Skip Navigation Links

حقوق اسناد و قراردادهای تجاری

بخش عمده ای از شکایات مطرح شده در محاکم قضایی، ناشی از روابط قراردادی و صدور اسناد تجاری است. بسیاری از قراردادها و ابزارهای پرداخت و تضمین آنها از قراردادهای تجاری بوده که در دوره های گذشته به صورت گذرا مطرح می شدند. همچنین قراردادهایی مثل بیع تجاری، رهن تجاری و ... برای قضات ایرانی تا حدودی ناشناخته مانده است. توسعه روابط اقتصادی در جامعه ما طرح اختلافات ناشی از انعقاد و اجرای این قراردادها در دستگاه قضایی را افزایش می دهد. در همین راستا ضرورت ایجاد رشته کارشناسی ارشد حقوق اسناد و قراردادهای تجاری بیشتر مشخص می شود.

هدف از دوره کارشناسی ارشد حقوق اسناد و قراردادهای تجاری، تربیت دانشجویان به منظور ارتقاء سطح آمادگی آنان برای اداره امور مربوط به حقوق قراردادها و اسناد تجاری در سطح استان و شهرستان ها با روش های علمی می باشد.


تعداد بازدید : 4335


تخمین زمان و هزینه ترجمه، در این قسمت می توانید زمان و هزینه سفارش ترجمه خود را تخمین بزنید

کتابخانه الکترونیک
دانلود مقالات ترجمه شده
جستجوی مقالات
با انتخاب رشته مورد نظر خود می توانید مقالات ترجمه شده آن رو به صورت موضوع بندی شده مشاهده نمایید