مقالات ترجمه شده مهندسی کامپیوتر و IT گرایش فناوری اطلاعات

لیست مقالات ترجمه شده مهندسی کامپیوتر و IT گرایش فناوری اطلاعات به شرح زیر است؛ همچنین می توانید از بخش جستجوی پیشرفته اقدام به یافتن مقالات ترجمه شده مهندسی کامپیوتر و IT گرایش فناوری اطلاعات نمایید.

A game theory based energy efficient clustering routing protocol for WSNs
یک نظریه بازی مبتنی بر پروتکل مسیریابی خوشه‌ای انرژی-کارآمد برای شبکه‌های حسگر بی‌سیم
Current research on Internet of Things (IoT) security: A survey
مطالعه ای بر تحقیقات صورت گرفته بر روی امنیت اینترنت اشیاء (IoT)
Internet of Things: information security challenges and solutions
اینترنت اشیاء: چالش ها و راه کارهای امنیت اطلاعات
Perception layer security in Internet of Things
امنیت لایه‌ی حسی (ادراک) در اینترنت اشیاء
User Profiling for Energy Optimisation in Mobile Cloud Computing
پروفایل کاربران برای بهینه سازی انرژی در پردازش ابریِ متحرک
LTE idle mode optimization improving end user experiences
بهبود تجارب کاربران نهایی با بهینه‌سازی حالت آماده‌به‌کار LTE
Exploring Major Challenges and Benefits Of M-learning Adoption
بررسی چالش های اصلی و مزایای اقتباس از یادگیری موبایل
Benchmark for Verification of Fault-Tolerant Clock Synchronization Algorithms
معیاری برای تائید تحمل پذیری خطا در الگوریتم‌های همگام سازی ساعت
Cloud Robotics: Architecture, Challenges and Applications
سیستم های رباتیک ابری: معماری، چالش ها و کاربردها
Enabling IoT automation using local clouds
خودکارسازیِ اینترنت اشیاء با استفاده از ابرهای محلی
A two way authentication using bilinear mapping function for wireless sensor networks
احراز هویت دو طرفه با استفاده از تابع نگاشت دوخطی برای شبکه‌های حسگر بی‌سیم
Cloud robotics: a review of technologies, developments and applications
سیستم های رباتیک ابری: مروری بر فناوری ها، پیشرفت ها و کاربردها
Server consolidation for heterogeneous computer clusters using Colored Petri Nets and CPN Tools
تثبیت سرور برای خوشه های کامپیوتری ناهمگن با استفاده از شبکه های پتری رنگی و ابزارهای CPN
Transport Control Strategies in Named Data Networking: a Survey
پژوهشی پیرامون راهبردهای کنترل حمل و انتقال در شبکه داده های نامگذاری شده
Improving Productive Processes Using a Process Mining Approach
بهبود فرایندهای تولیدی با استفاده از یک رویکرد فرایندکاوی
The Application Research on Web Log Mining in E-Marketing
پژوهش کاربردی در مورد وب لاگ کاوی در بازاریابی الکترونیکی
The Inevitable Application of Big Data to Health Care
کاربرد اجتناب ناپذیر داده بزرگ برای مراقبت بهداشتی
Secure and QoS-aware Communications for Smart Home Services
ارتباطات امن و آگاه از QoS برای سرویس های خانه هوشمند
IoT software infrastructure for Energy Management and Simulation in Smart Cities
زیرساخت های نرم افزاری اینترنت اشیاء برای مدیریت انرژی و شبیه سازی در شهرهای هوشمند
The design of B2B system user interface for mobile systems
طراحی رابط کاربریِ مدل تجارتِ بنگاه به بنگاه برای سیستم های قابل حمل
Local information services in Medellin: Technology, institutions, communities and power
خدمات اطلاعات محلی در شهر مِدِلین: فناوری، مؤسسات، جوامع و قدرت ها
A Survey on Internet of Things: Architecture, Enabling Technologies, Security and Privacy, and Applications
مروری بر اینترنت اشیاء: معماری، فناوری های فعال، امنیت، حریم خصوصی و کاربردها
A review of Internet of Things for smart home: challenges and solutions
بررسی اینترنت اشیاء برای خانه های هوشمند: چالش ها و راه حل ها
Blockchain Challenges and Opportunities: A Survey
مرور کلی بر چالش ها و فرصت های زنجیره ی بلوکی (بلاکچین)
What Can I Do Here? IoT Service Discovery in Smart Cities
چه کاری می توانم انجام دهم؟ کشف سرویس اینترنت اشیاء در شهرهای هوشمند

Skip Navigation Links