دانلود پایان نامه شیمی با موضوع عنوان: بررسی پارامترهای موثر بر فعالیت فوتوکاتالیزوری نانوذرات سلنید سرب و سلنید سرب دوپه شده با درصدهای مختلف اربیوم برای حذف آلاینده رنگزای مالاکیت سبز تحت تاثیر نور مرئی

علاوه بر این پهنای نوار نانوذرات سلنید سرب و نانوذرات سلنید سرب دوپه شده با درصدهای مختلف اربیوم محاسبه گردید. مقادیر پهنای باند بدست آمده نشان داد که افزایش درصد دوپانت تا 4 درصد بطور موثری باعث افزایش کارایی نانوذرات سلنید سرب در حذف فوتوکاتالیزوری مالاکیت سبز میگردد.
قیمت : 1,160,000 ریال
شناسه محصول : 2004519
نویسنده/ناشر/نام مجله :
سال انتشار:
تعداد صفحات فارسي : 41
نوع فایل های ضمیمه : Word
حجم فایل : 3 Mb
کلمه عبور همه فایلها : www.daneshgahi.com
عنوان فارسي : پایان نامه شیمی با موضوع عنوان: بررسی پارامترهای موثر بر فعالیت فوتوکاتالیزوری نانوذرات سلنید سرب و سلنید سرب دوپه شده با درصدهای مختلف اربیوم برای حذف آلاینده رنگزای مالاکیت سبز تحت تاثیر نور مرئی

چکیده

 

پایان نامه شیمی با موضوع عنوان: بررسی پارامترهای موثر بر فعالیت فوتوکاتالیزوری نانوذرات سلنید سرب و سلنید سرب دوپه شده با درصدهای مختلف اربیوم برای حذف آلاینده رنگزای مالاکیت سبز تحت تاثیر نور مرئی

در این قسمت از سایت پورتال آموزش و پژوهش دانشگاهیان(پویان) پایان نامه شیمی در زمینه تصفیه آب با نانوذرات سلنید سرب برای دانلود به صورت فایل Word ارائه شده است.

 چکیده:  

از میان فرآیندهای اکسایش پیشرفته برای حذف آلاینده های آلی مقاوم، فرآيندهاي اكسايش فتوكاتاليزوري با استفاده از نیمه رساناهای فعال شده زیر نور مرئی و نور فرابنفش به دلیل تولید رادیکال های هیدروکسیل و حذف انواع متنوعي از ترکيبات آلي توجه بسیاری را به خود جلب کرده است. در این میان استفاده از فوتوکاتالیزورهای نورمرئی به علت فعال سازی کاتالیزور زیر نور مرئی اقتصادی تر از فوتوکاتالیزورهای نور فرابنفش میباشند. سلنید سرب (PbSe) یکی از نیم رساناهای گروه IV-VI میباشد که در دمای 25 دارای پهنای باند eV 28/0 است. انتظار میرود که نیمه رسانای مذکور به دلیل دارا بودن پهنای باند کم بتواند فعالیت فوتوکاتالیزوری زیر نور مرئی داشته باشد. ولی از طرف دیگر به علت کم بودن پهنای باند (نزدیک بودن نوار رسانایی و نوار هدایتی) سرعت بازترکیب الکترون-حفره در این نیمه رساناها بسیار بالا میباشد. بنابر این در سال های اخیر تلاش های زیادی برای بهبود خواص نیمه رساناهای نور مرئی انجام شده است. یکی از روشهای اصلاح خواص وارد کردن فلزات واسطه از جمله لانتانیدها به شبکه کریستالی نیمه رساناهای نور مرئی میباشد که تحت عنوان دوپه کردن نامیده میشود. در این کار پژوهشی حذف فوتوکاتالیزوری آلاینده رنگزای مالاکیت سبز زیر نور مرئی با استفاده از نانوذرات سلنید سرب و نانوذرات سلنید سرب دوپه شده با درصدهای مختلف لانتانید اربیوم بررسی شده است. تاثیر پارامترهای موثر از جمله درصد اربیوم دوپه شده، غلظت آلاینده رنگزا و غلظت پرسولفات بر روی راندمان رنگزدایی مالاکیت سبز بررسی گردید. همچنین در ادامه تاثیر بازدارنده های رادیکالی از جمله کلرید سدیم، فلورید سدیم، بیکربنات سدیم و کربنات سدیم بر روی راندمان حذف آلاینده مذکور مطالعه گردید. نتایج نشان داد که فرآیند فوتوکاتالیزوری با استفاده از سلنید سرب دوپه شده با 4% اربیوم و mmol/L 3/0 پرسولفات قادر به حذف کامل mg/L 5 از مالاکیت سبز در مدت زمان 120 دقیقه میباشد. علاوه بر این پهنای نوار نانوذرات سلنید سرب و نانوذرات سلنید سرب دوپه شده با درصدهای مختلف اربیوم محاسبه گردید. مقادیر پهنای باند بدست آمده نشان داد که افزایش درصد دوپانت تا 4 درصد بطور موثری باعث افزایش کارایی نانوذرات سلنید سرب در حذف فوتوکاتالیزوری مالاکیت سبز میگردد. 

فصل اول: مقدمه و بررسی منابع

 مقدمه

 آلودگی محیط زیست توسط مواد رنگزای آلی

مشخصات ماده رنگزای آلی مورد استفاده در کار پژوهشی حاضر

فرآیندهای اکسایش پیشرفته

اهداف کار پژوهشی حاضر 

فصل دوم: مواد و روش ها

 مواد و دستگاه های مورد استفاده

 تعیین مشخصات نانوذرات سنتز شده

 اندازه گیری باند گپ

 روش کار و اجرای فرآیند رنگزدایی فوتوکاتالیزوری و تاثیر پارامترها

 تعیین حد واسط ها

 تعریف راندمان رنگزدایی 

فصل سوم: بحث و نتایج

 مشخصات و خواص فیزیکی نانوذرات

اندازه گیری باند گپ

 فعالیت فوتوکاتالیستی نانوذرات

 بررسی تاثیر غلظت اکسنده روی فرآیند

 بررسی تاثیر غلظت اولیه رنگ مالاکیت سبز روی فرآیند

 بررسی تاثیر بازدارنده ها بر فعالیت فوتوکاتالیستی نانوذرات

 تکرارپذیری آزمایش

 شناسایی حدواسط های تولید شده در فرآیند

 نتیجه گیری

منابع

پیوست

Keywords: حذف آلاینده رنگزای مالاکیت سبز تصفیه آب
این برای گرایش های: شیمی محیط زیست، کاربرد دارد. همچنین این در گرایش های: کلیه گرایش ها، می تواند کاربرد داشته باشد. [ برچسب: ]

Skip Navigation Linksصفحه اصلی > دپارتمان ها > دپارتمان علوم پايه > شيمی > گرایش ها > شیمی محیط زیست > محصولات قابل دانلود شیمی محیط زیست > پروژه های آماده شیمی محیط زیست > پایان نامه شیمی با موضوع عنوان: بررسی پارامترهای موثر بر فعالیت فوتوکاتالیزوری نانوذرات سلنید سرب و سلنید سرب دوپه شده با درصدهای مختلف اربیوم برای حذف آلاینده رنگزای مالاکیت سبز تحت تاثیر نور مرئی