مقالات ترجمه شده مهندسی کامپیوتر و IT گرایش فناوری اطلاعات

لیست مقالات ترجمه شده مهندسی کامپیوتر و IT گرایش فناوری اطلاعات به شرح زیر است؛ همچنین می توانید از بخش جستجوی پیشرفته اقدام به یافتن مقالات ترجمه شده مهندسی کامپیوتر و IT گرایش فناوری اطلاعات نمایید.

Search Engine Marketing, Financing Ability and Firm Performance in E-commerce
بازاریابی موتور جستجو، توانایی تأمین مالی و عملکرد شرکت در زمینه‌ی تجارت الکترونیک
An Efficient QoS-aware Web Services Selection Using Social Spider Algorithm
انتخاب کارامد سرویس های وب مبتنی بر QoS با استفاده از الگوریتم عنکبوت اجتماعی
Performance Assessment of Routing Strategies in Named Data Networking
ارزیابی عملکردِ راهبردهای مسیرگزینی یا روتینگ در شبکه داده های نامگذاری شده
A model-independent approach for efficient influence maximization in social networks
User ratings analysis insocial networks through a hypernetwork method
تحلیل رتبه بندی کاربر در شبکه های اجتماعی از طریق یک روش ابرشبکه ای
Study on a Dynamic E-business Application Framework Based on Web Service-Based SOA
مطالعه بر روی چارچوب برنامه تجارت الکترونیک پویا بر اساس SOAمبتنی بر وب سرویس
Topology Control Scheme for Fault Tolerance in Wireless Sensor Network
‌طرح کنترل توپولوژی برای تحمل خطا در شبکه‌ی حسگر بی سیم
Distributed control in virtualized networks
کنترل توزیع شده در شبکه های مجازی
A comprehensive survey on vehicular Ad Hoc network
شبکه های اد هاک خودرویی(شبکه های موردی)
Modeling and Analysis of Fault Detection and Fault Tolerance in Wireless Sensor Networks
مدل‌سازی و تحلیلِ فرآیند شناسایی اِشکال و تحمل‌پذیری در برابر آن، در شبکه‌های حسگر بی‌سیم
Role of Internet of Things in the Smart Grid Technology
نقش اینترنت اشیا در فن آوری شبکه هوشمند
Some Special Issues of Network Security Monitoring on Big Data Environments
برخی مسائل خاص مربوط به پایش امنیت شبکه در محیط های اَبَرداده (Big Data)
PuLSaR: preference-based cloud service selection for cloud service brokers
PuLSaR: انتخاب سرویس ابری بر اساس سلیقه های فردی برای دلال های سرویس های ابری
Energy Efficient Region Based Clustering Algorithm for WSN using Fuzzy Logic
الگوریتم خوشه بندی مبتنی بر ناحیه انرژی کارآمد برای شبکه های WSN با استفاده از منطق فازی
An Efficient CRM-Data Mining Framework for the Prediction of Customer Behaviour
یک چارچوب CRM-داده کاوی کارآمد برای پیش بینی رفتار مشتری
A Media Value Chain Ontology for MPEG-21
یک هستان‌شناسی زنجیره ارزش رسانه‌ برای MPEG-21
A SDN Controller with Energy Efficient Routing in the Internet of Things -IoT
یک کنترل کننده SDN با مسیریابی انرژی کارآمد در اینترنت اشیا
Email Filter for Spam Mail: A Review
مروری بر فیلتر ایمیل برای ایمیل‌های اسپم
Linking the benchmarking tool to a knowledge-based system for performance improvement
THE SHAPE OF THINGS TO COME: SCENARIOS AND VISUAL STORIES FOR TELECOMMUNICATION IN 2020
Application of RFID Technology for Logistics on Internet of Things
کاربرد تکنولوژی RFID برای علم منطقِ مربوط به اینترنتی از اشیاء
Collision Probability in Saturated IEEE 802.11 Networks
احتمال تداخل (تصادم) در شبکه های اشباع شدۀ IEEE 802. 11
A NOVEL APPROACHES IN WEB MINING TECHNIQUES IN CASE OF WEB PERSONALIZATION
یک رهیافت جدید در تکنیک های وب کاوی در مورد شخصی سازی وب
Experiments of Trust Prediction in Social Networks by Artificial Neural Networks
آزمایش های پیش بینی اعتماد در شبکه های اجتماعی توسط شبکه های عصبی هوشمند
A Literature Review of Representation Models of E-Business Models from the Perspective of Value Creation
بررسی گزارشات مربوط به مدل های کسب و کار الکترونیکی ارائه شده از دیدگاه ایجاد ارزش

Skip Navigation Links