مقالات ترجمه شده زبانشناسی (صفحه 1)

REVISITING THE MAHABHARATA: ARUN KOLATKAR’S SARPA SATRA pdf
بازنگری مهابهاراتا: سارپا ساترای آرون کولاتکار word
Intellectual history and language pdf
تاریخ فکری و زبان word
Review and Prospects of the Research of Forensic Linguistics in China pdf
مروری بر پژوهش در زمینه زبان‌شناسی قانونی و چشم انداز آن در چین word

سایر مقالات ترجمه شده زبانشناسی

Skip Navigation Links
کتابخانه الکترونیک
دانلود مقالات ترجمه شده
جستجوی مقالات
با انتخاب رشته مورد نظر خود می توانید مقالات ترجمه شده آن رو به صورت موضوع بندی شده مشاهده نمایید