مقالات ترجمه شده مهندسی پزشکی گرایش کلیه گرایش ها

لیست مقالات ترجمه شده مهندسی پزشکی گرایش کلیه گرایش ها به شرح زیر است؛ همچنین می توانید از بخش جستجوی پیشرفته اقدام به یافتن مقالات ترجمه شده مهندسی پزشکی گرایش کلیه گرایش ها نمایید.

Ambulatory Gait Behavior in Patients with Dementia: A Comparison with Parkinson’s Disease
رفتار حرکت سرپایی در بیماران زوال عقل: مقایسه ای با بیماری پارکینسون
Brain-Computer Interface for Control of Wheelchair Using Fuzzy Neural Networks
رابط کامپیوتری مغز برای کنترل ویلچیر با استفاده از شبکه‌های عصبی فازی
سریع‌ترین رابط مغز و کامپیوتر جهان: ترکیب EEG2Code با یادگیری عمیق
A novel distributed compressed sensing algorithm for multichannel Electrocardiography signals
یک الگوریتم حسگری فشرده توزیعی جدید برای سیگنال های الکتروکاردیوگرام چند کاناله
A Retinomorphic Chip with Parallel Pathways: Encoding INCREASING, ON, DECREASING, and OFF Visual Signals
Epiretinal prosthesis forouter retinal degenerative diseases
اپی رتینال مصنوعی برای بیماری های تخریب لایه خارجی شبکیه
A silicon retina that reproduces signals in the optic nerve
یک شبکه سیلیکونی که سیگنال ها را در عصب بینایی بازتولید می کند
Artificial vision with wirelessly powered subretinal electronic implant alpha-IMS
بینایی مصنوعی با کاشت الکترونیکی alpha-IMS زیرشبکیه ای با تامین توان بی سیم
A New Method for EEG Compressive Sensing
یک روش جدید برای حسگری فشرده EEG
طراحی و مشخص سازی یک سیستم الکتریکی پوست آندوزوماتیک پوشیدنی بلادرنگ
Single Channel Single Trial P300 Detection Using Extreme Learning Machine
Decomposition of Multi-Channel Intramuscular EMG Signals by Cyclostationary-Based Blind Source Separation
Designing hydrogels for controlled drug delivery
طراحی هیدروژل ها برای انتقال داروی کنترل شده
Angiogenic and osteogenic potentials of dental stem cells in bone tissue engineering
Biocomposite scaffolds containing chitosan/alginate/nano-silica for bone tissue engineering
داربست های کامپوزیتی زیستی حاوی کیتوسان/آلژینات/نانوسیلیکا برای مهندسی بافت استخوان
Myocardium segmentation using a priori knowledge of shape and a spatial relation
ناحیه بندی ماهیچه قلب با استفاده از یک دانش پیشین در مورد شکل و رابطه مکانی
Mathematical modelling for trajectories of magnetic nanoparticles in a blood vessel under magnetic field
مدلسازی ریاضی برای مسیرهای حرکت نانوذرات مغناطیسی در یک رگ خونی تحت میدان مغناطیسی
Approaches For Automated Detection And Classification Of Masses In Mammograms
روش هایی برای تشخیص اتوماتیک و طبقه بندی توده ها در ماموگرام ها

Skip Navigation Links