مقالات ترجمه شده مهندسی ایمنی صنعتی (صفحه 1)

Simulation on spread of fire smoke in the elevator shaft for a high-rise building pdf
شبیه سازی گسترش دود حاصل از آتش در چاه آسانسور ساختمان های بلند word
The Assessment of Risk Caused By Fire and Explosion in Chemical Process Industry: A Domino Effect-Based Study pdf
ارزیابی ریسک ناشی از آتش سوزی و انفجار در صنایع شیمیایی: مطالعه مبتنی بر اثر دومینو word
Evaluation of occupational safety and health in surface mines pdf
ارزیابی ایمنی و سلامت شغلی در معادن سطحی word
Longwall mining, shale gas production, and underground miner safet and health pdf
استخراج جبهه کار طولانی، تولید گاز شیل و ایمنی و سلامت معدنچیان زیرزمینی word

سایر مقالات ترجمه شده مهندسی ایمنی صنعتی

Skip Navigation Links
کتابخانه الکترونیک
دانلود مقالات ترجمه شده
جستجوی مقالات
با انتخاب رشته مورد نظر خود می توانید مقالات ترجمه شده آن رو به صورت موضوع بندی شده مشاهده نمایید