دانلود بررسی نقش گمرک الکترونیکی بر تسهیل صادرات

اهداف تحقیق: شناسایی تاثیر گمرک الکترونیکی بر تسهیل صادرات، شناسایی تاثیر گمرک الکترونیکی بر ایجاد ارتباطات کارآمد بین دستگاه های ذیربط، شناسایی تاثیر گمرک الکترونیکی بر اطلاع رسانی به موقع به صادرکنندگان، شناسایی تاثیر گمرک الکترونیکی بر شفاف سازی فعالیت های مربوط به امر صادرات
قیمت : 610,000 ریال
شناسه محصول : 2004090
نویسنده/ناشر/نام مجله : بهنام ناظری
سال انتشار: 1393
تعداد صفحات فارسي : 78
نوع فایل های ضمیمه : Word
حجم فایل : 337 Kb
کلمه عبور همه فایلها : www.daneshgahi.com
عنوان فارسي : بررسی نقش گمرک الکترونیکی بر تسهیل صادرات

چکیده

 

بررسی نقش گمرک الکترونیکی بر تسهیل صادرات

در این قسمت از سایت پورتال آموزش و پژوهش دانشگاهیان(پویان) پایان نامه با موضوع بررسی نقش گمرک الکترونیکی بر تسهیل صادرات به صورت فایل Word در پنج فصل برای دانلود ارائه شده است.  

اهداف تحقیق

 .        شناسایی تاثیر گمرک الکترونیکی بر تسهیل صادرات.

 .        شناسایی تاثیر گمرک الکترونیکی بر ایجاد ارتباطات کارآمد بین دستگاه های ذیربط

 .        شناسایی تاثیر گمرک الکترونیکی بر اطلاع رسانی به موقع به صادرکنندگان.

 .        شناسایی تاثیر گمرک الکترونیکی بر شفاف سازی فعالیت های مربوط به امر صادرات

چکیده تحقیق

حساسیت و اهمیت صادرات کالا و خدمات برای کشورها موجب شده است تا ابزارها و عوامل مؤثر در آن را شناسایی و در جهت توسعه صادرات تلاش نمایند. خدمات گمرکی از عوامل مؤثر در توسعه صادرات کالا و خدمات می باشند.

هدف این پژوهش؛ بررسی تأثیر گمرک الکترونیک بر توسعه صادرات از دیدگاه کارشناسان و صادرکنندگان گمرک شیراز می باشد. پرسشنامه بکار گرفته شده در این پژوهش؛ پرسشنامه ای خود ساخته بوده و در بردارنده سؤال عمومی و سؤال تخصصی می باشد که به کمک آن، و با کاربرد طیف چند گزینه ای لیکرت، دانسته های نمونه آماری اندازه گیری شده است. روایی و پایایی پرسشنامه تأئید گردیده است. پژوهش حاضر؛ که جامعه آماری آن، کارشناسان و صادرکنندگان استان فارس می باشند؛ از حیث هدف، کاربردی، و از روزنِ چگونگی گردآوری داده ها، توصیفی می باشد. نتایج این پژوهش حاکی است که با توجه به تأئید تمام فرضیات، از حیث رتبه بندیِ اثرات گمرک الکترونیک با استفاده از دو روش گاتمن و اسپیرمن ، اطلاع رسانیِ به موقع به صادرکنندگان بالاترین اولویت را دارا می باشد، و با استفاده از آزمون تی شفاف سازی فعالیت ها بیشترین تأثیر را بر توسعه صادرات دارد.

کلمات کلیدی : تجارت الکترونیکی، گمرک الکترونیکی، صادرات، پنجره واحد

فهرست مطالب پایان نامه با موضوع بررسی نقش گمرک الکترونیکی بر تسهیل صادرات به شرح زیر است: 

فصل اول : کلیات تحقیق     

 مقدمه

 بیان مسأله   

 فرضیات تحقیق

 اهداف تحقیق

 محدودیت های تحقیق

 اهمیت و ضرورت انجام تحقيق 

 روش انجام تحقيق     

 واژگان كليدي 

 تجارت الکترونیکی      

 گمرک الکترونیکی      

 صادرات         

 پنجره واحد      

فصل دوم : ادبیات و پیشینه تحقیق

 مقدمه

 تعریف تجارت الکترونیک

  تاريخچه تجارت الكترونيكى    

 انواع تجارت الکترونیک 

 چارچوب تجارت الكترونيك       

  مراحل تجارت الكترونيك        

 مدل هاى تجارت الكترونيك     

  مزاياى تجارت الكترونيكى      

 موانع تجارت الكترونيكى        

  تجارت الکترونیک و ارتباط آن با گمرک 

  سازمان گمرک        

  تعريف گمرك به عنوان يك اصطلاح بين المللي

  بیانیه مأموریت گمرک

  چشم انداز گمرک    

  نقش گمرك  

  وظايف گمرك 

  ساختار سازمانی گمرک ایران

  مشکلات و چالش های گمرکات ایران

فرایند اظهارکالا به گمرک به روش سنتی و نحوه ترخیص کالا   

  مشکلات و محدودیت های گمرکات سنتی در فرایند امور گمرکی      

  گمرک الکترونیک      

  تعاریف گمرک الکترونیکی      

  فواید و مزایای بهره گیری از گمرک الکترونیک در امور گمرکی مربوط به صادرات

  بنابراین اهم وظایف گمرک الکترونیکی عبارت است از:

  تعاریف کلی از پنجره واحد     

 رایج ترین مدل های پنجره واحد         

  پنجره واحد در دیگر کشورها  

  پیشنهاداتی برای تاسیس یک پنجره واحد موفقیت آمیز        

  پیشینه تحقیق        

  اهمیت پیشینه در تحقیقات     

فصل سوم : روش انجام پژوهش    

 مقدمه

 روش انجام تحقیق     

 جامعه آماری  

  نحوه ی تعیین حجم نمونه و روش نمونه گیری

  روش گردآوری اطلاعات        

  ابزار گردآوری اطلاعات

  روایی و پایایی ابزار جمع آوری داده ها

  روایی

 پایایی   

  ضریب آلفای کرونباخ    

  ضریب پایایی تنصیف  

  روش تجزیه و تحلیل داده ها    

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده های تحقیق      

 مقدمه

 تجزیه و تحلیل داده ها

  تحلیل های توصیفی 

 جدول و نمودارمربوط به سن پاسخ دهندگان   

 جدول و نمودارمربوط به سابقه فعالیت پاسخ دهندگان

  نمودارمربوط به سطح تحصیلات پاسخ دهندگان       

  تجزیه و تحلیل استنباطی     

  آزمون فرضیه ها       

  آزمون فرضیه اول      

  آزمون فرضیه دوم     

 آزمون فرضیه سوم    

  آزمون فرضیه چهارم  

  خلاصه فصل چهارم     

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات       

  مقدمه        

  نتیجه گیری  

  نتیجه گیری از فرضیه اول     

  نتیجه گیری از فرضیه دوم     

  نتیجه گیری از فرضیه سوم   

  نتیجه گیری از فرضیه چهارم  

 پیشنهادات    

 موانع تحقیق  

 راهکارهای رفع موانع  

منـــابع و مـــأخذ        

پرسشنامه     

Keywords: تجارت الکترونیکی گمرک الکترونیکی صادرات پنجره واحد
این برای گرایش های: مدیریت بازرگانی، کاربرد دارد. سایر ، را ببینید. همچنین این در گرایش های: فناوری اطلاعات، می تواند کاربرد داشته باشد. سایر ، را ببینید. [ برچسب: ]