مقالات ترجمه شده باستان شناسی (صفحه 1)

دانلود جدیدترین مقالات ترجمه شده 2022 باستان شناسی (و سالهای پیشین )

دانلود مقاله ترجمه شده 2022 باستان شناسی و سالهای پیشین در این قسمت از پورتال پویان میسر شده است. اگر در جستجوی مقاله 2022 باستان شناسی و یا مقالات قدیمی تر باستان شناسی هستید، لیست مقالات ترجمه شده باستان شناسی را در ادامه مشاهده نمایید. تعدادی از این مقالات مربوط به کنفرانس های باستان شناسی بوده و تعدادی هم مربوط به مجلات ISI باستان شناسی هستند.
ابتدا مقاله انگلیسی باستان شناسی را به صورت رایگان دانلود و بررسی نمایید. همچنین ترجمه فارسی بخش چکیده برای بررسی کیفیت مقاله ترجمه شده باستان شناسی ارائه شده است. در صورت تمایل می توانید ترجمه فارسی را به صورت فوری دانلود نمایید. فایل ترجمه فارسی به صورت Word و تایپ شده است.

A taxonomic revision of the tigers (Panthera tigris) of Southeast Asia
تجدید نظر ی در طبقه بندی ببر های جنوب شرقی آسیا (Panthera دجله)
THE MUSEUM'S EXCAVATIONS AT NISHAPUR
حفاری های موزه در نیشابور
THE ORIGINS OF THE ATHENIAN IONIC CAPITAL
منشا سرستون های آیونی آتنی
Natufian Settlement in Wadi Al-Hammeh
سکونتگاه ناتوفی در وادی الحمه
Burials of Raqefet Cave in the Context of the Late Natufian
تدفین غار راقفت در زمینه اواخر ناتوفیان
Archaeoseismology: methodological issues and procedure
باستان زلزله شناسی: مشکلات و رویکردهای روش
Archaeogeophysics–archaeological prospection – A mini review
ژئوفیزیک باستان‌شناسی-پی‌جویی باستان‌شناسی-مرور کوتاه

سایر مقالات ترجمه شده باستان شناسی

Skip Navigation Links
کتابخانه الکترونیک
دانلود مقالات ترجمه شده
جستجوی مقالات
با انتخاب رشته مورد نظر خود می توانید مقالات ترجمه شده آن رو به صورت موضوع بندی شده مشاهده نمایید