دانلود تحقیق روانشناسی با عنوان بررسی تاثیر روش اعتدال بر تربیت دینی در قرآن و حدیث (فایل word)

هدف از این پژوهش یافتن راهکارهایی جهت تربیت متعادل با توجه به نیازهای روز بوده است. روش تحقیق تحلیلی، توصیفی با تكيه بر روش تحلیل می باشد. در پژوهش حاضر توجه به سبک پردازش به مسائل تربیتی در اسلوب نقل و قول های قرآن کریم و معرفی الگوهای تربیتی و فرجام زیان کاران در دنیا و آخرت است. می توانید این تحقیق روانشناسی را به صورت فایل word دانلود نمایید.
قیمت : 905,000 ریال
شناسه محصول : 2010293
نویسنده/ناشر/نام مجله :
سال انتشار: 1401
تعداد صفحات فارسي : 60
نوع فایل های ضمیمه : word
حجم فایل : 174 Kb
کلمه عبور همه فایلها : www.daneshgahi.com
عنوان فارسي : تحقیق روانشناسی با عنوان بررسی تاثیر روش اعتدال بر تربیت دینی در قرآن و حدیث (فایل word)

چکیده

در نظام تربیتی اسلام، توجه به اصل اعتدال همیشه مورد نظر بزرگان دینی قرار داشته، رمز موفقیت پیامبر در دعوت گسترده مردم، توجه به این اصل بوده است. تربیت ضروری ترین و اساسی ترین نیاز انسان و وسیله جهت هدایت و رشد اوست. در عصر حاضر که جوانان با انبوهی از افکار و مکاتب نو ظهور مواجه هستند، تبیین تأثیر اعتدال بر تربیت دینی و آثار آن بسیار مهم می باشد. هدف از این پژوهش یافتن راهکارهایی جهت تربیت متعادل با توجه به نیازهای روز بوده است. روش تحقیق تحلیلی، توصیفی با تكيه بر روش تحلیل می باشد. بکارگیری اعتدال در تربیت در آموزه های اسلامی از جایگاه ویژه ای برخوردار است و زیبنده شدن به این مهم، آثار پربرکتی را به ارمغان خواهد آورد. می توانید این تحقیق روانشناسی را به صورت فایل word دانلود نمایید.

مقدمه

تعلیم و تربیت در نحوه پیشرفت حیات انسان ها عنصری تعیین کننده است و شاید بتوان آن را در «رشد انسان ها» مهم ترین و کلیدی ترین مسئله دانست.  بروز هر نوع ناکارآمدی یا انحراف در این مسیر کاملاً می تواند زندگی و فرجام آن را به سمت و سویی دیگر سوق دهد و انسان را از تحقق کمال خود که رسیدن به مرتبه «انسانیت» خود است که مقرب درگاه حضرت حق است، باز دارد. از همین رو دین اسلام بیشترین موضوعی را که در قالب احکام الهی یا فرامین اخلاقی مورد توجه قرار داده همین موضوع تربیت است. خداوند که آفرینشگر انسان است و از ویژگی و صفات افعال او هدفمندی است طبیعتاً برای رسیدن انسان به هدف مطلوب مسیر صحیح را در قالب های مختلف به آدمی نمایش می دهد تا استعداد های بالقوه نهاده شده در وجود انسان بتواند با ابزار تربیت بالفعل شود.

 امروزه نقش تعلیم و تربیت در اصلاح فرد و جامعه، چنان بارز است که هیچ کشوری را در جهان نمی توان یافت که بدون بهره برداری از آن توانسته باشد به رشد و توسعه دست یافته باشد. کار نهاد های تربیتی باید پرورش انسان های با کفایت، متعادل و موزونی باشد که از هر افراط و تفریطی منزه، پاک و مبرا باشند. انسان های متعادلی که نه سنت گرای محض باشند و بیزار از نو آوری و نه تجدد گرای سنت ستیز، بلکه به گونه ای باشند که بتوانند سنت را در کنار تجدد، استدلال را در کنار نص، عقل را در کنار نقل، فرد را در کنار جامعه و علم را در کنار دین قرار دهند. خداوند مومنان را در همه امور (امور مختلف فردی، خانوادگی، اجتماعی، سیاسی، نظامی و اقتصادی) به رعایت اعتدال فراخوانده است. چرا که هدف اسلام معتدل کردن شخصیت و امورات انسان بوده تا در سایه این شخصیت مطلوب قرآنی، در همه اعمال و رفتار وی اعتدال وجود داشته باشد. عدالت و برابری که در قرآن به قسط تعبیر شده است از جمله اهداف تربیت اسلامی است (اسلامی، 2008).

فهرست مطالب

چکیده     2

مقدمه     7

بیان مساله 8

اهميت و ضرورت تحقیق      9

علت انتخاب موضوع           11       

پیشینه تحقیق         12

اهداف تحقیق         13

نظریه پردازی با نوآوری تحقیق          13

تعریف اصطلاحی  13

فصل دوم: مبانی نظری

بررسی کارکردهای تربیتی آیات نقل قول 14

2-1 سرآغاز         15

2-2 چرایی به کارگیری اسلوب نقل قول 15

2-3 آثار تربیتی گفته های پدیده های بی جان وجان دار        17

الف : پدیده های بی جان        18

1. آسمان و زمین   20

٢. اعضا و جوارح 25

٣. دوزخ  29

ب. مجردات          29

فرشتگان  29

ج. موجودات مادی نامحسوس و نامرئی 30

١. شیطان            31

٢. جن    32

د.جان داران ( مادی محسوس )           33

١. مورچگان         34

٢. هدهد  35

2-4 نتیجه گیری کلی ( پدیده های بی جان وجان دار)          36

تربیت عقلانی بشر  37

2-1 اثار اعتدال بر تربیت دینی           38

2-2 آثار فردی      39

2-3 پرهیز از شرک            40

2-4 اعطای حکمت و دانش    45

2-5 دست یابی به استقامت و قوام یانی در شخصیت           50

2-6 قناعت           51

۲-7 آثار اجتماعی اعتدال      52

2-8 حفظ نعمت     53

2-9 الفت میان مردم            53

2-10 اعتدال در معاشرت و برخورد     55

منابع و مأخذ         61

 

Keywords: اعتدال تربیت دینی فرزندان
این برای گرایش های: کلیه گرایش ها، کاربرد دارد. [ برچسب: ]

Skip Navigation Links