دانلود پایان نامه حقوق با عنوان نقد و بررسی نظام حقوقی حاکم برثبت واقعه ازدواج و طلاق (فایل word)

هدف اصلی این تحقیق نقد وبررسی قوانین حاکم بر ازدواج و طلاق در ایران و امریکا است لذا فرضیه مقایسه ای وجود ندارد. می توانید این پروژه رشته حقوق را به صورت فایل word دانلود نمایید.
قیمت : 2,200,000 ریال
شناسه محصول : 2010370
نویسنده/ناشر/نام مجله :
سال انتشار: 1400
تعداد صفحات فارسي : 110
نوع فایل های ضمیمه : word
حجم فایل : 246 Kb
کلمه عبور همه فایلها : www.daneshgahi.com
عنوان فارسي : پایان نامه حقوق با عنوان نقد و بررسی نظام حقوقی حاکم برثبت واقعه ازدواج و طلاق (فایل word)

چکیده

پژوهش حاضر یک پژوهش از نوع  توصیفی –تحلیلی است  که به نقد وبررسی نظام حقوقی حاکم بر ثبت واقعه ازدواج وطلاق در حقوق ایران وامریکا پرداخته است. جامعه اماری مربوطه شامل تمام قوانین حاکم بر ازدواج وطلاق در ایران وامریکا است روش نمونه گیری به صورت تصادفی ساده می باشد وحجم نمونه مورد مطالعه شامل 2نمونه از قوانین حاکم بر ازدواج وطلاق در ایران وامریکا می باشد. سپس داده های بدست آمده از طریق آمار توصیفی و آزمون همبستگی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج پژوهش بیان می دارد علی رغم اختلافاتی که حقوقدانان در باب اخلاقی یا حقوقی بودن انعقاد قرارداد به طور اعم و   ازدواج به طور اخص دارند، در تعهد آور بودن آن هیچ گونه تردیدی وجود ندارد. زیرا قول عرفی و اخلاقی در حیطه مباحث حقوقی قرار نمی گیرد. این عقیده با توجه به معنای واژه "شروط ابتدایی از نظر فقها و مطالعات انجام شده در حقوق کشورهای ایران، آمریکا تایید می شود. می توانید این پروژه رشته حقوق را به صورت فایل word دانلود نمایید.

مقدمه

انسان متمدن در طول ادوار تاریخ همیشه نیازمند قوانینی جهت چهارچوب سازی  فعالیت های خود در جنبه ها وابعاد زندگی بوده است خداوند در ایاتی در قران کریم انسان را موجودی طغیانگرمعرفی نموده است که تحت شرایطی می تواند از چهارپایان نیز گمراه تر باشد همه ی  این مسائل اهمیت وجود شرایط وموانعی را جهت جلوگیری از مفاسد وبه خطر افتادن سلامت اخلاقی جامعه برای امر ازدواج وطلاق نشان می دهد چراکه ازدواج تشکیل دهنده نهادخانواده است و خانواده به دلیل نقشی که در سعادت وشقاوت جامعه و کمال انسانی دارد اصلی ترین رکن جامعه واز مهم ترین اهداف ازدواج است لذا در نظام های حقوقی کشورهای مختلف شاهد وضع قوانینی در مورد ازدواج وطلاق هستیم قوانین ازدواج وطلاق در حقوق ایران از فقه امامیه گرفته شده است که به صورت دقیق از شارع وضع شده ودر طول تاریخ کمتر دچار تغییرات وتحولات تاریخی شده است هرچند که قانون گذار در قانون مدنی امر ازدواج را تعریف نکرده است برخی از فقهای عامه ازدواج را اینگونه تعریف کرده اند:ازدواج عقدی است که به موجب ان زن ومردی به منظور تشکیل خانواده وشراکت در زندگی با یکدیگر متحد می شوند قانون مدنی در کتاب هفتم از ماده 1034الی1256به امر ازدواج و طلاق اختصاص داده شده است.

ازدواج در امریکا یک نهاد حقوقی ،اجتماعی و مذهبی است قوانین ازدواج در ایالات متحده در طول زمان به طور قابل توجهی تغییر کرده است طبق نظام حقوقی کامن لا که اصول ومفاهیم حقوقی امریکا طبق ان توسعه یافته است ازدواج یک قرارداد است که بر اساس توافق خصوصی ارادی توسط زن ومرد بنا می شود ودرسایر موارد دیوان عالی به ایالت ها اجازه داده است که قوانین را برای چگونگی تشکیل ازدواج وانحلال ان تصویب کنند چراکه هرگونه تغییر در قوانین ازدواج وطلاق حقوق وتعهدات طرفین ازدواج وطلاق را تغییر می دهد.

