Skip Navigation Links

حقوق کیفری اطفال و نوجوانان

شرايط خاص جسمي و روحي اطفال و نوجوانان در مقايسه با بزرگسالان، لزوم برخوردي متفاوت با آنها را در حوزه هاي حقوقي مي طلبد. با توجه به افزايش نرخ بزهکاري در کودکان و نوجوانان در سال هاي اخير، توجه ويژه به مسائل حقوقي آنها لازم مي باشد. لذا وجود رشته هاي دانشگاهي به منظور تربيت کارشناسان متخصص در اين حوزه بسيار ضروري است. رشته کارشناسی ارشد حقوق کیفری اطفال و نوجوانان با این رویکرد راه اندازی شده است. اهداف تدوین دوره کارشناسی ارشد رشته حقوق گرایش حقوق کیفری اطفال و نوجوانان عبارتند از:

- به رسمیت شناختن حقوق کیفری اطفال و نوجوانان

- تخصصی نمودن مراجع و مقامات قضائی

- اقدام در راستای تعهدات بین المللی به ویژه کنوانسیون حقوق کودک

- آشنا نمودن دانشجویان با موازین فقهی، قوانین و مقررات داخلی و اسناد و استانداردهای بین المللی مربوط به حقوق کودکان و نوجوانان

- آموزش و آماده نمودن نیروهای متخصص و توانمند برای رفع نیازهای قضائی و حضور در عرصه های بین المللی مرتبط با ابعاد مختلف حقوق اطفال و نوجوانان

- ارتقاء دانش و آگاهی نوجوانان در خصوص آرا، رویه ها، نهادها و ساز و کارهای داخلی، خارجی و بین المللی حمایت از حقوق اطفال و نوجوانان

- آموزش مهارت های ویژه مداخله های حمایتی، اجتماعی، انتظامی و ثضائی در خصوص اطفال و نوجوانان

- ایجاد توانائی تحقیق و پژوهش و برنامه ریزی در مراکز مرتبط، پاسخگویی به شبهات در عرصه ملی و بین المللی و حل مشکلات و ارائه راهکارها در حوزه حقوق اطفال و نوجوانان با نگرش عمیق اسلامی


تعداد بازدید : 3275


تخمین زمان و هزینه ترجمه، در این قسمت می توانید زمان و هزینه سفارش ترجمه خود را تخمین بزنید

کتابخانه الکترونیک
دانلود مقالات ترجمه شده
جستجوی مقالات
با انتخاب رشته مورد نظر خود می توانید مقالات ترجمه شده آن رو به صورت موضوع بندی شده مشاهده نمایید