دانلود تحقیق علوم تربیتی با عنوان تحلیل کتاب فارسی ششم ابتدایی درزمینه توجه به مشاهیر علمی ایران (فایل word)

در کتاب فارسی ششم ابتدایی تا چه اندازه به زندگینامه و آثار ارزشمند مشاهیر علمی پرداخته شده است؟ هدف اصلی این پژوهش علوم تربیتی، تحلیل محتوای کتاب فارسی خوانداری پایه ششم دوره ابتدایی بر اساس توجه به میزان پرداختن به معرفی مشاهیر است. روش تحلیل محتوا پژوهش حاضر ، روش بنیادی و اقدام پژوهی است. می توانید این پژوهش رشته علوم تربیتی را به صورت فایل word دانلود نمایید.
قیمت : 725,000 ریال
شناسه محصول : 2010249
نویسنده/ناشر/نام مجله :
سال انتشار: 1401
تعداد صفحات فارسي : 30
نوع فایل های ضمیمه : word
حجم فایل : 337 Kb
کلمه عبور همه فایلها : www.daneshgahi.com
عنوان فارسي : تحقیق علوم تربیتی با عنوان تحلیل کتاب فارسی ششم ابتدایی درزمینه توجه به مشاهیر علمی ایران (فایل word)

چکیده

هدف اصلی این پژوهش، تحلیل محتوای کتاب فارسی خوانداری پایه ششم دوره ابتدایی بر اساس توجه به میزان پرداختن به معرفی مشاهیر است. روش تحلیل محتوا پژوهش حاضر ، روش بنیادی و اقدام پژوهی است. شیوه ی گردآوری داده ها، توصیفی و از طریق بررسی کتاب فارسی پایه ششم دوره ابتدایی سال تحصیلی1401-1400 که در مجموع شامل 17درس است و 115صفحه می باشد. این تحلیل فقط به مولفه اصلی به صورت مستقیم میپردازد ومولفه های غیرمستقیم را پوشش نمیدهد. بنابراین در این پژوهش صرفا به مشاهیر علمی ایرانی میپردازیم و سایر مشاهیر(شاعران،فداکاران، اسطوره های تاریخی و ملی)را مورد بررسی قرار نداده ایم. هدف ما در این پژوهش،بررسی میزان توجه کتاب فارسی ششم ابتدایی به مشاهیر علمی ایرانی است. نتایج تجزیه تحلیل داده ها نشان می دهد که،کتاب درسی ششم توجه بسیار کمی به علمای ایرانی داشته و با وجود بسیاری از مشاهیر علمی در ایران تنها به سه شخصیت(دهخدا-نظام الملک-ابن سینا) به طور مستقیم و غیر مستقیم پرداخته است که این تا حدی ضعف کتب را نشان می دهد.در این بین توجه کتاب درسی بیشتر بر مولفه نویسندگان معطوف بوده و از علمای سایر رشته ها سخنی به میان نیاورده است.در این پژوهش به بررسی شخصیت این سه عالم ایرانی میپردازیم. می توانید این پژوهش رشته علوم تربیتی را به صورت فایل word دانلود نمایید.

مقدمه    

تحلیل محتوا یکی از مباحث مهم و کاربردی است که پژوهشگران با استفاده از این روش به وارسی دادههای خود میپردازند. روش تحلیل محتوا در مباحث علوم اجتماعی کاربرد زیادی دارد و از این طریق میتوان به تحلیل گفتار،نوشتار، مقالات، کتاب ها ،سخنرانی ها ،فیلم، تصاویر، حرکات ،نحوه ادای کلمات ، تکرار کلمات، لحن به کار رفته در کلام و غیره پرداخت. تحلیل محتوا به محقق کمک می کند تا لایه های پنهان و زیرین پدیده های مرتبط با موضوع پژوهش را به دست آورده و به اهدافی که پژوهش در راستای آن انجام می گیرد نزدیک شود.در اصل تحلیل محتوا عبارت است از: هر فنی که به کمک آن، ویژگی های خاص پیام ها را به طور نظام یافته و عینی مورد شناسایی قرار میدهند.(رفیع پور،1394)

