مقالات ترجمه شده مهندسی کامپیوتر و IT گرایش فناوری اطلاعات

لیست مقالات ترجمه شده مهندسی کامپیوتر و IT گرایش فناوری اطلاعات به شرح زیر است؛ همچنین می توانید از بخش جستجوی پیشرفته اقدام به یافتن مقالات ترجمه شده مهندسی کامپیوتر و IT گرایش فناوری اطلاعات نمایید.

MEASURING THE QUALITY OF E-SERVICE: SCALE DEVELOPMENT AND INITIAL VALIDATION
كيفيت‌سنجي خدمات الكترونيكي : گسترش مقياس و تاييد اوليه
Understanding the Relationship Between Information Technology and Creativity in Organizations
درک رابطه بین فناوری اطلاعات و خلاقیت در سازمان‌ها
Tight and simple Web graph compression for forward and reverse neighbor queries
فشرده‌سازی گراف وب محکم و ساده برای فوروارد و پرس و جوهای همسایه معکوس
Friendship selection in the Social Internet of Things: challenges and possible strategies
انتخاب دوستی در (اینترنت اشیا) ی اجتماعی: چالش ها و راهبردهای ممکن
Modeling and Quantification of Security Attributes of Software Systems
مدل سازی و کمی سازی(تعریف خاصیت) مشخصه های امنیتی در سیستم های نرم افزاری
A Study on Email Spam Filtering Techniques
مطالعه بر روی تکنیک های فیلتر ایمیل های spam
Data mining from multiple heterogeneous relational databases using decision tree classification
داده کاوی از پایگاه داده‌های رابطه‌ای ناهمگن چند‌گانه با استفاده از دسته بندی درخت تصمیم گیری
SDN-based Anchor Scheduling Scheme for Localization in Heterogeneous WSNs
طرح زمانبندی لنگر مبتنی بر SDN برای محلی سازی در شبکه های حسگر بی سیم ناهمگن
Scheduling Smart Home Appliances Using Mixed Integer Linear Programming
زمان بندی لوازم برقی خانگی هوشمند با استفاده از برنامه نویسی خطی عدد صحیح مختلط
An efficient privacy-preserving compressive data gathering scheme in WSNs
جمع آوری داده های فشرده با حفظ حریم خصوصی کارآمد در شبکه های حسگر بی سیم
Identification of Fuzzy Systems Using a Continuous Ant Colony Algorithm
شناسایی سیستم های فازی با استفاده از الگوریتم کلونی مورچگان پیوسته
An Improved Load Balancing Algorithm of Multi-TPM
الگوریتم توازن بارگذاری بهبودیافته برای ماژول پلتفرم قابل اطمينان چندگانه
A survey on 5G: The next generation of mobile communication
یک بررسی بر روی نسل پنجم: نسل بعدی ارتباطات موبایل
Complexity Metrics for Business Process Models
شاخص ها و متریک های پیچیدگی برای مدلهای فرایند تجاری
A Novel Scheduling Algorithm for Cloud Computing Environment
یک الگوریتم زمانبندی جدید برای محیط پردازش ابری
Measuring e-learning systems success in an organizational context: Scale development and validation
ارزیابی میزان موفقیت سیستم های یادگیری الکترونیکی سازمانی : توسعه مقیاس و اعتبارسنجی
Optimizations and Performance Study of the Dynamic Source Routing Protocol
مطالعه ی عملکرد و بهینه سازی پروتکل مسیریابی با منبع پویا
Knowledge Management National Policies For Moving Towards Knowledge-Based Development: A Comparison Between Micro And Macro Level
On the Use of Data Mining Tools for Data Preparation in Classification Problems
بکارگیری ابزار‌های داده کاوی جهت انتشار داده‌ها در مسائل دسته‌بندی
Survey on Security in Internet of things: state of the art and challenges
بررسی امنیت در اینترنت اشیاء: تکنولوژی جدید و چالش ها
Human Resource Management and Organizational Behavior Cooperation to Make Networks Study Case, Net-Box Game
Named Data Networking of Things
شبکه های داده نامگذاری شده برای اشیاء
Performance-oriented Cloud Provisioning: Taxonomy and Survey
مطالعه و طبقه بندی: تدارک ابری کارائی محور (تدارک منابع بر مبنای کارائی، در پارادایم ابری)
Provide Virtual Distributed Environments for Grid computing on demand
ارائه محیط های مجازی توزیع شده برای محاسبات گرید بنا به تقاضا
Data mining applications in accounting: A review of the literature and organizing framework
کاربرد های داده کاوی در حسابداری: بررسی ادبیات و چارچوب سازماندهی
A QoS-driven approach for cloud computing addressing attributes of performance and security
رویکردی «کیفیت سرویس-محور» در رایانش ابری با پرداختن به ویژگی‌های کارایی و امنیت
Performance Evaluation of Wireless NoCs in Presence of Irregular Network Routing Strategies
ارزیابی کارآیی NoCهای بی سیم در حضور استراتژی های مسیریابی شبکه ی نامنظم
طراحی یک نمونه الگوریتم متعادل¬سازی بار موثر با استفاده از روش طراحی بلوک تعادلی

Skip Navigation Links