده/ناشر/نام مجله :
سال انتشار:
تعداد صفحات فارسي : 28
نوع فایل های ضمیمه : word
حجم فایل : 84 Kb
کلمه عبور همه فایلها : www.daneshgahi.com
عنوان فارسي : تحقیق روانشناسی با عنوان رابطه بین عملکرد خانواده و هوش معنوی با مشکلات رفتاری بیرونی شده دانش آموزان (فایل word)

چکیده

هدف اصلی در این پژوهش تعیین رابطه بین عملکرد خانواده و هوش معنوی با مشکلات رفتاری بیرونی شده دانش آموزان بود. پژوهش حاضر بر حسب روش از نوع توصیفی است و از لحاظ هدف، جزء پژوهش‏هاي كاربردي مي‏باشد و از نظر جمع آوری اطلاعات از نوع میدانی- مقطعی و همبستگی می باشد. جامعه آماری دختران متوسطه دوم مدرسه فرزانگان یک (تیزهوشان) ورامین بود که بر اساس فرمول پلنت (m8 + 50n>)، تعداد150 دانش آموز به عنوان نمونه انتخاب می شوند. روش نمونه گیری در این پژوهش به صورت روش تمام شمار است. ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش عبارتند از پرسشنامه پرسشنامه هوش معنوی کینگ ، (SISRI-24)، پرسشنامه سنجش عملکرد خانواده (FAD) و پرسشنامه مشکلات رفتاری آخنباخ (YSR).

در اين پژوهش پس از جمع آوري اطلاعات تحقيق و استخراج اطلاعات 150 نمونه و همچنین ورود اطلاعات در نرم افزار EXCEL،  اطلاعات با نرم افزار آماري SPSS، مورد پردازش و تجزیه تحلیل قرار می گیرد و برای بررسی وجود یا عدم وجود رابطه بین دو متغیر از روش رگرسیون خطی استفاده می گردد. برای تعیین رابطه بین هوش معنوی و عملکرد خانواده با مشکلات رفتاری بیرونی شده؛  هوش معنوی و عملکرد خانواده به عنوان متغیر مستقل و مشکلات رفتاری بیرونی شده به عنوان متغیر وابسته وارد معادله رگرسیون می شوند. یافته های پژوهش نشان داد بین عملکرد خانواده و مشکلات رفتاری بیرونی شده در دانش آموزان ارتباط وجود دارد. همچنین بین هوش معنوی و مشکلات رفتاری بیرونی شده در دانش آموزان ارتباط وجود دارد. می توانید این تحقیق روانشناسی را به صورت فایل word دانلود نمایید.

مقدمه

عوامل گوناگونی در رابطه با پیشرفت تحصیلی و عملکرد تحصیلی وجود دارند که هر کدام می‌توانند به نوبه خود عملکرد شخص را در محیط آموزشی تحت تاثیر قرار دهند. چنان که در سه دهه اخیر، مطالعه عومل موثر بر پیشرفت تحصیلی بیش از پیش مورد توجه متخصصان تعلیم و تربیت قرار گرفته است . بنابر آنچه هلر و ویک  (2014) عقیده دارند، پیش بینی دقیق از پیشرفت تحصیلی، تنها بر پایه ظرفیت هایی که به وسیله آزمون های هوش سنجیده می شوند، صورت نمی گیرد بلکه باید اطلاعاتی در خصوص ویژگی های شخصیتی، انگیزشی، عاطفی و شناختی نیز در اختیار داشت (به نقل از قانعی، 1395). یکی از عواملی که در پیشرفت تحصیلی و رفتار دانش آموزان اثرگذار است هوش معنوی می باشد. هوش یکی از مفاهیم اصلی در علم روانشناسی و مطالعات گسترده ای راجع به آن صورت گرفته است. ولی با وجود این کوشش ها، به لحاظ پیچدگی و دشواری هنوز صاحب نظران به همسویی کلی در مورد ابعاد هوش و حتی تعریف دقیق ازآن دست نیافته اند (حیدری، 1392). از این رو در این تحقیق بر آن هستیم تا ارتباط بین عملکرد خانواده و هوش معنوی با مشکلات رفتاری بیرونی شده دانش آموزان دختران متوسطه دوم مدرسه فرزانگان یک، ورامین را مورد بررسی قرار دهیم.

