دانلود مقاله ترجمه شده اصول شیمی سبز: راندمان در طراحی واکنش


چطور این مقاله شيمی را دانلود کنم؟

فایل انگلیسی این مقاله با شناسه 2007933 رایگان است. ترجمه چکیده این مقاله شيمی در همین صفحه قابل مشاهده است. شما می توانید پس از بررسی این دو مورد نسبت به خرید و دانلود مقاله ترجمه شده اقدام نمایید

قیمت :
1,210,000 ریال
شناسه محصول :
2007933
سال انتشار:
2012
حجم فایل انگلیسی :
1 Mb
حجم فایل فارسی :
857 کیلو بایت
نوع فایل های ضمیمه :
pdf+word
کلمه عبور همه فایلها :
www.daneshgahi.com

عنوان فارسي

اصول شیمی سبز: راندمان در طراحی واکنش

عنوان انگليسي

Fundamentals of green chemistry: efficiency in reaction design

نویسنده/ناشر/نام مجله

Chemical Society Reviews

این مقاله چند صفحه است؟

این مقاله ترجمه شده شيمی شامل 16 صفحه انگلیسی به صورت پی دی اف و 49 صفحه متن فارسی به صورت ورد تایپ شده است

چکیده فارسی

چکیده

در این بررسی آموزشی، مفاهیم بنیادی شیمی سبز و پایدار – اقتصاد اتم و مرحله (حداقل مراحل و هدررفت اتمی) و فاکتور E - در چارچوب کلی بهره وری در سنتز آلی ارائه شده است. اهمیت حداقل کردن پسماند از طریق استفاده گسترده از کاتالیز در تمامی اشکال آن - همگن، ناهمگن، کاتالیز آلی و کاتالیز زیستی - بحث شده است. این اصول به طور کلی با نمونه های ساده کاربردی مانند اکسیداسیون الکل و کربن دار کردن و کاهش نامتقارن کتون نشان داده شده است. واکنش دوم توسط یک فرآیند سه آنزیمی برای تولید یک حد واسط کلیدی در سنتز عامل کاهش دهنده کلسترول (آتورواستاتین) با آوردن مثال تفهیم شده است. تثبیت (بیحرکت کردن) آنزیم به عنوان توده های آنزیم متصل عرضی (CLEAs) به عنوان یک ابزار بهینه سازی کارکرد عملی ارائه شده است. استفاده از آنزیم های تثبیت شده در فرآیندهای آبشاری کاتالیزوری با یک فرآیند سه آنزیمی برای تبدیل بنزآلدئید به اسید (S)-ماندلیک با استفاده از یک combi-CLEA حاوی سه آنزیم نشان داده شده است. در نهایت، عبور از تولید مواد شیمیایی مبتنی بر فسیل به تولید مواد مبتنی بر زیست توده پایدار تر مورد بحث قرار گرفته است.

-1مقدمه

 راندمان در سنتز آلی

تاریخ شیمی آلی و کاتالیز به Berzelius بر می گردد که هر دو شیمی را به ترتیب در سال های 1807 و 1835 ابداع کرد ]1[. Berzelius یک معتقد ثابت قدم در حیات گرایی بود که دریافت که مواد آلی مشتق شده از ماده زنده با توجه به یک نیروی حیاتی عرفانی (vis vitalis) صورت می گیرد که سنتز آنها در آزمایشگاه انجام می شود. از این رو، سنتز Wohler از اوره محصول طبیعی از آمونیاک و سیانیک اسید در سال 1828 اهمیت فوق العاده ای داشت. به وضوح نشان داده شده است که، در اصل، ترکیبات آلی متمایل به سنتز در آزمایشگاه هستند و خبر از مرگ نظریه نیروی حیاتی می دهند…

 

شیمی سبز :کلمات کلیدی

چکیده انگلیسی

Abstract

In this tutorial review, the fundamental concepts underlying the principles of green and sustainable chemistry - atom and step economy and the E factor - are presented, within the general context of efficiency in organic synthesis. The importance of waste minimisation through the widespread application of catalysis in all its forms – homogeneous, heterogeneous, organocatalysis and biocatalysis is discussed. These general principles are illustrated with simple practical examples, such as alcohol oxidation and carbonylation and the asymmetric reduction of ketones. The latter reaction is exemplified by a three enzyme process for the production of a key intermediate in the synthesis of the cholesterol lowering agent, atorvastatin. The immobilisation of enzymes as cross-linked enzyme aggregates (CLEAs) as a means of optimizing operational performance is presented. The use of immobilised enzymes incatalytic cascade processes is illustrated with a trienzymatic process for the conversion of benzaldehyde to (S)-mandelic acid using a combi-CLEA containing three enzymes. Finally, the transition from fossil-based chemicals manufacture to a more sustainable biomass-based production is discussed.

Keywords: green chemistry
این برای گرایش های: کلیه گرایش ها، کاربرد دارد. [ برچسب: ]
 مقاله شيمی با ترجمه
کتابخانه الکترونیک
دانلود مقالات ترجمه شده
جستجوی مقالات
با انتخاب رشته مورد نظر خود می توانید مقالات ترجمه شده آن رو به صورت موضوع بندی شده مشاهده نمایید