مقالات ترجمه شده زمین شناسی (صفحه 3)

Could magnetic properties be used to image a grouted rock volume pdf
آیا می‌توان از خصوصیات مغناطیسی برای تصویرکردن حجم سنگ گروت‌‌‌شده استفاده کرد؟ word
Land use/cover disturbance due to tourism in Jeseníky Mountain, Czech Republic: A remote sensing and GIS based approach pdf
Geostatistical Approach to Assessment of Spatial Distribution of Groundwater Quality pdf
روش زمین آماری برای ارزیابی توزیع مکانی کیفیت آب زیرزمینی word
Hybrid Stochastic Finite Fault Modeling of 2003, M6.5, Bam Earthquake (Iran) pdf
مدل سازی گسل محدود تصادفی ترکیبی برای زمین لرزه M6.5 بم سال 2003 (ایران) word
تاثیر تنش اصلی میانگین بر رفتار شکست سنگ؛ مطالعه عددی word

سایر مقالات ترجمه شده زمین شناسی

Skip Navigation Links
کتابخانه الکترونیک
دانلود مقالات ترجمه شده
جستجوی مقالات
با انتخاب رشته مورد نظر خود می توانید مقالات ترجمه شده آن رو به صورت موضوع بندی شده مشاهده نمایید