اهمیت و ضرورت تحقیق

خانواده نخستین نهادی است که در آن فرد با تعامل دو سویه با والدین، شیوه ی دانش اندوزی درباره جهان را می آموزد. بیشتر بررسی ها نشان دهنده اهمیت ساختار خانواده مانند جو عاطفی، اقتصادی و فرهنگی خانواده بر رشد شخصیت فرزندان بوده است. لذا تزلزل پایه های خانواده باعث به وجود آمدن پیامدهای مخرب می شود که فرزندان به عنوان اولین قربانیان این پیامدها دچار آسیب های روان شناختی می شوند (یزدی و هاشمی، 1392).

می‌توان گفت یکی از حیطه های مورد علاقه محققان تربیتی این است که بررسی کنند چه عواملی بر پیشرفت و موفقیت تحصیلی دانش آموزان تاثیر می¬گذارد، یا سهم و مشارکت هر عامل چه اندازه است. بدون شک مجموعه ای از عوامل شناختی، رفتاری، خانوادگی بر عملکرد رفتاری و تحصیلی تاثیر می گذارد. در هیچ پژوهشی امکان جمع آوری و تحلیل همه این متغیرها در کنار هم وجو ندارد. زیرا متغیر مشکلات رفتاری و تحصیلی چند بعدی است و از عوامل مختلفی تاثیر می پذیرد (فلاحی و مکفی،1392). یکی از این موارد خانواده است که نقش تعیین کننده ای در مشکلات رفتاری دانش آموزان دارد در واقع فرد با تعامل دو سویه با والدین، شیوه ی دانش اندوزی درباره جهان را آموزد.

با توجه به اهمیت موضوع در این پژوهش، محقق سعی می کند رابطه بین عملکرد خانواده، هوش معنوی با مشکلات رفتاری بیرونی شده دانش آموزان را مورد بررسی قرار دهد.

پرسشنامه سنجش عملکرد خانواده (FAD)

این پرسشنامه برای سنجیدن عملکرد خانواده بر اساس الگوی مک مستر تدوین شده است و شامل 53 سوال می باشد. این الگو خصوصیات ساختاری و شغلی و تعاملی خانواده را معین می سازد. جهت تهیه این پرسشنامه، نسخه انگلیسی پرسشنامه FAD-53 با نسخه فارسی مقیاس سنجش خانواده -60 آیتمی به ترجمه باقر ثنایی تطبیق داده شده است.

پرسشنامه مشکلات رفتاری آخنباخ (YSR)

فرم مشکلات رفتاری نوجوانان، یک مقیاس خودارزیابی برای سنین 11 تا 18 سال است که برای نوجوانان با حداقل تحصیلات در حد پایه پنجم ابتدایی در مدت زمان 15 دقیقه قابل پاسخگویی است. این مقیاس 122 سوالی، شامل بخش شایستگی ها از چهار قسمت فعالیت ها، عملکرد تحصیلی، کارآیی اجتماعی و شایستگی کلی تشکیل شده است. فعالیت ها انواع ورزش، انواع سرگرمی های غیرورزشی، مهارتها، شغل و کیفیت آن است. کارآمدی اجتماعی شامل سازمانی است که در آن نوجوان عضویت و فعالیت دارد.

فهرست مطالب

چکیده

مقدمه

بیان مسأله

اهمیت و ضرورت تحقیق

اهداف تحقیق

فرضیه های تحقیق

روش تحقیق

جامعه آماری

ابزار پژوهش

نمره گذاری پرسشنامه

روایی و پایایی پرسشنامه

پرسشنامه سنجش عملکرد خانواده (FAD)

·         شیوه ی نمره گذاری

·         روایی و پایایی پرسشنامه

پرسشنامه مشکلات رفتاری آخنباخ (YSR)

·         شیوه ی نمره گذاری

·         روایی و پایایی

پرسشنامه هوش معنوی

پرسشنامه عملکرد خانواده

پرسشنامه مشکلات رفتاری بیرونی شده

منابع

Keywords: هوش معنوی مشکلات رفتاری بیرونی شده پرسشنامه سنجش عملکرد خانواده
این برای گرایش های: روانشناسی‌ عمومی، کاربرد دارد. سایر ، را ببینید. [ برچسب: ]

Skip Navigation Linksصفحه اصلی > دپارتمان ها > دپارتمان علوم انسانی > روانشناسی > گرایش ها > روانشناسی‌ عمومی > محصولات قابل دانلود روانشناسی‌ عمومی > تحقیق های آماده روانشناسی‌ عمومی > تحقیق روانشناسی با عنوان رابطه بین عملکرد خانواده و هوش معنوی با مشکلات رفتاری بیرونی شده دانش آموزان (فایل word)