مقالات ترجمه شده ارتباطات تصویری گرایش کلیه گرایش ها

لیست مقالات ترجمه شده ارتباطات تصویری گرایش کلیه گرایش ها به شرح زیر است؛ همچنین می توانید از بخش جستجوی پیشرفته اقدام به یافتن مقالات ترجمه شده ارتباطات تصویری گرایش کلیه گرایش ها نمایید.

Simulating the thermal and daylight performances of a folded porous double façade for an office building in Cairo
Classical Chinese Gardens: Landscapes for Self-Cultivation
باغ های کلاسیک چینی: چشم اندازهایی برای پرورش نفس
Thermal Eco‐cities: Green Building and Urban Thermal Metabolism
بوم شهرهای حرارتی : ساخت و ساز سبز و متابولیزم گرمایی شهری
DEMOCRATIC DRAWING Techniques for Participatory Design
ترسیم دموکراتیک، فنونی برای طراحی مشارکتی
Rethinking Third Places: Contemporary Design With Technology
باز نگری مکان های دست سوم: طراحی معاصر با استفاده از تکنولوژی
Contractor selection in MCDM context using fuzzy AHP
انتخاب پیمانکار در محیط MCDM با استفاده از روش فازی AHP
Choosing Appropriate Contract Methods for Design-Build Projects
انتخاب روش های مناسب پیمان برای پروژه های طراحی – ساخت
Social Network Model of Construction
مدل ساخت و ساز مبتنی بر شبکه اجتماعی
Location optimization of urban fire stations: Access and service coverage
بهينه‌سازي محل ايستگاه‌هاي آتش‌نشاني شهري: دسترسي و پوشش خدمات
Project management office a knowledge broker in project-based organisations
دفتر مدیریت پروژه به عنوان متصدی دانش در سازمان های پروژه محور
Management and Planning Under Complexities of Metro Construction
مدیریت و برنامه‌ریزی تحت پیچیدگی‌های ساخت مترو

Skip Navigation Links