مقالات ترجمه شده علوم سياسی (صفحه 1)

Climate, Energy Security and Innovation pdf
آب و هوا، امنیت انرژی و نوآوری word
Military westernization and state repression in the post-Cold War era pdf
غربی سازی نظامی و سرکوب حکومتی در دوران پس از جنگ سرد word
The Israeli satellite launch: Capabilities, intentions and implications pdf
پرتاب ماهواره اسرائیل: قابلیت ها، معانی و استنباط ها word
Industrial policy and state-making: Brazil’s attempt at oil-based industrial development pdf
سیاستگذاری صنعتی و دولتی سازی: تلاش برزیل در توسعه صنعتی نفت محور word
Influence, Power, and Policy Making pdf
نفوذ، قدرت و سیاست گذاری word
Public administration reform in Macedonia pdf
اصلاح حکومت ملی در مقدونیه word
The Political Economy of Green Taxation in OECD Countries pdf
اقتصاد سیاسی مالیات بندی سبز در کشورهای عضو OECD word
The concept of ‘Eurasia’: Kazakhstan’s Eurasian policy and its implications pdf
مفهوم "اوراسیا": سیاست اوراسیایی قزاقستان و مفاهیم آن word
Russia’s lost position in Central Eurasia pdf
موقعیت گمشده ‏ی روسیه در اوراسیای مرکزی word
The heartland no more: Russia’s weakness and Eurasia’s meltdownq pdf
نواحی مرکزی: ضعف روسیه و بحران اوراسیا word
Eurasian idea of N.A. Nazarbayev as the basis of modern integration pdf
ایده ی اوراسیایی نورالسلطان نظربایف به عنوان اساس یکپارچگی مدرن word
Cyber War Forthcoming: "It Is Not a Matter of If, It Is a Matter of When pdf
آینده جنگ سایبری: مسئله وقوع یا عدم وقوع آن نیست، مسئله زمان آن است". word

سایر مقالات ترجمه شده علوم سياسی

Skip Navigation Linksصفحه اصلی > دپارتمان ها > دپارتمان علوم انسانی > علوم سياسی > مقاله های علوم سياسی و ترجمه فارسی آنها
کتابخانه الکترونیک
دانلود مقالات ترجمه شده
جستجوی مقالات
با انتخاب رشته مورد نظر خود می توانید مقالات ترجمه شده آن رو به صورت موضوع بندی شده مشاهده نمایید