دانلود گزارش کارآموزی احداث ساختمان مسكوني

گزارش کارآموزی احداث ساختمان مسكونی در این بخش از پورتال آموزش و پژوهش دانشگاهیان(پویان) برای دانلود ارائه شده است. این گزارش کارآموزی احداث ساختمان مسكونی از شش فصل تشکیل شده و به صورت فایل Word است.
قیمت : رایگان
شناسه محصول : 2003446
نویسنده/ناشر/نام مجله :
سال انتشار:
تعداد صفحات فارسي : 86
نوع فایل های ضمیمه : Word
حجم فایل : 255 Kb
کلمه عبور همه فایلها : www.daneshgahi.com
عنوان فارسي : گزارش کارآموزی احداث ساختمان مسكوني

چکیده

گزارش کارآموزی احداث ساختمان مسكونی

گزارش کارآموزی احداث ساختمان مسكونی در این بخش از پورتال آموزش و پژوهش دانشگاهیان(پویان) برای دانلود ارائه شده است. این گزارش کارآموزی احداث ساختمان مسكونی از شش فصل تشکیل شده و به صورت فایل Word است.

فهرست مطالب

مقدمه

فصل اول                                                            

بررسي بخشهاي مرتبط بابخش كار آموزي                        

بررسي آموخته ها و پيشنهادات                                       

فصل دوم

تخريب                                                                  

رعايت اصول ايمني در تخريب                                       

فصل سوم

تجهيز كارگاه                                                          

انبار كردن سيمان                                                       

پياده كردن نقشه                                                         

پي كني                                                                   

كرسي چيني                                                             

نحوه كرسي چيني يا ساخت پي سنگي                                

فصل چهارم

قالب بندي                                                                 

انواع قالب از لحاظ جنس                                                 

قالب چوبي                                                                

 فصل پنجم

آرماتوربندي                                                                

هدف از بكار بردن فولاد در قطعات بتني                                 

بستن ميلگردها به همديگر                                                  

نحوه خم كردن ميلگردها                                                   

برش ميلگردها                                                                 

آچار خم كن يا آچار F                                                        

نحوه ساخت شناژهاي افقي وعمودي                                   

قالب بندي شناژهاي افقي و عمودي                                      

فاصله نگهدار يا لقمه                                                       

قلاب انتهاي ميلگرد و اندازه استاندارد آن                               

فصل ششم

بتن سازي                                                                  

حمل بتن                                                                   

نسبت هاي اختلاط                                                        

بتن ريزي                                                                   

بتن ريزي در هواي گرم                                                  

بعضي از مسائلي كه ممكن است در بتن تازه بوجود ايد               

مشخصات نا مطلوب بتن اب انداخته                                     

تراكم بتن                                                                    

نگه داري از بتن                                                           

هم سطح كردن كف اتاقها با شناژ افقي                                   

ديوار چيني                                                                   

قالب بندي شناژ هاي عمودي                                              

نحوه پر كردن شنا ژهاي عمودي                                         

هم سطح كردن ديوار                                                       

قالب بندي سقف                                                              

حمل ونقل وانبار كردن تيرچه ها                                         

بلوك                                                                           

ميلگرد هاي ممان منفي                                                       

ميلگردهاي حرارتي                                                          

كلاف عرضي                                                                 

قلاب اتصال                                                                    

بتون ريزي سقف                                                              

افت بتن (انقباض)                                                             

عوامل موثر در افت                                                           

راههاي مقابله با افت                                                          

خزش يا وارفتگي                                                             

عوامل موثر بر خزش                                                        

راههاي مقابله با خزش                                                  

خستگي در بتن                                                           

  روشهاي مراقبت از بتن سقف                                               

  شمشه گيري                                                                 

 كف سازي                                                                      

  سفيد كاري يا كف مال گچ                                                    

  كشته كشي يا نازك كاري                                                    

Keywords: گزارش کارآموزی احداث ساختمان مسكوني
این برای گرایش های: مهندسی عمران ـ عمران، کاربرد دارد. سایر ، را ببینید. [ برچسب: ]