دانلود جزوه حقوق مدنی 4 (فایل word)

هدف ما از مسئولیت مدنی چیست؟ آیا هدفم ما این است کسی که مال ما را تلف کرده است؟ جبران خسارت در عرف است یا در جامعه؟ آیا می خواهید پولی را زیاد پرداخت کرده اید پس بگیرید؟ می توانید این جزوه رشته حقوق را به صورت فایل word دانلود نمایید.
قیمت : 885,000 ریال
شناسه محصول : 2010488
نویسنده/ناشر/نام مجله :
سال انتشار: 1397
تعداد صفحات فارسي : 42
نوع فایل های ضمیمه : word
حجم فایل : 107 Kb
کلمه عبور همه فایلها : www.daneshgahi.com
عنوان فارسي : جزوه حقوق مدنی 4 (فایل word)

چکیده

هدف ما از مسئولیت مدنی چیست؟ آیا هدفم ما این است کسی که مال ما را تلف کرده است؟ جبران خسارت در عرف است یا در جامعه؟  آیا می خواهید پولی را زیاد پرداخت کرده اید پس بگیرید؟ می توانید این جزوه رشته حقوق را به صورت فایل word دانلود نمایید.

وقایع حقوقی

رخدادهایی هستند که با اراده یا بی ارادۀ اشخاص واقع شده و اثر آن را قانون تعیین می کند نه خود ما.

بدون ارادۀ شخص: مثل تولد که اثر آن را هم قانون تعیین می کند برای بچه اسم بگذارید. مثل فوت که در اینجا قانونگذار است که تقسیم ارث می کند و وارث را تعیین می کند.

با ارادۀ شخص: مثل اتلاف که مال کسی را تلف کنیم. در اینجا قانونگذار خسارت را بر ما تحمیل می کند و مکلف و ملزم می شوند به انجام آن.

نکته: در انحلال نکاح قطعاً نکاح منحل شده است. وقایع حقوقی را قانونگذار تحمیل می کند.

ماده 303 قانون مدنی

کسی که مالی را من غیر حق دریافت کرده است ضامن عین و منافع آن است اعم از اینکه به عدم استحقاق خود عالم باشد یا جاهل.

کسی که مال را بدون حق دریافت کرده نه تنها باید عین مال را به پرداخت کننده برگرداند بلکه باید منافع مستوفات (استفاده کننده) و غیر مستوفات را هم به مالک برگرداند.

ضمان آور

وقایعی هستند که در صورت تحقق برای شخص مسئولیت ایجاد می کند بدون اینکه هیچ رابطۀ قراردادی وجود داشته باشد. اشخاص با بودن قرارداد با حکم قانون ملزم می شوند.

غیر ضمان آور

وقایعی هستند که در صورت تحقق برای شخص مسئولیت ایجاد نمی کند. (تولد و فوت)

در این جروه حقوق عناوین زیر مورد بررسی قرار می گیرند.

اعمال حقوقی

وقایع حقوقی

ماده 303 قانون مدنی

ماده 305 قانون مدنی

ماده 311 قانون مدنی

ماده 306 قانون مدنی

ماده 308 قانون مدنی

ماده 311 قانون مدنی

ماده 315 قانون مدنی

ماده 323 قانون مدنی

ماده 326 قانون مدنی

ماده 314 قانون مدنی

ماده 337 قانون مدنی

ماده 319 قانون تجارت

قانون 507 مجازات اسلامی

ماده 1 قانون مسئولیت مدنی

ماده 521 قانون مجازات اسلامی

ماده 10 قانون مسئولیت مدنی

ماده 1 قانون مسئولیت مدنی

ماده 3 قانون مسئولیت مدنی

ماده 7 قانون مسئولیت مدنی

ماده 709 قانون مجازات اسلامی

ماده 714 قانون مجازات

ماده 495 قانون مجازات اسلامی

ماده 527 قانون مجازات اسلامی

اصل 163 قانون اساسی

ماده 13 قانون مجازات اسلامی

ماده 630 قانون مجازات اسلامی

ماده 96 قانون مدیریت خدمات کشوری

ماده 91 قانون دیوان محاسبات اداری


Keywords: قانون مجازات اسلامی حقوق مدنی قانون اساسی مسئولیت مدنی
این برای گرایش های: کلیه گرایش ها، کاربرد دارد. [ برچسب: ]

Skip Navigation Links