مقالات ترجمه شده دامپزشكی گرایش کلیه گرایش ها

لیست مقالات ترجمه شده دامپزشكی گرایش کلیه گرایش ها به شرح زیر است؛ همچنین می توانید از بخش جستجوی پیشرفته اقدام به یافتن مقالات ترجمه شده دامپزشكی گرایش کلیه گرایش ها نمایید.

ntervention Technologies for Ensuring Microbiological Safety of Meat: Current and Future Trend
فن آوری های مداخله کننده برای اطمینان از سلامت میکروبیولوژیکی گوشت: روند کنونی و آینده
Inbreeding in Danish Dairy Cattle Breeds
تولید مثل های درون نژادی در گاوهای شیری دانمارکی
Behavioural and physiological responses of birds to environmentally relevant concentrations of an antidepressant
پاسخ هاي رفتاري و فيزيولوژيك پرندگان به غلظت هاي سازگار با محيط يك داروي ضد افسردگي
Gene Therapy in the Inner Ear Using Adenovirus Vectors
ژن درمانی در گوش درونی با استفاده از وکتورهای آدنوویروس
سین آنژیوگرافی بطن چپ در سگ: ارزیابی و کاربرد حجم بطن چپ
THE EFFECT OF SUPLEMENTATION FERMENTED KOMBUCHA TEA ON FAT AND CHOLESTEROL LEVELS OF DUCK MEAT
اثر چای تخمیر شده مکمل کامبوچا بر سطوح چربی و کلسترول گوشت اردک
Assessment of avian osteoporosis by a quantitative radiographic method
ارزیابی پوکی استخوان مرغی به وسیله یک روش رادیوگرافی کمی
Infrared thermography in animal production: An overview
دما نگاری مادون قرمز در محصولات حیوانی: یک مرور کلی

Skip Navigation Links