مقالات ترجمه شده مهندسی مکانیک گرایش حرارت‌ و سیالات

لیست مقالات ترجمه شده مهندسی مکانیک گرایش حرارت‌ و سیالات به شرح زیر است؛ همچنین می توانید از بخش جستجوی پیشرفته اقدام به یافتن مقالات ترجمه شده مهندسی مکانیک گرایش حرارت‌ و سیالات نمایید.

مشخصات انتقال حرارت جابجایی نانوسیالات تحت جریان آرام و آشفته
A Parallel Eulerian Interface Tracking/Lagrangian Point Particle Multi-Scale Coupling Procedure
روند جفت سازی چندمقیاسی ذره نقطه ای لاگرانژی/ردیابی فصل مشترک اویلری موازی
Thermal performance of elliptical pin fin heat sink under combined natural and forced convection
عملکرد گرمایی سینک گرمایی فین سوزنی تحت انتقال حرات ترکیبی طبیعی و اجباری
The development of microstructural damage during high temperature creep–fatigue of a nickel alloy
توسعه آسیب ریز ساختاری در طول خستگی خزشی( خزش-خستگی) دما بالای یک آلیاژ نیکل
Design and Research of Piezoelectric Pump with MEMS Flow Sensor
طراحی و تحقیق در مورد پمپ پیزو الکتریک با سنسور جریان MEMS
Thermal performances of condensing boilers
عملکرد حرارتی دیگ های چگالشی
Study of polymeric MEMS micro-pump actuated by PZT bimorph
مطالعه ی میکروپمپ پلیمری MEMS تحریک شونده با بای مورف PZT
شبیه سازی عددی ضریب انتقال حرارت روی تیغه توربین با استفاده از معادله ی ضریب متناوب
Study of the Dump Diffuser Optimization for Gas Turbine Combustors
مطالعه بر روی بهینه سازی دیفیوزر Dump برای محفظه احتراق توربین گاز
Modelling of cold extrusion with experimental verification
مدلسازی اکستروژن سرد با تایید تجربی(آزمایشی)
The Numerical Analysis of Radial Thrust and Axial Thrust in the Screw Centrifugal Pump
تحلیل عددی فشار شعاعی و فشار محوری در پمپ سانتریفیوژی پیچشی
On the no-slip boundary conditions for squeeze flow of viscous fluids
درباره شرایط مرزی بدون لغزش برای جریان تحت فشار سیالات ویسکوز
Velocity analysis for layered viscosity model under thin film lubrication
تحلیل سرعت در مدل گرانروی لایه ای تحت فیلم نازک
Implicit Finite Difference Solution of Boundary Layer Heat Flow over a Flat Plate
حل تفاضل محدود ضمنی لایه مرزی جریان گرما بر روی یک صفحه تخت
Flow Simulation of Herschel-Bulkley Fluids through Extrusion Dies
شبیه سازی جریان سیالات هرسچل – بالکلی در قالب های اکستروژن
Modeling performance of multi-component fibrous insulations against conductive and radiative heat transfer
مدلسازی عملکرد عایق‌های الیاف دار چند مولفه‌ای در برابر انتقال حرارت از طریق رسانش و تابش
Improving tool life using cryogenic cooling
بهبود عمر ابزار با استفاده از خنک کننده برودتی
Exergy metrication of radiant panel heating and cooling with heat pumps
متریک سازی اکسرژی گرمایش و سرمایش پنل تابشی با پمپ های گرمایی
Nonlocal behavior in phonon transport
رفتار غیرموضعی در انتقال فونون
Principles of exergy analysis in HVAC and evaluation of evaporative cooling schemes
اصول آنالیز اکسرژی در HVAC و ارزیابی طرح های خنک سازی تبخیری
Comparison of Thermal Performance of Circular and Elliptical Pin Fin Heat Sinks in Assisting Mixed Convection
مقایسه عملکرد چاه های حرارتی پره سوزنی دایروی و بیضوی در جابجایی ترکیبی مساعد
High Temperature Fatigue Behavior of Eutectic Al-Si-Alloys used for Piston Production
رفتار خستگی آلیاژهای AL-Si یوتکتیک در دمای بالا مورد استفاده برای تولید پیستون

Skip Navigation Links