مقالات ترجمه شده مهندسی نفت گرایش بهره برداری

لیست مقالات ترجمه شده مهندسی نفت گرایش بهره برداری به شرح زیر است؛ همچنین می توانید از بخش جستجوی پیشرفته اقدام به یافتن مقالات ترجمه شده مهندسی نفت گرایش بهره برداری نمایید.

Use of Co-Solvents to Improve Alkaline-Polymer Flooding
استفاده از حلال های کمکی برای بهبود سیلاب زنی قلیا-پلیمر
جداسازی آسفالتین و نفت روغنی از نفت پسماند توسط آسفالتین زدایی فوق بحرانی

Skip Navigation Links