Skip Navigation Links

مطالعات فرهنگی و رسانه

مطالعات فرهنگ شناسی نگاهی است بین رشته ای به راه، روش و شیوه های زندگی مردم در قالب فرهنگ روزمره، فرهنگ مردم پسند و فرهنگ نخبگان در ارتباط با منابع فرهنگ ساز، خصوصاً رسانه های توده ای که منشاء تولید فرهنگ توده ای می باشند. با این نگاه، رشته مطالعات فرهنگی و رسانه با هدف انجام مطالعات توصیفی و تحلیلی فرهنگ معاصر جامعه ایران شکل گرفت، که با تکیه بر تجارب نظری و عملی مطالعات حوزه های فرهنگ شناسی مکتب فرانکفورت، مطالعات فرهنگ شناسی مکتب بیرمنگام و سایر حوزه های مطالعاتی این رشته به بررسی روندهای فرهنگی جامعه ایران، خصوصاً فرهنگ روزمره تأکید دارد.

دانش آموختگان رشته کارشناسی ارشد مطالعات فرهنگی و رسانه در حوزه های مختلفی از مشاغل تحقیقاتی و اجرایی کشور، توان کار کارشناسی خواهند داشت. بعضی از این مشاغل به قرار زیر می باشند:

- مراکز تحقیقاتی فرهنگی و رسانه ای

- حوزه های برنامه ریزی فرهنگی و رسانه ای

- مراکز رسانه های ارتباط جمعی مثل مطبوعات، رادیو و تلویزیون و حتی سینما که به نوعی با فرهنگ مردم پسند در ارتباط می باشند

- وزارتخانه ها و سازمان های فرهنگی کشور که به تولید مواد فرهنگی برای حوزه های عمومی و نخبگان جامعه تولید کار می کنند

- تدریس در مراکز آموزشی مثل آموزش و پرورش و رشته های دانشگاهی که به نوعی حوزه های متفاوت فرهنگ و رسانه مرتبط می شوند

- مشاغل کارشناسی و مشاوره فرهنگی و رسانه ای در حوزه سیاسی و اقتصادی کشور مثل سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور خارجه، وزارت کشور، استانداری ها و شهرداری ها

- مشاغل کارشناسی و مشاوره فرهنگی در حوزه دولتی و خصوصی اقتصادی کشور


تعداد بازدید : 2826


تخمین زمان و هزینه ترجمه، در این قسمت می توانید زمان و هزینه سفارش ترجمه خود را تخمین بزنید

کتابخانه الکترونیک
دانلود مقالات ترجمه شده
جستجوی مقالات
با انتخاب رشته مورد نظر خود می توانید مقالات ترجمه شده آن رو به صورت موضوع بندی شده مشاهده نمایید