مقالات ترجمه شده مهندسی کامپیوتر و IT گرایش فناوری اطلاعات

لیست مقالات ترجمه شده مهندسی کامپیوتر و IT گرایش فناوری اطلاعات به شرح زیر است؛ همچنین می توانید از بخش جستجوی پیشرفته اقدام به یافتن مقالات ترجمه شده مهندسی کامپیوتر و IT گرایش فناوری اطلاعات نمایید.

INFORMATION SECURITY MANAGEMENT SYSTEM IN ORGANIZATION
سیستم مدیریت امنیت اطلاعات در سازمان
Security Problems in Cloud Infrastructure
مسائل امنیتی در زیرساخت ابری
Small firms and e-business: cautiousness, contingency and cost-benefit
شرکت های کوچک و کسب و کار الکترونیکی: احتیاط کاری، احتمال و هزینه فایده
E-Service Quality: A Meta-Analytic Review
کیفیت خدمات اینترنتی: بررسی فرا-تحلیلی
Threat-Oriented Security Framework: A Proactive Approach in Threat Management
چارچوب امنیتی مبتنی بر تهدید(تهدید گرا): یک روش پیش فعال در مدیریت تهدید
Trusting Cloud Service Providers: Trust Phases and a Taxonomy of Trust Factors
اعتماد به ارائه کنندگان سرویسهای ابری: مرحله بندی اعتماد و طبقه بندی فاکتورهای اعتماد
Virtual network security: threats, countermeasures, and challenges
امنیت شبکه‌های مجازی: تهدیدها، چالش‌ها و اقدامات متقابل
QoS-Aware Cloud Service Selection Based on Uncertain User Preference
انتخاب سرویس های ابری آگاه از QoS مبتنی بر اولویت های نامشخص کاربر
Multi-Objective Evolutionary Feature Selection for Online Sales Forecasting
انتخاب ویژگی به روش تکاملی چندهدفه برای پیش‌بینی فروش آنلاین
Toward Green and Soft: A 5G Perspective
به سمت فناوری‌های سبز و نرم: با چشم اندازی بر 5G
Application Research in Computer Network Security Evaluation based on Genetic Algorithm
تحقیقات کاربردی در بررسی امنیت شبکه های کامپیوتری بر اساس الگوریتم ژنتیک
Fuzzy data mining and management of interpretable and subjective information
داده کــاوی فـــازی و مـدیریت اطلاعــات ذهنــی و تفسیــری
Privacy-Preserving Security Framework for a Social-aware Internet of Things
یک چارچوب امنیتی با قابلیت حفظ حریم، برای اینترنت اشیاء آگاه از اجتماع
Key Concepts and Network Architecture for 5G Mobile Technology
مفاهیم کلیدی و معماری شبکه برای فناوری تلفن همراه 5G
Resource Provisioning and Work flow Scheduling in Clouds using Augmented Shuffled Frog Leaping Algorithm
تامین منابع و زمانبندی گردش کاری در ابرها با استفاده از الگوریتم جهش ترکیبی قورباغه
A Novel Syn Flood Detection Mechanism for Wireless Network
مکانیزم تشخیص Novel Syn Flood برای شبکه های بی سیم
Automatic Firewall rules generator for Anomaly Detection Systems with Apriori algorithm
قوانین مولد فایروال اتوماتیک برای سیستم های تشخیص ناهنجاری با الگوریتم APRIORI
A New Multi-objective Evolutionary Framework for Community Mining in Dynamic Social Networks
چارچوب تکاملی چند منظوره جدید برای جامعه کاوی در شبکه های اجتماعی پویا
A Framework Based on RSA and AES Encryption Algorithms for Cloud Computing Services
چارچوبی مبتنی بر الگوریتم های رمزگذاری RSA و AES برای سرویس های رایانش ابری
A Secure Cloud Computing Based Framework for Big Data Information Management of Smart Grid
یک چارچوب مبتنی بر محاسبات ابری امن برای مدیریت اطلاعاتی داده های حجیم شبکه هوشمند
Research of Customer Relationship Management Solutions Based on Data Mining
راهکارهای مدیریت ارتباط با مشتری (CRM)، بر مبنای تکنیک داده کاوی
A Power Control Algorithm for 3G WCDMA System
الگوریتم کنترل توان برای سیستم WCDMA نسل سوم
Topic Models and Advanced Algorithms for Profiling of Knowledge in Scientific Papers
مدل های موضوعی و الگوریتم های پیشرفته، برای پروفایل بندیِ دانشِ مقالات علمی

Skip Navigation Links