مقالات ترجمه شده مهندسی نفت (صفحه 2)

NEW COREFLOOD SIMULATOR BASED ON INDEPENDENT TREATMENT OF IN-SITU SATURATION AND PRESSURE DATA pdf
شبیه ساز جدید سیلاب زنی مغزه بر مبنای اصلاح مستقل اشباع درجا و داده های فشاری word
Application of Scaling Laws to Laboratory-Scale Hydraulic Fractures pdf
اعمال قوانین مقیاس‌گذاری بر شکاف‌های هیدرولیکی مقیاس آزمایشگاهی word
Waste management in the oil and gas industry by Brazilian Guideline for Environmental Audits - DZ-056-R.3 pdf
On the oxidative coupling of methane with carbon dioxide over CeO2/ZnO nanocatalysts pdf
زوج شدن اکسایشی متان با دی اکسید کربن برروي نانوکاتالیست CeO2/ZnO word
Three Years of Experience with Polyamines in the High Pressure Steam System of a Naphtha Cracker pdf
سه سال تجربه استفاده از پلی‌آمین‌ها در سیستم‌های بخار کراکر نفتی در فشار بالا word
A thermodynamic model for wax deposition phenomena pdf
یک مدل ترمودینامیکی برای پدیده رسوب واکس word
جداسازی آسفالتین و نفت روغنی از نفت پسماند توسط آسفالتین زدایی فوق بحرانی word

سایر مقالات ترجمه شده مهندسی نفت

Skip Navigation Links
کتابخانه الکترونیک
دانلود مقالات ترجمه شده
جستجوی مقالات
با انتخاب رشته مورد نظر خود می توانید مقالات ترجمه شده آن رو به صورت موضوع بندی شده مشاهده نمایید