مقالات ترجمه شده مهندسی پليمر گرایش صنایع پلیمر

لیست مقالات ترجمه شده مهندسی پليمر گرایش صنایع پلیمر به شرح زیر است؛ همچنین می توانید از بخش جستجوی پیشرفته اقدام به یافتن مقالات ترجمه شده مهندسی پليمر گرایش صنایع پلیمر نمایید.

Lifetime prediction of a blue PE100 water pipe
پیش بینی طول عمر یک لوله آب PE100 آبی رنگ
Effects of additives on PVC plastics surface and the natural flotability
اثرات مواد افزودنی بر روی سطح پلاستیک‌های PVC و قابلیت شناوری ذاتی آن‌ها
Neck propagation
اشاعه گلویی
Chitin extraction from shrimp shell waste using Bacillus bacteria
استخراج کیتن از پس ماند پوسته میگو با استفاده از باکتری باسیل
Thermal stabilisation of poly(vinyl chloride) by organotin compounds
پايدارسازي گرمايي پلي وينيل کلريد با ترکيبات آلي قلع
Mechanical and Thermal Properties of the Plasticized PVC-ESBO
خواص مکانیکی و حرارتی pvc-EBSO انعطاف پذیر
The influence of carbon nanotubes on the PVC glass transition temperature
تاثیر نانو لوله های کربنی بر دمای انتقال شیشه ای pvc
Extraction of chitin from prawn shells and conversion to low molecular mass chitosan
استخراج چیتین از پوسته میگو و تبدیل آن به چیتوسان با وزن مولکولی پایین
Modelling and analysis of creep data for plastics at elevated temperatures
مدل سازی و تجزیه و تحلیل داده خزش برای پلاستیک ها در دماهای بالا
Organic Based Heat Stabilizers for PVC: A Safer and More Environmentally Friendly Alternatives
استابلایزرهای حرارتیِ آلی برای PVC: جایگزینی بی‌خطر و سازگارتر با محیط زیست
A new technology for treatment of PVC waste
تکنولوژی جدید ضایعات pvc
A COMPREHENSIVE REVIEW ON BIOPOLYMERS
مروری مقایسه ای بر بیوپلیمرها
Damping Behavior of the Phenolic Based Composite Friction Materials Containing Thermoplastic Elastomers (TPEs)
رفتار میرایی مواد اصطکاکی کامپوزیتی مبتنی بر فنول حاوی الاستومرهای گرمانرم (TPEs)
Polymer modified asphalt binders
استفاده از چسپ های اصلاح شده پلیمری در آسفالت جاده ها
Migration of Stearic Acid Additive on Polymer Polyvinyl Chloride
مهاجرت افزودنی استئاریک اسید در پلیمر پلی وینیل کلراید(pvc)
Crosslinking of rigid PVC by ionizing radiation to improve its thermal properties
Silica-supported metallocene for ethylene polymerization
متالوسن بر پايه سيليکا در بسپارش اتيلن
Maleic Acid Grafting on Low Density Polyethylene
پيوند زدن اسيدمالئيک روي پلي اتيلن با چگالي پايين
Influence of viscosity ratio on the morphology of PVC/PE blends
اثر نسبت گرانروی در مورفولوژی مخلوط PVC/PE
Preparation and Properties of PVC/ELNR-30 Blends
آماده سازی و خواص مخلوط pvc/ELNR-30

Skip Navigation Links