مقالات ترجمه شده فیزیک (صفحه 4)

Heat transfer in two-component internal mist cooling: Part I. Experimental investigation pdf
انتقال حرارت در خنک سازی مه ای داخلی دو جزئی: بخش 1. تحقیق تجربی word
Tri-Gate Graphene Nanoribbon Transistors With Transverse-Field Bandgap Modulation pdf
ترانزیستورهای نانونوار گرافنی سه دروازه با مدولاسیون گاف نواری توسط میدان عرضی word
پوشش فیلم ضد انعکاس دولایه SiOx(C)/SiNx برای بهبود راندمان سلول خورشیدی word
مواد نانوفاز سنتز شده به روش‌های هیدروترمال، هیدروترمال ریزموج و سلووترمال ریزموج word
Interface Engineering of Carbon- Fiber Reinforced Mg±Al Alloys pdf
مهندسی سطح مشترک فیبر- کربن با آلیاژهای تقویت شده Mg±Al word
Modelling polycrystalline semiconductor solar cells pdf
مدل سازی سلول های خورشیدی چندبلوری نیم رسانا word
Majority and Minority Network Synthesis With Application to QCA-, SET-, and TPL-Based Nanotechnologies pdf
تلفیق(سنتز) شبکه‌ی اقلیت و اکثریت با بکار گیری نانو فناوری‌های مبتنی بر SET،TPL و QCA word
Adaptive neuro-fuzzy fusion of sensor data pdf
ترکیب عصبی-فازی تطبیقی داده‌های حسگر word
روش رسوبگیری بخار شیمیایی فلز آلی در نانوسیم های GaN با سطح مقطع های مثلثی word
Density functional calculations of the Mössbauer parameters in hexagonal ferrite SrFe12O19 pdf
محاسبات تابعی چگالی پارامترهای موسبائر در فریت شش وجهی SrFe12O19 word
Spectral, morphological and antibacterial studies of b-cyclodextrin stabilized silver – Chitosan nanocomposites pdf
Fifteen Years of Work on Thin-Disk Lasers: Results and Scaling Laws pdf
پانزده سال کار بر روی لیزرهای دیسک نازک: نتایج و قوانین ارزیابی word
Characteristics of Electrospun PVA-Aloe vera Nanofibres Produced via Electrospinning pdf
ویژگی نانوفیبرهای PVA آلوئه ورای الکتروریسی شده که توسط فرایند الکتروریسی تولید می شوند word
A rotating target for Ra production pdf
هدف چرخشی برای تولید رادیوم word
Properties of novel fluorescent nuclear track detectors for use in passive neutron dosimetry pdf
ویژگیهای آشکارسازهای رد نگار هسته ای فلورسنت جدید برای استفاده در دزسنجی نوترون غیرفعال word
EVALUATION OF RING LASER AND FIBER OPTIC GYROSCOPE TECHNOLOGY pdf
سنجش حلقه‏ ی لیزری و تکنولوژی ژیرسکوپ فیبرنوری word
تحقیقات اخیر و روند توسعه سنسورهای پوشیدنی به منظور تشخیص فشار خون word
سنتز گرافن چند لایه ای به وسیله رسوبگیری بخار شیمیایی بهبود یافته با پلاسما word

سایر مقالات ترجمه شده فیزیک

Skip Navigation Links
کتابخانه الکترونیک
دانلود مقالات ترجمه شده
جستجوی مقالات
با انتخاب رشته مورد نظر خود می توانید مقالات ترجمه شده آن رو به صورت موضوع بندی شده مشاهده نمایید