دانلود پایان نامه مدیریت با موضوع بررسی تاثیر مدیریت دانش بر مشتری گرایی در شعب بانک ملت شهرستان خنج

این پایان نامه مدیریت با موضوع بررسی تاثیر مدیریت دانش بر مشتری گرایی در شعب بانک ملت شهرستان خنج به صورت فایل Word برای دانلود از سایت پورتال آموزش و پژوهش دانشگاهیان(پویان) ارائه شده است.
قیمت : 1,160,000 ریال
شناسه محصول : 2003219
نویسنده/ناشر/نام مجله :
سال انتشار:
تعداد صفحات فارسي : 124
نوع فایل های ضمیمه : Word
حجم فایل : 483 Kb
کلمه عبور همه فایلها : www.daneshgahi.com
عنوان فارسي : پایان نامه مدیریت با موضوع بررسی تاثیر مدیریت دانش بر مشتری گرایی در شعب بانک ملت شهرستان خنج

چکیده


پایان نامه مدیریت با موضوع بررسی تاثیر مدیریت دانش بر مشتری گرایی در شعب بانک ملت شهرستان خنج

این پایان نامه مدیریت با موضوع بررسی تاثیر مدیریت دانش بر مشتری گرایی در شعب بانک ملت شهرستان خنج به صورت فایل Word برای دانلود از سایت پورتال آموزش و پژوهش دانشگاهیان(پویان) ارائه شده است.

هدف این پژوهش بررسی تاثیر مدیریت دانش بر مشتری گرایی در بانک ملت خنج می باشد که در این پژوهش مدیریت دانش در سه بعد تولید دانش، به اشتراک گذاری دانش و کاربرد دانش مورد بررسی قرار می گیرد؛ و مشتری گرایی نیز در چهار بعد رضایت مشتری، وفاداری مشتری، جذب مشتری و تعامل مشتری مورد بررس ی قرار گرفته است. جهت بررسی ا ین موضوع ابعاد مدیریت دانش(تولید دانش، به اشتراک گذاری دانش و کاربرد دانش) به عنوان متغیر مستقل و مشتری گرایی(رضایت مشتری، وفاداری مشتری، جذب مشتری، تعامل مشتری) به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شده است. برا ی این تحقیق 270 پرسشنامه بین کارکنان توزیع شد که 250 پرسشنامه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت که روایی و پایایی پرسشنامه ها چون به صورت استاندارد مورد استفاده قرارگرفته، قبلا مورد تایید می باشد.  یافته های تحقیق نشان داد که مدیریت دانش تاثیر بسزای بر مشتری گرایی دارد . همچن نتایج نشان داد که وجود مدیریت دانش در هر سازمان و یا هر نهادی می تواند تاثیر بسزایی بر مشتری و وجود مشتری  بگذارد.

این پایان نامه مدیریت در حوزه مدیریت دانش از فصول زیر تشکیل یافته است:

فصل اول: کلیات تحقیق

فصل دوم: ادبیات تحقیق

فصل سوم: روش تحقیق

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل 

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها

Keywords: مدیریت دانش مشتری گرایی
این برای گرایش های: کلیه گرایش ها، کاربرد دارد. [ برچسب: ]

Skip Navigation Links