ضرورت انجام تحقیق

در مورد موضوع پژوهش حاضر، تحقیقی که در حد یک پایان نامه باشد، بالاخص مطالعه تطبیقی با حقوق دو کشور آمریکا و ایران وجود ندارد. در میان آثار حقوقی موجود نیز معمولا مبحث ازدواج در کنار سایر مباحث به طور مختصر در کتب حقوق خانواده مطرح شده است و نویسندگان حقوقی به طور گذرا از کنار آن گذشته اند در حالی که اهمیت موضوع ایجاب می نماید تحقیق مفصلی درمورد آن صورت پذیرد. زیرا با ناموس و آبروی طرفین و خانواده های آنان مرتبط است. تنها اثری که با تفصیل بیشتری به موضوع پرداخته است جلد اول کتاب حقوق خانواده تالیف دکتر ناصر کاتوزیان می باشد که این اثر نیز به صورت جامع به موضوع نپرداخته است. به عنوان مثال در مورد دلیل حذف ماده1036قانون مدنی در خصوص مطالبه خسارات ناشی از به هم خوردن ازدواج و رویه محاکم داخلی بحثی ننموده است. بنابراین می توان گفت این طرح از این حیث جامع و نو می باشد.

فهرست مطالب

فصل اول 1

بیان مسئله            1

مقدمه:    2

1-1-بیان مسئله:    3

2-1-فرضیات تحقیق:          4

3-1-ضرورت انجام تحقیق:   4

1-4-اهداف تحقیق: 4

1-4-1-الف) هدف اصلي(کلی) تحقيق:  4

2-4-1-ب) اهداف فرعي(اختصاصی):  4

1-5-پیشینه پژوهش:           5

1-6-روش تحقیق:  6

1-7-چهار چوب پژوهش:      6

فصل دوم 7

کلیات     7

2-1-مفهوم ازدواج  8

2- ۱- ۱- مفهوم لغوی ازدواج 8

2-1-2-مفهوم ازدواج در اصطلاح حقوقی           8

2-2-انواع ازدواج در ایران   8

1-2-2-ثبت ازدواج دائم        9

1-1-2-2-ثبت ازدواج دوم     10

3-2- ثبت ازدواج موقت       11

4-2-ثبت ازدواج زن ایرانی با مرد خارجی         11

2-5-آثار ازدواج     12

2-5-1-روابط شخصی زن و شوهر      12

2-5-2-ریاست شوهر و خانواده           12

2-5-3-تمكین زن   13

2-5-3-1-ضمانت اجرای تمکین         14

2-6-روابط مالی زن و شوهر 14

2-6-1-استقلال مالی زن شوهر دار      14

2-6-2-نفقه زن     14

2-7-شرایط صحت عقد ازدواج           16

2-7-1-قصد و رضای طرفین 16

2-7-2-اهلیت طرفین           16

2-7-3-موضوع و جهت عقد ازدواج     16

2-7-4-اجازه پدر برای ازدواج            16

2-8-شروط  قابل درج در قسمت توضیحات عقدنامه           17

2-8-1-شروط ضمن عقدی که برای زوجه حق طلاق ایجاد می کند     18

2-8-2-کاربرد شرایط مندرج در قباله ازدواج       19

2-9-طلاق           19

2-9-1-معنای لغوی طلاق     19

2-9-2-معنای اصطلاحی طلاق          19

2-9-3-اقسام طلاق در ایران  19

2-9-4-موجبات طلاق         20

2-9-5-طلاق از سوی زن     21

2-9-5-1-مراجعه به دادگاه و درخواست طلاق     21

2-9-6-توسل به شروط ضمن عقد ازدواج و گرفتن وکالت برای طلاق 22

2-9-7-آثار طلاق   22

2-10-ازدواج درحقوق آمریکا 25

2-10-1-قرارداد پيش از ازدواج          26

2-11-طلاق درحقوق امریکا  27

2-11-1-انواع طلاق در آمریکا          28

2-11-2-نحوه تقسیم اموال پس از طلاق در آمریکا 28

2-11-3-قوانین طلاق در امریکا         29

2-11-4-مهریه در امریکا     30

فصل سوم 31

ماهیت حقوقی وآثار ازدواج    31

3-1-اصطلاح شناسی          32

3-2- ماهیت حقوقی   ازدواج  33

3-2-1-حقوق ایران 34

3-۲-۲- حقوق آمریکا          35

۳-3- بررسی لزوم یا جواز   ازدواج     35

3-3-1-حقوق ایران 36

3-3-1-1- دیدگاه فقهای اسلام 39

3-۳-۲- حقوق آمریکا          40

3-4-بررسی لزوم ثبت واقعه ازدواج در حقوق ایران          40

3-4-1-میزان مجازات ثبت نکردن واقعه ازدواج در حقوق ایران        41

3-4-2-مرجع شکایت ثبت واقعه ازدواج در حقوق ایران      41

3-4-3-پیامدهای عدم ثبت ازدواج        41

3-4-4-ثبت واقعه ازدواج در شناسنامه ها بر عهده دفاتر ثبت ازدواج   42

3-5رضایی (قصدی) یا تشریفاتی بودن عقد ازدواج و تاثیر آن بر نحوه وقوع   ازدواج       43

