دانلود خلاصه کتاب مدیریت استراتژیک منابع انسانی - مایکل آرمسترانگ

بخش ١- مفهوم مديريت منابع انساني بخش ٢- روش هاي طراحي و اجراي استراتژيك منابع انساني بخش ٣- مفهوم مديريت استراتژيك منابع انساني بخش ٤- فرآيند مديريت استراتژيك منابع انساني بخش ٥- طراحي و اجراي استراتژي منابع انساني بخش ٦- مديريت استراتژيك منابع انساني در عمل بخش ٧- نقش استراتژيك مديريت منابع انساني در موفقيت سازمان بخش ٨- نقش استراتژيك كاركرد منابع انساني بخش ٩- استراتژي هاي توسعه منابع انساني بخش ١٠ - استراتژي هاي مديريت فرهنگ بخش ١١ - استراتژي هاي مديريت تغييربخش ١٢ - استراتژي هاي توسعه روابط كاري بخش ١٣ - استراتژي هاي جذب كاركنان بخش ١٤ - استراتژي هاي مديريت عملكرد بخش ١٥ - استراتژي هاي توسعه منابع انساني بخش ١٦ - استراتژي هاي پاداش بخش ١٧ - استراتژي هاي روابط كاركنان بخش ١٨ - جمع بندي
قیمت : رایگان
شناسه محصول : 2004340
نویسنده/ناشر/نام مجله : دفتر پژوهش های فرهنگی
سال انتشار: 1381
تعداد صفحات فارسي : 36
نوع فایل های ضمیمه : PDF
حجم فایل : 426 Kb
کلمه عبور همه فایلها : www.daneshgahi.com
عنوان فارسي : خلاصه کتاب مدیریت استراتژیک منابع انسانی - مایکل آرمسترانگ

چکیده

مفاهيم و تئوريهاي مديريت را می توان براساس موضوع دسته بندي كرد . انسان موضوعي است كه در كانون توجه نگرش روابط انساني در مديريت قرار میگيرد. اين نگرش به دو شاخه اصلي اما مرتبط و مكمل يكديگر به نام هاي مديريت رفتار سازماني و مديريت منابع انساني تقسيم مي شود. شناخت و تغيير رفتار فردي، گروهي و سازماني در حو زة مديريت رفتار سازماني قرار می گيرد . مديريت منابع انساني، انسان را به عنوان يك عامل حياتي و ممتاز براي بقا، رشد، رقابت و برتري سازماني مد نظر قرار مي دهد
اين كتاب ترجمه كاملي از كتاب مديريت استراتژيك منابع انساني اثر مايكل آرمسترانگ میباشد .

محتواي آن عبارت است از:

بخش ١- مفهوم مديريت منابع انساني

بخش ٢- روش هاي طراحي و اجراي استراتژيك منابع انساني

بخش ٣- مفهوم مديريت استراتژيك منابع انساني

بخش ٤- فرآيند مديريت استراتژيك منابع انساني

بخش ٥- طراحي و اجراي استراتژي منابع انساني

بخش ٦- مديريت استراتژيك منابع انساني در عمل

بخش ٧- نقش استراتژيك مديريت منابع انساني در موفقيت سازمان

بخش ٨- نقش استراتژيك كاركرد منابع انساني

بخش ٩- استراتژي هاي توسعه منابع انساني

بخش ١٠ - استراتژي هاي مديريت فرهنگ

بخش ١١ - استراتژي هاي مديريت تغيير

بخش ١٢ - استراتژي هاي توسعه روابط كاري

بخش ١٣ - استراتژي هاي جذب كاركنان

بخش ١٤ - استراتژي هاي مديريت عملكرد

بخش ١٥ - استراتژي هاي توسعه منابع انساني

بخش ١٦ - استراتژي هاي پاداش

بخش ١٧ - استراتژي هاي روابط كاركنان

بخش ١٨ - جمع بندي

در این قسمت از سایت پورتال آموزش و پژوهش دانشگاهیان(پویان) کتابی مناسب برای دانشجویان مدیریت در زمینه مدیریت استراتژیک منابع انسانی فراهم شده است. دانشجویان مدیریت می توانند این کتاب را به صورت رایگان دانلود نمایند

Keywords: مدیریت استراتژیک منابع انسانی کتاب مدیریت منابع انسانی
این برای گرایش های: کلیه گرایش ها، کاربرد دارد. همچنین این در گرایش های: کلیه گرایش ها، می تواند کاربرد داشته باشد. [ برچسب: ]

Skip Navigation Links