ویرایش مقالات فیزیک

ممکن است مقاله ای را به زبان انگلیسی در زمینه فیزیک نگارش نموده باشید و مقاله از نظر نگارشی و گرامری نیاز به ویرایش داشته باشد، می توانید کار ویرایش مقاله انگلیسی فیزیک خود را به ویراستاران گروه فیزیک ما بسپارید. همچنین اگر مقاله خود را به یک ژورنال ارسال کرده اید و مجله از زبان مقاله اشکال گرامری گرفته است، گروه فیزیک ما می تواند ویرایش مقاله ISI فیزیک شما را انجام دهد. ویرایش مقالات ISI فیزیک توسط ادیتور های فارغ التحصیل رشته فیزیک انجام می گیرد. آشنایی ادیتور با موضوع مقاله باعث می شود که جملات در حین ویرایش از نظر معنایی تغییر نکنند چرا که ادیتور به موضوع آشنایی دارد.

 ویرایش مقالات انگلیسی فیزیک چه مقالاتی که قصد ارسال آن ها به یک مجله ISI را دارید و چه مقالات کنفرانس توسط گروه فیزیک پورتال پویان پذیرفته می شود. برای ویرایش مقالات انگلیسی رشته فیزیک از مترجمان و ادیتور های دانش آموخته رشته فیزیک استفاده شده و حتی المقدور کار ویرایش مقاله هر یک از گرایش های رشته فیزیک به ادیتور همان گرایش واگذار می شود.

برای ارسال سفارش خود عضو پورتال پویان شده و پس از ورود به صفحه شخصی، سفارش ویرایش مقاله خود را ارسال کنید. پس از ثبت سفارش ویرایش، هزینه و زمان تحویل از طریق ایمیل و پیامک به اطلاع شما خواهد رسید. برای مشاهده هزینه ها، بخش تخمین زمان و هزینه ترجمه را مشاهده نمایید. راهنمای ارسال سفارش ویرایش مقاله را ببینید.

ادیت مقالات انگلیسی فیزیک از جنبه نگارشی و گرامری یکی از خدمات دپارتمان فیزیک پورتال پویان می باشد. اگر چنانچه مقاله خود را به زبان فارسی نگارش نموده اید، گروه مترجمان فیزیک ما می تواند مقاله شما را به زبان انگلیسی ترجمه نمایند. برای مشاهده توضیحات بخش ترجمه فارسی به انگلیسی مقالات فیزیک را ملاحظه نمایید.

امکان پرداخت قسطی هزینه های بالای پنجاه هزار تومان اعم از هزینه ترجمه یا ویرایش مقاله در پورتال پویان فراهم شده است.

تعداد بازدید : 1735


تخمین زمان و هزینه ترجمه، در این قسمت می توانید زمان و هزینه سفارش ترجمه خود را تخمین بزنید

کتابخانه الکترونیک
دانلود مقالات ترجمه شده
جستجوی مقالات
با انتخاب رشته مورد نظر خود می توانید مقالات ترجمه شده آن رو به صورت موضوع بندی شده مشاهده نمایید