دانلود تحقیق حقوق با عنوان اصل صلاحیت شخصی قوانین کیفری (فایل word)

در این مقاله به بررسی اصل صلاحیت شخصی قوانین کیفری و تغییر و تحولاتی اساسی که در آن ایجاد شده است خواهیم پرداخت. می توانید این مقاله رشته حقوق را به صورت فایل word دانلود نمایید.
قیمت : 610,000 ریال
شناسه محصول : 2010311
نویسنده/ناشر/نام مجله :
سال انتشار:
تعداد صفحات فارسي : 22
نوع فایل های ضمیمه : word
حجم فایل : 43 Kb
کلمه عبور همه فایلها : www.daneshgahi.com
عنوان فارسي : تحقیق حقوق با عنوان اصل صلاحیت شخصی قوانین کیفری (فایل word)

چکیده

اگرچه تابعیت از جمله موضوعاتی است که در حوزه حقوق بین الملل خصوصی مورد بحث و بررسی قرار می گیرد، اما با توجه به اینکه تابعیت رابطه ای است بین شخص و دولت متبوع وی که به واسطه آن، تبعه از امتیازات ناشی از تابعیت دولت متبوع خویش برخوردار می ش ود، لذا تبعه نیز ملزم و مکلف است نظامات و الزامات قانونی کشور متبوع خویش را پذیرفته و در تمامی نقاط جهان، سفیری صالح و قانون مدار برای کشور خویش باشد. متقابلا نیز دولت متبوع چنین فردی باید ملتزم و متعهد باشد که هر گاه در هر جای دنیا بزهی علیه تبعه آن کشور رخ داد، با حمایت از تبعه خویش، قلمرو قوانین کیفری خود را به فراسوی مرزهای خویش توسعه داده و بزه ارتکابی در نقطه ای دیگر از جهان را مشمول قوانین جزایی خود بداند. در حقوق کیفری بین المللی یا فراملی، توسعه قلمرو حاکمیت قوانین کیفری یک کشور به خارج از مرزهای آن را در فروض مذکور، «اصل صلاحیت شخصی» گویند که واجد دو جنبه فعال و منفعل است. در حقوق کیفری ایران تا قبل از تصویب قانون مجازات عمومی مصوب سال ۱۳۵۲، اصل صلاحیت شخصی قوانین کیفری به صورتی کم رنگ و صرفا در برخی از قوانین متفرقه مورد پیش بینی واقع شده بود، لیکن از سال ۱۳۵۲ جنبه فعال اصل صلاحیت شخصی قوانین کیفری به صورت خاص مورد پذیرش قرار گرفت و جنيه منفعل اصل صلاحیت شخصی به رسمیت شناخته نشد؛ با این حال قانون مذکور با پذیرش قاعده منع محاکمه مجدد و مجازات مضاعف، مطابقت زیادی با استانداردهای شناخته شده جهانی در قلمرو قوانین جزایی در مکان داشت که پس از پیروزی انقلاب اسلامی دستخوش تغییر و تحولاتی اساسی شد که در این مقاله به بررسی آن خواهیم پرداخت. می توانید این مقاله رشته حقوق را به صورت فایل word دانلود نمایید.

مقدمه

اصل صلاحیت شخصی قوانین کیفری که مبتنی بر رابطه تابعیت فرد با کشور متبوع خویش است، به معنی شمول قانون کیفری کشور متبوع مرتکب یا مجنی عليه بر جرایم ارتکابی در خارج از قلمرو حاکمیت آن کشور است. در واقع، اصل صلاحیت شخصی بدان معنی است که قوانین کیفری، در مورد اتباع یک دولت اعمال می شود؛ اعم از اینکه در کشور ساکن باشند یا نباشند. اصل حصلاحیت شخصی، واجد دو جنبه متفاوت از یکدیگر است که عبارتند از جنبه فعال یا مثبت اصل صلاحیت شخصی و جنبه منفعل یا منفی اصل صلاحیت شخصی قوانین کیفری. در صورتی که قانون کیفری کشور متبوع مرتکب بر رفتار مجرمانه وی در خارج از قلمرو حاکمیتی کشور متبوعش حکومت نماید، در این صورت جنبه مثبت یا فعال اصل صلاحیت شخصی است که رفتار مرتکب را تحت شمول قانون کیفری کشور متبوعش قرار می دهد. این جنبه از اصل صلاحیت شخصی مبتنی بر یک اصل قدیمی شناخته شده در حقوق بین الملل است که معروف به اصل عدم استرداد تبعه به کشور بیگانه است.

جنبه دیگر اصل صلاحیت شخصی که به جنبه منفی یا منفعل معروف است، در واقع دارای جنبه حمایتی یک کشور از اتباع بزه دیده خویش در قبال جرایمی است که در خارج از قلمرو آن کشور توسط اتباع بیگانه علیه آنان ارتكاب پیدا کرده است و بدان معناست که چنانچه جرمی علیه تبعه یک کشور در خارج از قلمرو حاکمیتی آن کشور ارتکاب پیدا کند، قانون کیفری کشور متبوع مجنی علیه بر بزه ارتکابی حاکم خواهد بود. اشخاص حقوق خود  را به هر کجایی که سفر میکردند، با خود می بردند. بنابراین در آن زمان اصل سرزمینی یا قلمرو حاکمیت نسبت به  اصل شخصی در حالت برتر نبوده و نقش ثانوي داشته است.

فهرست مطالب

·         چکیده

·         مقدمه

·         توجیه اصل صلاحیت شخصی

·         اصل صلاحیت شخصی در قوانین کیفری ایران

·         شناسایی جنبه منفعل اصل صلاحیت شخصی

·         نتیجه گیری

·         فهرست منابع


Keywords: اصل صلاحیت شخصی جنبه فعال اصل صلاحیت شخصی جنيه منفعل اصل صلاحیت شخصی منع محاكمه مجدد
این برای گرایش های: کلیه گرایش ها، کاربرد دارد. [ برچسب: ]

Skip Navigation Links