دانلود تحقیق علوم اجتماعی با عنوان مفهوم شناسی واژه پست مدرنیسم (powerpoint)

برای واژه پست مدرنیسم در زبان فارسی معادل های گوناگونی همچون فرانوین گرایی، مابعد تجدد، فرانوگرایی و پسامدرنیسم وجود دارد و برای آن تعریف روشنی ارائه نشده است. یکی از دلایل این ابهام را شاید بتوان به ماهیت ابهام آمیز و چندگانه پست مدرنیسم نسبت داد. می توانید این تحقیق رشته علوم اجتماعی و سیاسی را به صورت فایل پاورپوینت شامل 14 اسلاید دانلود نمایید.
قیمت : 425,000 ریال
شناسه محصول : 2010581
نویسنده/ناشر/نام مجله :
سال انتشار: 1401
تعداد صفحات فارسي : 14
نوع فایل های ضمیمه : powerpoint
حجم فایل : 532 Kb
کلمه عبور همه فایلها : www.daneshgahi.com
عنوان فارسي : تحقیق علوم اجتماعی با عنوان مفهوم شناسی واژه پست مدرنیسم (powerpoint)

چکیده

برای واژه پست مدرنیسم در زبان فارسی معادل های گوناگونی همچون فرانوین گرایی، مابعد تجدد، فرانوگرایی و پسامدرنیسم وجود دارد و برای آن تعریف روشنی ارائه نشده است. یکی از دلایل این ابهام را شاید بتوان به ماهیت ابهام آمیز و چندگانه پست مدرنیسم نسبت داد. می توانید این تحقیق رشته علوم اجتماعی و سیاسی را به صورت فایل پاورپوینت شامل 14 اسلاید دانلود نمایید.

چند تعریف از پست مدرنیسم و طبقه بندی مربوط به آن

1. کسانی که پست مدرنیسم پست مدرنیسم را غیرقابل تعریف و یا دشوار برای برای تعریف می دانند. «دنیس مک کالوم» بیان می دارد که پست مدرنیسم قابل تعریف نیست. در پست مدرنیسم اندیشه با اراده، عقل با احساس، اخلاق با نسبی گرایی جابجا شد و واقعیت در آن یک «سازه اجتماعی» است.

2. کسانی که پست مدرنیسم را در رابطه با مدرنیسم تعریف می کنند. «لبوتار» میگوید: «پست مدرنیسم یک عصر جدید نیست بلکه بازنویسی مدرنیته است» یا «آلبرخت» و «لمر» می گویند: مدرنیته ای است که فراسوی متافیزیک رفته است. مدرنیته ای است که دیگر رویای نهایی را در سر می پروراند اما همچنان روح آزمایشی، عقلی، انتقادی علم، خردباوری و دموکراسی مدرن را حفظ کرده است. به این معنا پست مدرنیسم در بهترین شکلش گونه ای از انتقاد از خرد و شکایت نسبت به مدرنیته است.

3- آنها که برای تعریف پست مدرنیسم از تشبیه استفاده می کنند. «ریچارد برنشتاین» پست مدرنیسم را به عنوان وضع یا حالت تعریف می کند. «سایمون بلک برین» می گوید: فرهنگ فلسفه آکسفورد بیان می دارد که  پست مدرنیسم همانطور که در فرهنگ با نوعی قبولی هزل گونه ظواهر، سطوح و سبک ها تصنعی، نقل قول های خودآگاهنه، تکریم از استعاره، تمثیل، ایجاز ، کنایه، تشبیه و امور ناپایدار همراه است، در فلسفه نیز چنین است. به همین خاطر است که در کتابها و مقالات گاه می بینیم که از فرد پست مدرن با استعاراتی همچون تبعیدی، جهانگرد، بیابانگرد و خانه به دوش، دنیا دیده، گسترده اندیش و آواره نام برده می شود.

4- آنهایی که پست مدرنیسم را بر اساس ویژگیهایش تعریف می کنند. «ابهاب حسن» ویژگی ها و مولفه های پست مدرنیسم را عدم تعین، تجزیه و انشقاق، قداست زدایی و سازه‌گرایی معرفی می کند. «دنیس اکهلم»" ویژگی های پست مدرنیسم را رد فراروایتها، تقدم و اولویت تصورات و استعارات در شکل گیری حقیقت، صلاحیت با مرجعیت خود و قدرت زبان بیان می دارد.

5. آن هایی که تعریف مشخصی از پست مدرنیسم ارائه می دهند و یکی از ابعاد آن را (بعد فرهنگی، هنری، تاریخی، اجتماعی و فلسفی) برجسته می سازند.


Keywords: پست مدرنیسم پسانوگرایی
این برای گرایش های: کلیه گرایش ها، کاربرد دارد. همچنین این در گرایش های: کلیه گرایش ها، می تواند کاربرد داشته باشد. همچنین این در گرایش های: کلیه گرایش ها، می تواند کاربرد داشته باشد. [ برچسب: ]