نظام آموزشی فعلی کشور یک نظام متمرکز و برنامه درسی آن منحصر به کتاب درسی است،که در کل کشور استفاده می شود.(مشایخ،1375) این در حالی است که با توجه به وسعت کشور، تنوع و تعداد اقوام و گونه های جمعیتی و مشکلات ناشی از آن، رشد سریع علوم و تکنولوژی، تغییر سریع در هنجارها و ارزش های اجتماعی، ضرورت دارد که کتاب های درسی با دقت کافی و تا حد امکان عاری از هر گونه عیب و نقص و مطابق با اهداف تعیین شده و اصول علمی تالیف گردد.(یارمحمدیان،1386) در این مورد بررسی محتوای کتاب های درسی می تواند به روشن شدن مساله کمک کند و نقاط قوت و ضعف احتمالی کتاب های درسی را برای اصلاح و تغییر احتمالی محتوا، متناسب با اهداف تعیین شده و اصول علمی در اختیار مدیران و برنامه ریزان و مولفان کتاب های درسی قرار دهد.

نوعی از تحلیل ها که برای برنامه ریزان درسی، مولفین و تصمیم گیرندگان برنامه درسی بسیار مفید و ضروری است، تحلیل محتوا است. تحلیل محتوا، محتوای واقعی یک پیام کلامی یا غیر کلامی، عوامل تعیین کننده و آثار پیام را بررسی می کند. این نوع تحلیل به مولفان و تصمیم گیرندگان کمک می کند تا مفاهیم، اصول، نگرش ها، باورها و کلیه اجزای مطرح شده در قالب دروس کتاب مورد بررسی علمی قرار داده و با اهداف برنامه درسی مقایسه و ارزشیابی کنند. همچنین محتوا دارای عناصر متعدد و پیچیده ای است ضمن آنکه جنبه های مختلفی را نیز در بردارد.

از این رو یکی از دلایل تحلیل محتوا ، تشخیص این عناصر و آن جنبه هاست. مسلما در صورتی که اجزای مختلف محتوا شناخته شده و دسته بندی گردد درک آن آسان تر و انتقال آن مقدور تر خواهد بود. همچنین با نگاهی به آگاهی هایی که معلم باید در ارتباط با کتاب های درسی داشته باشد، ضرورت مهارت تجزیه و تحلیل کتاب های درسی برای معلمین به اثبات می رسد.

فهرست مطالب

مقدمه     1

بیان مسئله            2

اهداف     3

سوال پژوهش        4

پیشینه پژوهش       5

معرفی طرح         6

روش تحقیق         7

ابزار پژوهش        7

جامعه پژوهش       8

محدودیت ها          8

یافته ها    9

علی اکبر دهخدا     10

زندگینامه 10

مرگ      11

اثار دهخدا            11

لغتنامه دهخدا        12

خواجه نظام الملک طوسی     13

زندگینامه 14

دیدگاه و روش کشورداری خواجه نظام الملک      14

آثار        14

مرگ      15

آرامگاه    15

ابن سینا   16

زندگینامه 16

فلسفه      17

ادبیات     17

آثار معروف          17

شاگردان سرشناس   18

نتیجه گیری          19

پیشنهاد    20

تقدیر و تشکر        21

منابع      22

پیوستار   23

مشاهیر فرهنگی و ادبی        23

مشاهیر سیاسی       26

مشاهیر ملی و اسطوره ای     27

عارفان، صوفیان و فیلسوفان   28

 

 

 

 

 

 


Keywords: تحلیل محتوا- محتوا کتاب درسی-فارسی ششم ابتدایی -مشاهیر علمی ایرانی
این برای گرایش های: آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی، کاربرد دارد. [ برچسب: ]