دانلود مقاله ترجمه شده اثر بخشی بابونه، MTAD و افشانه های هیپوکلریت سدیم بر لایه اسمیر


چطور این مقاله دندانپزشكی را دانلود کنم؟

فایل انگلیسی این مقاله با شناسه 2002481 رایگان است. ترجمه چکیده این مقاله دندانپزشكی در همین صفحه قابل مشاهده است. شما می توانید پس از بررسی این دو مورد نسبت به خرید و دانلود مقاله ترجمه شده اقدام نمایید

قیمت :
675,000 ریال
شناسه محصول :
2002481
سال انتشار:
2013
حجم فایل انگلیسی :
597 Kb
حجم فایل فارسی :
1 مگا بایت
نوع فایل های ضمیمه :
Pdf+Word
کلمه عبور همه فایلها :
www.daneshgahi.com

عنوان فارسي

اثر بخشی بابونه، MTAD و افشانه های هیپوکلریت سدیم بر لایه اسمیر

عنوان انگليسي

Effectiveness of chamomile (Matricaria recutita L.), MTAD and sodium hypochlorite irrigants on smear layer

نویسنده/ناشر/نام مجله

European Archives of Paediatric Dentistry

این مقاله چند صفحه است؟

این مقاله ترجمه شده دندانپزشكی شامل 8 صفحه انگلیسی به صورت پی دی اف و 20 صفحه متن فارسی به صورت ورد تایپ شده است

چکیده فارسی


چکیده

پیش زمینه: موفقیت  ریشه به شدت بستگی به دبریدمان  شیمی مکانیکی کارامد کانال های ریشه از طریق استفاده از ابزار ها و محلول های آبیاری دارد.

هدف: مقایسه کارایی عصاره هیدروالکلیک، ترکیب  بیپیور تتراسایکلین ایزومر، اسید و  مواد  شوینده (MTAD) و 25 درصد هیپوکلریک سدیم(NaOCl) بر حذف لایه اسمیر

طرح مطالعه: آزمون کنترل شده تصادفی

روش ها: 30 دندان تک ریشه ای انسان به طور تصادفی در سه گروه آزمایشی  (هر کدام 10 عدد دندان) استفاده شدند. برای هر دندان، کانال با استفاده از  تکنیک step-back تهیه شد. طی فرایند آماده سازی، 2 میلی لیتر محلول  به مدت 10 ثانیه بعد از هر فایل استفاده شده و 10 میلی لیتر به عنوان  فشار نهایی به مدت 2 دقیقه برای بابونه و محلول NaOCL استفاده شد. اگرچه برای MTAD، یک  آب کشی اولیه با 1.3 درصد NaOCl برای دوره 20 دقیقه ای در نظر گرفته شد استفاده از MTAD به عنوان آب کشی نهایی بای دوره 5 دقیقه ای  دنبال شد.شیارهای طولی بر روی قطعات ریشه ایجاد و سپس با یک چیزل به دو نیم تقسیم و در محلول گلوتارالدهید 2.5 درصد  ذخیره و در سری های اتانول تثبیت شد. نمونه ها برای لایه اسمیر بر اساس  هلسمن و همکاران آزمایش شدند( در IntEndod J 35:668–679 2002). معیارها  با استفاده از میکروسکوپ الکترونی رویشی بررسی شدند.

نتایج: کارامد ترین نتیجه در حذف لایه اسمیر با استفاده از MTAD و سپس عصاره بابونه رخ داد. عصاره بابونه به طور معنی داری کارامد تر از 2.5 درصد محلول NaOCl  که دارای اثرات خفیفی بود  مشاهده شد.

نتیجه گیری: اثر بخشی بابونه برای حذف لایه اسمیر بیشتر از 2.5 درصد  تنها NaOCl  بوده و لی کم تر از ترکیب MTAD بود.

لغات کلیدی: عصاره هیدروالکی بابونه،MTAD،  افشانه های کانال ریشه، سدیم هیپوکلریت، لایه اسمیر، تیمار کانال ریشه، دندان شیری

1-مقدمه

ابزارآرایی ریشه تولید  لایه اسمیر می کند که  سطوح کانال ریشه را می پوشاند. این لایه مامن میکروارگانیسم ها بوده و موجب عفونت توبولهای عاجی، مانع نفوذ و یا انتشار شستشو دهنده های  ضد باکتری و داروها به توبولهای عاجی با اختلال در لایه  بین مواد و دیوار عاج  می شوند. به دلیل اثرات آلودگی و عوارض جانبی بالقوه در نتیجه درمان کانال ریشه، حذف لایه اسمیر توصیه می شود( یامادا و همکاران 1983)...

عصاره هیدروالکی بابونه MTAD افشانه های کانال ریشه سدیم هیپوکلریت لایه اسمیر :کلمات کلیدی

چکیده انگلیسی


Abstract

Background Endodontic success depends heavily on effective chemo-mechanical debridement of root canals through the use of instruments and irrigating solutions

Objective To compare the effectiveness of chamomile hydroalcoholic extract, BiopureTM mixture of tetracycline isomer, acid and detergent (MTAD) and 2.5 % sodium hypochlorite (NaOCl) on removal of the smear layer. Study design Randomised controlled trial

Methods Thirty extracted single-rooted, primary human teeth were allocated at random into three experimental groups of 10 teeth each. For each tooth, the canal was prepared using the step-back technique. During instrumentation, 2 ml of the irrigant was used for at least 10 s after each file and 10 ml as a final flush for 2 min for chamomile and NaOCL irrigants. Whereas for MTAD, an initial rinse with 1.3 % NaOCl for a cumulated period of 20 min, and use of MTAD as the final rinse for a period of 5 min was followed. Longitudinal grooves were made on root segments, then split into two halves with a chisel, stored in 2.5 % glutaraldehyde solution and fixed in ethanol series. Specimens were examined for the smear layer according to Hulsmann et al. (Int Endod J 35:668–679, 2002) criteria using a scanning electron microscope

Statistics Kruskal–Wallis and Mann–Whitney U tests were used

Results The most effective result in removal of smear layer occurred with the use of MTAD, followed by chamomile extract. The chamomile extract was found to be significantly more effective than 2.5 % NaOCl solution which had only minor effects

Conclusions The efficacy of chamomile to remove the smear layer was superior to 2.5 % NaOCl alone, but less effective than MTAD mixture

Keywords: Chamomile hydroalcoholic extract MTAD Root canal irrigants Sodium hypochlorite Smear layer
این برای گرایش های: کلیه گرایش ها، کاربرد دارد. [ برچسب: ]
 مقاله دندانپزشكی با ترجمه
Skip Navigation Linksصفحه اصلی > دپارتمان ها > دپارتمان علوم پزشكی > دندانپزشكی > مقاله های دندانپزشكی و ترجمه فارسی آنها > اثر بخشی بابونه، MTAD و افشانه های هیپوکلریت سدیم بر لایه اسمیر
کتابخانه الکترونیک
دانلود مقالات ترجمه شده
جستجوی مقالات
با انتخاب رشته مورد نظر خود می توانید مقالات ترجمه شده آن رو به صورت موضوع بندی شده مشاهده نمایید