مقالات ترجمه شده زبانشناسی گرایش کلیه گرایش ها

لیست مقالات ترجمه شده زبانشناسی گرایش کلیه گرایش ها به شرح زیر است؛ همچنین می توانید از بخش جستجوی پیشرفته اقدام به یافتن مقالات ترجمه شده زبانشناسی گرایش کلیه گرایش ها نمایید.

Review and Prospects of the Research of Forensic Linguistics in China
مروری بر پژوهش در زمینه زبان‌شناسی قانونی و چشم انداز آن در چین
REVISITING THE MAHABHARATA: ARUN KOLATKAR’S SARPA SATRA
بازنگری مهابهاراتا: سارپا ساترای آرون کولاتکار
Intellectual history and language
تاریخ فکری و زبان

Skip Navigation Links