مقالات ترجمه شده مهندسی کامپیوتر و IT گرایش فناوری اطلاعات

لیست مقالات ترجمه شده مهندسی کامپیوتر و IT گرایش فناوری اطلاعات به شرح زیر است؛ همچنین می توانید از بخش جستجوی پیشرفته اقدام به یافتن مقالات ترجمه شده مهندسی کامپیوتر و IT گرایش فناوری اطلاعات نمایید.

Data Mining and Fusion Techniques for WSNs as a Source of the Big Data
تکنیک های داده کاوی و ادغام اطلاعات برای WSNها به عنوان منبعی برای داده های بزرگ
SOMSN: An Effective Self Organizing Map for Clustering of Social Networks
SOMSN: نقشه خود سازماندهی موثر برای کلاسترینگ و خوشه بندی شبکه های اجتماعی
Phishing detection based Associative Classification data mining
تشخیص فیشینگ بر مبنای روش داده کاویِ دستی بندی انجمنی
Customer relationship management and innovation capability: an empirical study
یک بررسی تجربی در زمینه مدیریت ارتباط با مشتری و قابلیت نوآوری
Virtual machine placement optimizing to improve network performance in cloud data centers
بهینه سازی جایگزینی ماشین مجازی برای بهبود عملکرد شبکه در مراکز داده ابر
Body Area Networks: A Survey
شبکه‌های ناحیه‌ی بدن: یک مرور
Cloud radio access network (C-RAN): a primer
شبکه دسترسی رادیو ابر (C-RAN): مبادی اولیه
A Novel Approach for Load Balancing in Cloud Data Center
یک رویکرد جدید برای تعادل بار در مرکز داده ابر
استفاده از کارت امتیازی متوازن در ارزیابی عملکرد اشاعه E-SCM : یک دیدگاه چند مرحله ای
The Method of Inferring Trust in Web-based Social Network using Fuzzy Logic.
روش استنتاج اعتماد در شبکه های اجتماعی مبتنی بر وب با استفاده از منطق فازی
Genetic Algorithms With Immigrants and Memory Schemes for Dynamic Shortest Path Routing Problems in Mobile Ad Hoc Networks
Social Cloud Computing: A Vision for Socially Motivated Resource Sharing
محاسبات ابری اجتماعی: دیدگاهی برای اشتراک منابع با انگیزه اجتماعی
A semantic search engine for answering domain specific user queries
یک موتور جستجوی معنایی، برای پاسخ به پرس‌وجوهای خاص دامنه‌ی کاربر
An energy-aware heuristic framework for virtual machine consolidation in Cloud computing
یک چارچوب هیروستیک آگاه از مصرف انرژی، برای تثبیت ماشین مجازی در رایانش ابری
Cloud Data Security for Goal Driven Global Software Engineering Projects
امنیت داده های ابری برای پروژه های مهندسی نرم افزار جهانی هدف‌گرا
could model-with tpa (third party auditor
مدل ابری با TPA (حسابرسی شخص ثالث)
Named Data Networking: A Survey
مروری اجمالی بر شبکه بندی داده های نامگذاری شده
Predict the onset of diabetes disease using Artificial Neural Network
پیش بینی شروع بیماری دیابت با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی(ANN)
Web usage mining: A review on process, methods and techniques
کاربرد وب کاوی: مروری بر فرایند، روش ها و تکنیک ها
Factors Affecting ERP Implementations: Client and Consultant Perspectives
عوامل تاثیرگذار در اجرای برنامه ریزی منابع سازمانی: دیدگاه کارفرما و مشاور
A Survey on Power Management Techniques in Wireless Sensor Network
مطالعه ای بر تکنیک های مدیریت انرژی در شبکه های سنسوری بی سیم
Studying Dynamic Equilibrium of Cloud Computing Adoption with Application of Mean Field Games
موازنه ی پویا در بکار گیری رایانش ابری، با کاربرد نظریه فیلد میانگین
Query Processing and Optimization of Parallel Database System in Multi Processor Environments
پردازش و بهينه سازي جستجو سيستم پايگاه داده موازي در محيط‌هاي چندپردازنده‌اي
ELECTRONIC HUMAN RESOURCES MANAGEMENT IN AN E-BUSINESS ENVIRONMENT
مدیریت منابع انسانی الکترونیکی در یک محیط تجارت الکترونیک
Relational vs. NoSQL Databases: A Survey
پایگاه داده های رابطه ای در برابر NoSQL: یک بررسی
Relationship between Organizational Characteristics and Information Security Knowledge Management Implementation
رابطه ی بین خصوصیات سازمانی و پیاده سازی مدیریت دانش امنیت اطلاعات
SURVEY ON PRE-SHARED KEY IN WIRELESS SENSOR NETWORK
شِمای کلید از پیش به اشتراک گذاشته شده(PSK)، در شبکه ی سنسوری بی سیم
Data mining techniques for the screening of age-related macular degeneration
تکنیک های داده کاوی برای غربالگری انحطاط macular وابسته به سن

Skip Navigation Links