مقالات ترجمه شده مهندسی برق گرایش کلیه گرایش ها

لیست مقالات ترجمه شده مهندسی برق گرایش کلیه گرایش ها به شرح زیر است؛ همچنین می توانید از بخش جستجوی پیشرفته اقدام به یافتن مقالات ترجمه شده مهندسی برق گرایش کلیه گرایش ها نمایید.

Flexible gas sensor array with an embedded heater based on metal decorated carbon nanofibres
Planning the Coordination of Directional Overcurrent Relays for Distribution Systems Considering DG
Asymmetrical Γ-Source Inverters
اینورترهای منبع Γ نامتقارن
Series PID controller tuning based on the SIMC rule and signal filtering
تنظیم کنترلر PID سری بر مبنای قاعده SIMC و فیلترینگ سیگنال
Rapid Voltage Changes in Power System Networks and Their Effect on Flicker
تغییرات ولتاژ سریع در شبکه های سیستم قدرت و اثر آنها بر فلیکر
CURRENT TRANSFORMER SATURATION DETECTORS FOR BUSBAR DIFFERENTIAL PROTECTION
شناسایی سریع و قابل اطمینان اشباع CT با استفاده از یک روش ترکیبی
Overview of Demand Response under the Smart Grid and Market paradigms
مروری بر پاسخ تقاضا در شبکه های هوشمند و الگو های بازار
Ferroresonance conditions in wind parks
شرایط فرو رزونانس در پارک‌های بادی
A 14-bit 50 MS/s sample-and-hold circuit for pipelined ADC
یک مدار نمونه گیر و نگهدارنده (S / H) 14 بیتی 50ms/s برای ADCلوله ای
Experimental and Theoretical Analysis of Vacuum Circuit Breaker Prestrike Effect on a Transformer
بررسی تئوری و عملی اثر پیش جرقه در مدارشکن خلا روی ترانسفورماتور
Optimal price-energy demand bids for aggregate price-responsive loads
پیشنهادات بازاری تقاضای بهینه قیمت-انرژی برای بارهای مجتمع قیمت-پاسخگو
Chaotic Control of Lü System via Three Methods
کنترل آشوب سیستم لو به کمک سه روش
Lake Sihwa tidal power plant project
پروژه نیروگاه جزر و مدی دریاچه Sihwa
Unified Distributed Control for DC Microgrid Operating Modes
کنترل توزیع شده ی یکپارچه برای حالات عملکرد ریزشبکه ی DC
Role of green fluorescent proteins and their variants in development of FRET-based sensors
"نقش پروتئین های فلوئورسنت سبز و مشتقات آن ها در گسترش حسگرهای مبتنی بر FRET"
Speed Sensorless Vector Controlled Induction Motor Drive Using Single Current Sensor
درایو موتور القایی کنترل شده ی برداری بدون سنسور سرعت با استفاده از سنسور جریان تکی
Design & Implementation of Smart House Control Using LabVIEW
Wind power variation identification using ramping behavior analysis
شناسایی تغییرات توان واحد بادی با استفاده از تحلیل رفتار شیب
Analysis of Temporary Overvoltages During Open-Phase Faults in Distribution Networks With Resonant Grounding
تحلیل اضافه ولتاژ موقت حین خطاهای باز شدن فاز در شبکه های توزیع با زمین شدن رزونانسی
Ratiometric Voltage-to-Frequency Converter for Long-Life Autonomous Portable Equipment
مبدل ولتاژ به فرکانس نسبت سنجی برای تجهیزات قابل حمل مستقل با عمر طولانی
Face recognition based on Kinect
تشخیص چهره بر اساس Kinect
Simultaneous distribution system reconfiguration and DG sizing algorithm without load flow solution

Skip Navigation Links