مقالات ترجمه شده علوم اقتصادی (صفحه 1)

Government expenditure, corruption and total factor productivity pdf
هزینه های دولت، فساد و بهره وری کل عوامل تولید word
Managerial Shareholding, Investment Flexibility, and Equity Valuation pdf
مـالکیت مـدیریتـی، انعطـاف پذیری مـالـی، و ارزیابـی سهـام word
China: International Trade and WTO Accession pdf
چین: تجارت بین الملل و عضویت در WTO(سازمان تجارت جهانی) word
Explaining the behavior of Romanian household electricity consumers on a changing market pdf
توضیح رفتار مصرف کنندگان برق خانگی رومانیایی در بازار متغیر word
Cognitive systems for intelligent business information management in cognitive economy pdf
Utilizing financial market information in forecasting real growth, inflation and real exchange rate pdf
استفاده از اطلاعات بازار مالی در پیش بینی رشد واقعی، تورم و نرخ ارز واقعی word
INTEREST RATES, EWECTATIONS, AND THE WICKSELLIAN POLICY RDLE pdf
نرخ های بهره، انتظارات و حاکمیت سیاسی ویکسلین word
CEO option compensation and systemic risk in the banking industry pdf
جبران اختیار معامله مدیرعامل و ریسک سیستماتیک در صنعت بانکداری word
Identifying the signs of fraudulent accounts using data mining techniques pdf
تشخیص حساب‌های بانکی جعلی با استفاده از تکنیک‌های داده‌کاوی word
Fuzzy modeling of stock trading with fuzzy candlesticks pdf
مدلسازی فازی مبادله سهام با کندل استیکس فازی word
WHY DO SOME COUNTRIES PRODUCE SO MUCH MORE OUTPUT PER WORKER THAN OTHERS? pdf
The influence of state policy and proximity to medical services on health outcomes pdf
تأثیر سیاست های ایالتی و نزدیکی به خدمات بهداشتی بر پیامدهای سلامت و بهداشت word
Predicting Efficiency in Islamic Banks: An Integrated Multicriteria Decision Making (MCDM) Approach pdf
پیش بینی کارایی در بانک های اسلامی با استفاده از رویکرد MCDM word
Impacts of climate change on farm income security in Central Asia: An integrated modeling approach pdf
اثرات تغییرات اقلیم بر امنیت درآمد مزرعه در آسیای مرکزی: رویکرد مدل سازی جمع سازی شده word
Information and Communication Technology (ICT) and Singapore’s economic growth pdf
فن آوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) و رشد اقتصادی سنگاپور word
The Importance of the Internal Information Environment for Tax Avoidance pdf
اهمیت محیط اطلاع رسانی داخلی برای اجتناب از مالیات word
An improved boosting based on feature selection for corporate bankruptcy prediction pdf
[کاربرد] روش تقویتی بهینه مبتنی بر گزینش ویژگی در پیش بینی ورشکستگی شرکت ها word
Oil Shocks and Economic Growth in OPEC countries pdf
شوک های نفتی و رشد اقتصادی در کشورهای اوپک word
The impact of knowledge trade on sustainable development and environment-biased technical progress pdf
Stock market volatility and non-performing loans: Evidence from stocks of the Nigerian banks pdf
نوسانات بازار سهام و وام های معوقه: شواهد حاصل از سهام بانک های نیجریه word
Value Capture for Transportation Finance pdf
حق مشرفیت برای تأمین مالی حمل‌و‌نقل word
Shocks in economic growth=shocking effects for food security? pdf
شوک در رشد اقتصادی = اثرات شوک دهنده برای امنیت غذایی؟ word
Risk and return spillovers among the G10 currencies pdf
ريسك و سرريز بازده در ميان ارزهاي G10 word
The Potential of E-commerce for SMEs in a Globalizing Business Environment pdf
پتانسیل تجارت الکترونیک شرکت های کوچک و متوسط در یک محیط کسب و کار در حال جهانی شدن word

سایر مقالات ترجمه شده علوم اقتصادی

Skip Navigation Linksصفحه اصلی > دپارتمان ها > دپارتمان علوم انسانی > علوم اقتصادی > مقاله های علوم اقتصادی و ترجمه فارسی آنها
کتابخانه الکترونیک
دانلود مقالات ترجمه شده
جستجوی مقالات
با انتخاب رشته مورد نظر خود می توانید مقالات ترجمه شده آن رو به صورت موضوع بندی شده مشاهده نمایید