مقالات ترجمه شده علوم تربيتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی

لیست مقالات ترجمه شده علوم تربيتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی به شرح زیر است؛ همچنین می توانید از بخش جستجوی پیشرفته اقدام به یافتن مقالات ترجمه شده علوم تربيتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی نمایید.

Pedagogical strategies for continuous training in the police system
راهکارهای آموزشی در تعلیم مستمر سیستم پلیس
Lifelong learning programs in prison: influence of social networks on participation
برنامه های یادگیری طولانی مدت در زندان: تاثیر شبکه های اجتماعی بر شرکت در آنها
Vocational education and training: dual education and economic crises
آموزش و تعلیم حرفه ای (شغلی): آموزش دوگانه و بحرانهای اقتصادی
Looking For Leaders: Reaching the Future Leaders inEducation through Online Social Networks
در جستجوی رهبران: دستیابی به رهبران آینده در آموزش از طریق شبکه های اجتماعی
An assessment of teaching and learning methodology in Islamic studies
یک ارزیابی بر روش آموزش و یادگیری در مطالعات اسلامی
SHOW ME THE EVIDENCE: HOW THE SCHOLARSHIP OF LEARNING AND TEACHING IS CRITICAL FOR MODERN ACADEMICS
شواهد را به من نشان دهيد: دانش پژوهي آموزشي چه اهميتي براي دانشگاهيان مدرن دارد.
تحقيقي در خصوص رضايت دانشجو در دانشگاه‌هاي پاكستان: در دانشگاه بهاءالدين زكريا، پاكستان
پیاده سازی کلاس درس معکوس با استفاده از رسانه های دیجیتال: مقایسه برداشت دو گروه جمعیتی مختلف

Skip Navigation Links