دانلود تحقیق مهندسی مکانیک با عنوان بررسی پمپ ها در شبکه توزیع آب (فایل word)

در این تحقیق به بررسی تقسیم بندی شبکه های توزیع از نظر سیستم تأمین فشار، تقسیم بندی شبکه توزیع از نظر نحوه لوله گذاری، بررسی و مطالعه نقشه های سیستم توزیع آب می پردازیم. می توانید این تحقیق رشته مهندسی مکانیک را به صورت فایل word دانلود نمایید.
قیمت : 730,000 ریال
شناسه محصول : 2010404
نویسنده/ناشر/نام مجله :
سال انتشار:
تعداد صفحات فارسي : 35
نوع فایل های ضمیمه : word
حجم فایل : 110 Kb
کلمه عبور همه فایلها : www.daneshgahi.com
عنوان فارسي : تحقیق مهندسی مکانیک با عنوان بررسی پمپ ها در شبکه توزیع آب (فایل word)

چکیده

 

در این تحقیق به بررسی تقسیم بندی شبکه های توزیع از نظر سیستم تأمین فشار، تقسیم بندی شبکه توزیع از نظر نحوه لوله گذاری، بررسی و مطالعه نقشه های سیستم توزیع آب می پردازیم. می توانید این تحقیق رشته مهندسی مکانیک را به صورت فایل word دانلود نمایید.

مقدمه

به منظور تعیین و انتخاب نقاط نصب فشار سنج د رابتدا لازم است سیستم آب رسانی و توزیع آب دقیقاً مورد بررسی قرار گرفته و پس از شناخت دقیق خصوصیات سیستم و همچنین انجام بررسی های لازم در خصوص وضعیت توپو گرافی منطقه مورد مطالعه ، نقاط نصب فشار سنج به گونه ای انتخاب گردند که بتوان پس از نصب و قرائت فشارسنجهای مورد نظر ، وضعیت فشاری سیستم توزیع را در کلیه مناطق بررسی و تعیین نموده و همچنین از نتایج حاصل از آن در ارتباط با کالیبراسیون مدل هیدرو لیکی که هدف نهایی از انجام این فعالیت بشمار می آید ، استفاده نمود. بطور کلی جهت تعیین نقاط نصب فشار سنج در یک سیستم توزیع آب عموماً بررسی های ذیل انجام می گردد :

- مطالعه انواع شبکه هاو تعیین وضعیت شبکه موجود

- وضعیت توپوگرافی و مورفولوژی منطقه

- نحوه تقسیم بندی نواحی فشاری شبکه توزیع

- چنانچه کلیه موارد فوق در تعیین نقاط نصب فشارسنج در سیستم مورد توجه و مطالعه قرار گیرد در تفسیر نتایج حاصل از قرائت فشارسنج ها با کمترین مشکل مواجه خواهیم بود . در غیر این صورت اولین نشانه های عدم بررسی کافی ، تفسیر غلط نتایج بوده که بالطبع بر بهره برداری سیستم تأثیر گذار خواهد بود . از این رو لازم است تا ضمن توجه کافی به نکات فوق نقاطی طرح و مشخص گرد که در دوره بهره برداری از حد اقل اشکالات بر خوردار باشد . با توجه به این مراتب ، در ادامه ابتدا انواع شبکه های توزیع مورد بررسی قرار گرفته و همچنین سایر موارد مطرح تشریح گردیده است .

فهرست مطالب

بررسی و مطالعه نقشه های سیستم توزیع آب      5

الف) تقسیم بندی شبکه توزیع از نظر نحوه لوله گذاری      5

شبکه شاخه ای      6

شبکه حلقوی         6

شبکه های مختلط   6

ب) تقسیم بندی شبکه های توزیع از نظر سیستم تأمین فشار 7

شبکه ثقلی نوع اول            7

شبکه ثقلی نوع دوم 7

شبکه ثقلی مرکب   7

پمپاژ ثقلی            8

پمپاژ مستقیم         8

پمپاژ مستقیم با کنترل توسط مخزن هوایی          9

ب) وضعیت توپوگرافی       10

تهیه نقشه نقاط نصب فشار سنج          10

کد فشار سنج         11

.مختصات محل نصب         11

مشخصات قرائت فشارسنج    12

سیستم     12

مدل       12

الف)مدل ریاضی    12

الف-2)مدل استوکستیک       13

الف-3)مدل تخصصی یا نظام یافته      13

الف-4)مدل ترکیبی 14

ب)مدلهای کامپیوتری          14

شبیه سازی           14

ب)شبیه سازی ممتد یا دوره گسترش یافته          15

مدلهای کیفی آب     16

محدودیتهای مدلسازی          18

د)فشار سنج          34

ه)مخازن  34

ز)ایستگاههای پمپاژ            35

ر)الکتروموتور پمپها           35

منابع و مئاخذ        37

 

 

 

Keywords: پمپ شبکه توزیع آب لوله گذاری
این برای گرایش های: حرارت‌ و سیالات، کاربرد دارد. سایر ، را ببینید. [ برچسب: ]