دانلود مقاله ترجمه شده حذف نیترات ها از آب با استفاده از اکسی کلرید منگنز-سیلیکای آبگریز اصلاح شده


چطور این مقاله شيمی را دانلود کنم؟

فایل انگلیسی این مقاله با شناسه 2005849 رایگان است. ترجمه چکیده این مقاله شيمی در همین صفحه قابل مشاهده است. شما می توانید پس از بررسی این دو مورد نسبت به خرید و دانلود مقاله ترجمه شده اقدام نمایید

قیمت :
815,000 ریال
شناسه محصول :
2005849
سال انتشار:
2013
حجم فایل انگلیسی :
691 Kb
حجم فایل فارسی :
134 کیلو بایت
نوع فایل های ضمیمه :
Pdf+Word
کلمه عبور همه فایلها :
www.daneshgahi.com

عنوان فارسي

حذف نیترات ها از آب با استفاده از اکسی کلرید منگنز-سیلیکای آبگریز اصلاح شده

عنوان انگليسي

Manganese Oxychloride-Modified Hydrophobic Silica Targets Removal of Nitrates from Water

نویسنده/ناشر/نام مجله

Water Air Soil Pollut

این مقاله چند صفحه است؟

این مقاله ترجمه شده شيمی شامل 13 صفحه انگلیسی به صورت پی دی اف و 17 صفحه متن فارسی به صورت ورد تایپ شده است

چکیده فارسی

چکیده

جهت بررسی و ارتقاء آگاهی درخصوص فرآیندهای جذب و حذف نیترات از آب از طریق بکارگیری سطوح اصلاح یافته، یک گونه منگنز غیرآلی شناخته شده بهمراه سیلیکای آبگریز مزومتخلخل بکار گرفته شد. بهمین منظور، سیلیکای آبگریز مزومتخلخل با استفاده از سیلیکای پوششی بهمراه یک لایه نانوذره اکسی کلرید منگنز (Mn8O10Cl3) اصلاح شد. یک روش سل-ژل برای سنتز سیلیکای آبگریز با استفاده از تترااتیل اورتوسیلیکات-متیل تری اتوکسیسیلان (TEOS-MTES) بعنوان پیش مواد مورد استفاده قرار گرفت. پوشش مجدد با Mn8O10Cl3 با ترکیب MnCl2 و NaOH بهمراه سیلیکای آبگریز انجام شد. تعیین ویژگی فیزیکوشیمیایی سیلیکای پوشیده از Mn8O10Cl3 با استفاده از پراش اشعه ایکس (XRD)، طیف بینی مادون قرمز تغییر شکل فوریه (FTIR)، و طیف بینی رامان، میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM)، میکروسکوپ الکترونی عبوری (TEM)، و جذب N2 انجام گرفت. این اصلاح بدست آمده سطح، بطور قابل توجهی سطح ویژه را تا 7/80 درصد کاهش داده و توانایی جذب نیترات ها را بر سیلیکای اصلاح شده توسط Mn تحت تأثیر قرار می دهد. سینتیک های جذب نیترات بر سیلیکای پوشیده شده توسط Mn8O10Cl3 توسط یک رآکتور ناپیوسته مورد مطالعه قرار گرفت. پارامترهای فرآیند ازجمله pH، دما، و غلظت اولیه نیترات بطور کامل بررسی شدند. داده های جذب آزمایشی بطور رضایت بخشی از طریق معادلات همدمای لنگمیور تطبیق داده شده و مشخص شد که بخوبی توسط یک مدل سینتیک شبه درجه دوم نمایش داده می شوند. داده های بدست آمده اهمیت فازهای غیرآلی منگنز، سیلیکای آبگریز پوششی را در آلودگی زدایی تأثیرگزار و بهینه آب از نیترات های آلوده، مورد تأکید قرار دادند.

1-مقدمه

در سال های اخیر، گرایش گسترده ای به تحقیق در زمینه اصلاح سطحی مواد حجیم برای تبادل یون و واکنش های کاتالیستی، استخراج آنیون ها و کاتیون ها از حلال های آبی و غیرآبی، الکترونیک، مهندسی زیستی، و بسیاری از مضامین زیست محیطی بوجود آمده است. چندین مطالعه درخصوص واکنش پذیری سطحی اکسیدهای منگنز و ظرفیت جذب یونی آنها از فازهای آبی انجام شده است. اهمیت یون های فلزی در یک چنین فرآیندهایی قبلاً نیز توسط گزارشات درخصوص جذب سرب، مس و روی توسط دی اکسید منگنز و جذب کادمیوم، سرب و روی توسط دی اکسید منگنز آبدار مورد توجه قرار گرفته است...

حذف نیترات آب اکسی کلرید منگنز سطوح اصلاح یافته سیلیکای آبگریز مزومتخلخل :کلمات کلیدی

چکیده انگلیسی

Abstract

Poised to gain insight into nitrate adsorption and removal processes from water through employment of modified surfaces, a well-defined inorganic manganese species was used in connection with hydrophobic mesoporous silica. To this end, the surface of hydrophobic mesoporous silica was modified by coating silica with a manganese oxychloride (Mn8O10Cl3) nanoparticle layer. A sol–gel method was utilized for the synthesis of hydrophobic silica, using tetraethyl orthosilicate–methyl triethoxysilane (TEOS–MTES) as precursors. Subsequent coating with Mn8O10Cl3 took place by mixing MnCl2 and NaOH with hydrophobic silica. Physicochemical characterization of the Mn8O10Cl3-coated silica was carried out by X-ray diffraction (XRD), Fourier transform infrared spectroscopy (FTIR), and Raman spectroscopy, scanning electron microscopy (SEM), transmission electron microscopy (TEM), and N2sorption. The achieved surface modification reduced remarkably the specific surface area by 80.7 % and influenced the ability of nitrates to adsorb on Mn-modified silica. Nitrate adsorption kinetics on Mn8O10Cl3-coated silica was studied by a batch reactor. Process parameters including pH, temperature, and initial nitrate concentration were examined thoroughly. The experimental adsorption data were fitted satisfactorily through Langmuir isotherm equations and were found to be well-represented by a pseudo-second-order kinetic model. The collective data emphasize the significance of well-defined inorganic manganese phases, coating hydrophobic silica, in optimally influencing water decontamination from pollutant nitrates

Keywords: Nitrate adsorption–removal Water decontamination Hydrophobic silica Manganese oxychloride
این برای گرایش های: شیمی محیط زیست، کاربرد دارد. سایر ، را ببینید. همچنین این در گرایش های: محیط زیست، می تواند کاربرد داشته باشد. سایر ، را ببینید. [ برچسب: ]
 مقاله شيمی با ترجمه
Skip Navigation Linksصفحه اصلی > دپارتمان ها > دپارتمان علوم پايه > شيمی > مقاله های شيمی و ترجمه فارسی آنها > حذف نیترات ها از آب با استفاده از اکسی کلرید منگنز-سیلیکای آبگریز اصلاح شده
کتابخانه الکترونیک
دانلود مقالات ترجمه شده
جستجوی مقالات
با انتخاب رشته مورد نظر خود می توانید مقالات ترجمه شده آن رو به صورت موضوع بندی شده مشاهده نمایید