دانلود مقاله ترجمه شده اثر تمرین مقاومتی بر هورمونهای تیروئید


چطور این مقاله تربيت بدنی و علوم ورزشی را دانلود کنم؟

فایل انگلیسی این مقاله با شناسه 2004133 رایگان است. ترجمه چکیده این مقاله تربيت بدنی و علوم ورزشی در همین صفحه قابل مشاهده است. شما می توانید پس از بررسی این دو مورد نسبت به خرید و دانلود مقاله ترجمه شده اقدام نمایید

قیمت :
510,000 ریال
شناسه محصول :
2004133
سال انتشار:
2013
حجم فایل انگلیسی :
84 Kb
حجم فایل فارسی :
224 کیلو بایت
نوع فایل های ضمیمه :
Pdf+Word
کلمه عبور همه فایلها :
www.daneshgahi.com

عنوان فارسي

اثر تمرین مقاومتی بر هورمونهای تیروئید

عنوان انگليسي

The effect of resistance training on thyroid hormones

نویسنده/ناشر/نام مجله

European Journal of Experimental Biology

این مقاله چند صفحه است؟

این مقاله ترجمه شده تربيت بدنی و علوم ورزشی شامل 5 صفحه انگلیسی به صورت پی دی اف و 9 صفحه متن فارسی به صورت ورد تایپ شده است

چکیده فارسی

چکیده

هدف از مطالعه حاضر بررسی اثرات حاد و مزمن  8هفته دوره تمرین مقاومتی در سطح T3، T4 و TSH در مردان جوان در زمینه رشته تربیت بدنی بود. در این مطالعه 20 نفر به طور تصادفی به دو گروه آزمون و شاهد تقسیم شدند و مورد بررسی قرار گرفتند. گروه تجربی در 8 هفته تمرین مقاومتی چرخه ای افزایش یافته، شرکت کردند. قبل و بلافاصله بعد و دو ساعت پس از آزمون های اول (48 ساعت قبل از شروع آموزش) و آزمون نهایی ( 48 ساعت پس از پایان ورزش)، نمونه خون از افراد گرفته شد. از گروه شاهد، تنها در آغاز و پایان8  هفته، نمونه خون گرفته شد. بررسی تغییرات متغیرها در گروه تجربی، با تجزیه و تحلیل تکرار اقدامات واریانس انجام شد. مقایسه بین مقاومت دوره ای گروه تجربی و به گروه شاهد، با استفاده از آزمون T مستقل انجام شد. برای اطمینان از دستیابی به متغیرهای کنترل، آزمون T همبسته استفاده شد. سطح TSH، سطح T4 و T3 ، مقاومت دوره ایی گروه تجربی در طول دوره مطالعه، هیچ تغییر قابل توجهی (05/0<P) نداشتند. به نظر می رسد آموزش مقاومت متناوب منجر به تغییرات قابل توجهی در هورمونهای تیروئید، مردان جوان فعال (سطح در حالت استراحت و در پاسخ به ورزش) و در نتیجه هیچ تغییر قابل توجهی در سوخت و ساز بدن رخ نمی دهد. با این حال، تحقیقات بیشتری برای بررسی اثرات تمرین مقاومتی مورد نیاز است.

1-مقدمه

غده تیروئید یکی از بزرگترین غدد درون ریز در بدن است، با وزن طبیعی 15 تا20 گرم در بزرگسالان، و درست زیر حنجره و دو طرف و جلوی نای قرار دارد. این غدد دو هورمون تیروکسین اصلی (T4) و تری‌یدوتیرونین (T3) را آزاد می کنند. هر دوی این هورمون ها در افزایش میزان سوخت و ساز و عملکرد بسیار مهم هستند، اگر چه روند و شدت اثر آنها متفاوت می باشد. این دو هورمون برای مغز طبیعی و توسعه سیستم عصبی و عملکرد، و برای حفظ درجه حرارت بدن، و انرژی لازم هستند[1]. افزایش سوخت و ساز اساسی بدن، یکی از عملکردهای مهم ترین بیولوژیکی، غده می باشد، به طوری که فقدان کامل ترشح تیروئید، کاهش اساسی 40 تا 50 درصد از سوخت و ساز بدن ، و ترشح بیش از حد، 60 تا 100 درصد افزایش در متابولیسم را در پی دارد. این غده ترشح بیشتر هورمون تحریک کننده تیروئید یا هورمون محرک تیروئید، یا TSH، که از هیپوفیز قدامی ترشح می شود، که همچنین TSH تنظیم ار تنظیم می کند، به نوبه خود، توسط هورمون محرک تیروتروپین، و یا TRH ترشح شده توسط هیپوتالاموس، ترشح می شود...

هورمون های تیروئید تمرین مقاومتی :کلمات کلیدی

چکیده انگلیسی


Abstract

The purpose of the present study was to determine the acute and chronic effects of 8 weeks of resistance training periodically on levels of T3, T4 and TSH levels in young men in physical education field. 20 subjects were examined in this study were randomly divided into experimental and control groups. Experimental group at 8 weeks of resistance training increased cyclic, participated. Before, immediately after and two hours after the first test (48 hours before the start of training) and final exam (48 hours after the end of exercise), blood samples were taken from subjects. Control group, only the beginning and the end of 8 weeks, blood samples were. To investigate the changes of variables in the experimental group, a repeated-measures analysis of variance was used. Comparisons between cyclic resistance experimental group and the control group, independent T-test was used. To ensure the attainment of the control variables, paired T-test was used. Levels of TSH, T4 and T3 levels, periodic resistance experimental group during the study period, no significant change (P>0.05). It seems to be intermittent resistance training resulted in significant changes in thyroid hormones, active young men (levels at rest and in response to exercise) and thus no significant change in metabolism occur. However, more research is needed to evaluate the effects of resistance training

Keywords: Thyroid Hormones Resistance Training
کتابخانه الکترونیک
دانلود مقالات ترجمه شده
جستجوی مقالات
با انتخاب رشته مورد نظر خود می توانید مقالات ترجمه شده آن رو به صورت موضوع بندی شده مشاهده نمایید