3-5-1- حقوق ایران            43

3-۵-۲- حقوق آمریکا          43

3-6-ثبت طلاق در حقوق ایران           44

3-6-1-مجازات عدم ثبت طلاق در حقوق ایران    44

3-6-2-مراجع ثبت ازدواج وطلاق در حقوق ایران 44

3-7-مجوز ازدواج در امریکا 45

3-7-1-تفاوت بین مجوز ازدواج و سند ازدواج در امریکا    45

3-7-2-مراحل اداری ثبت ازدواج رسمی در امریکا           45

3-7-2-1-پر کردن فرم درخواست ثبت رسمی ازدواج در امریکا        46

3-7-2-2-هزینه ی درخواست صدور مجوز ازدواج در امریکا          46

فصل چهارم          47

بهم خوردن ازدواج و آثار آن (مطالبه خسارت)     47

4-1-به هم خوردن   ازدواج   48

4-2- آثار به هم خوردن   ازدواج (امکان مطالبه خسارت)   48

4-2-1-در حقوق ایران( قبل از حذف ماده ۱۰۳6 قانون مدنی)          48

3-2-2-در حقوق ایران بعد از حذف ماده 1036قانون مدنی) 50

4-۲-۳-آثار به هم خوردن   ازدواج (امکان مطالبه خسارت) از دیدگاه فقهای اسلام           52

4-2-4- آثار به هم خوردن   ازدواج (امکان مطالبه خسارت) در حقوق آمریکا    54

4-2-4-1 اقامه دعاوی heartbalm      54

4-2-4-2 انتقادات وارده بر دعاوی heartbalm وتصویب قوانین anti-heartbalm         55

4-2-4-3-گرایش مجدد به سوی پذیرش دعاوی heartbalm 57

4-3- مبانی مطالبه خسارت    58

4-3-1- قراردادی یا غیر قراردادی بودن مبنای مسئولیت     58

4-1-1-3- حقوق ایران         59

4-2-1-3- حقوق آمریکا       59

4-3-2- قاعده غرور            59

4-3-2-1- رابطه تسبیب با قاعده غرور 60

4-۳-۳ - قاعده promissory estoppel              61

4-3-4- تطبیق قاعده غرور با قاعده promissory estoppel             64

4-3-5- تئوری فریب ( تدلیس)           65

4-1-5-3- حقوق ایران         65

4-5-3-2- حقوق آمریکا       65

4-3-6- تئوری سوءاستفاده از حق        66

4-3-6-1- حقوق ایران         66

4-3-6-2- حقوق آمریکا       67

4-3-6-3- اثبات تقصیر در دعاوی مطالبه خسارت (بر مبنای تئوری سوءاستفاده از حق)   67

4 - 4- ماهیت حقوقی هدایا    68

4- 4- ۱- حقوق ایران          68

4-4-1-1- دیدگاه قانونگذار    68

4-4-1-2- دیدگاه فقهای اسلام 68

4-4-1-3- دیدگاه حقوقدانان    71

4-4-2- حقوق آمریکا          71

4-5- امکان استرداد هدایا      72

4-5-1- حقوق ایران            72

4-5-1-1- دیدگاه فقهای امامیه 75

4-5-1-1-2- دیدگاه فقهای اهل تسنن     76

4-5-2- حقوق آمریکا          83

نتایج و پیشنهادات   90

نتایج:     91

پیشنهادات:           92

منابع و ماخذ         93

١- منابع فارسی     93

1-1-کتابها           93

1-2- مجلات و نشریات        95

۲- فرهنگ ها(تخصصی و عمومی)      95

۳- منابع عربی      96

3-1- حقوقی         96

3-2-فقهی 96

3-2-1-فقه شیعه (امامیه)      96

3-2-2- فقه اهل تسنن ( عامه )           98

3-3- سایر منابع (عربی)      99

۴- منابع لاتین       100

4-1- کتابها          100

4-2- مجلات و نشریات        100

4-3-سایت ها        101

 

 

 

 


Keywords: طلاق ازدواج امریکا ایران نظام حقوقی
این برای گرایش های: کلیه گرایش ها، کاربرد دارد. [ برچسب: ]

Skip Navigation Links